Tomàs Antich i Saladrich menor
(Thomàs Antich Saladich menor)
(Tomàs Antich y Saladrich)
(Tomàs Antic i Saladric)
(Tomás Antich Saladrich)
(Tomás Antich y Saladrich)
(s. XVII, Tortosa - s.XVIII, ?)
Ciutadà Honrat de Barcelona
(1???-17??)
Oïdor Reial de la Generalitat de Catalunya
(1713-1714)
Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor Tomàs Antich Saladrich 1714 oïdor
"Borrador del Dietari del trienni 1713 començant al primer de agost de dit any essent deputats, ço és, ecclesiàstich: fra don Joseph de Vilamala, sagristà de Banyolas; militar: don Anton de Berenguer y Novell; real: lo doctor misser Anton Grasés y Der, per Barcelona. Oÿdors de comptes, ecclesiàstich: lo doctor fra don Diego de Olzina y Vilanova, sagristà de Sant Pau; militar: don Francisco de Perpinyà, Sala y Çaçala en Granollers populat; real: mossèn Thomàs Antich Saladrich, menor, ciutedà honrat de Barcelona per Tortosa."

Dietari de la Generalitat de Catalunya, 1-ago-1713
vol. X (1701-1713)


"[11 de setembre de 1714] Serían dadas las 8 cuando llegó al llano de Palacio el diputado real don Antonio Grases y Des, y el oidor real Tomás Antich Saladrich, con la bandera de San Jorge, que era el pendón representando el Principado, acompañados del secretario de la Diputación don Raimundo Codina y el doctor Félix Teixidor y Sastre y otros sujetos con pocas gentes. Encaminóse al general don Francisco Sans, que mandaba en aquella parte, y poniendo el diputado la rodilla izquierda en tierra, le dijo que dispusiese a dónde quería que fuese con la bandera, que él con aquella gente estaba allí para morir en defensa de su patria."

Francesc de Castellví i Obando (1682-1757)
"Narraciones Históricas desde el año 1700 al 1725" Vol. IV, pàg. 251


Los siguientes gozan diario de capitán que es de 15 florines
"Don Thomás Antich y Saladirch es de Tortosa y sólo sirvió en la úlima defensa de Barcelona, que fue oidor de qüestas de Cataluña. Llegó aquí el año 1717."
"Lista general de todos los que tiene diario"
Document localitzat a la Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Viena
Doctor Agustí Alcoberro i Pericay; "L'Exili Austriacista (1713-1747) II, pàg 117

Llinatge, Naixement i Família

Natural de Tortosa. (EA2-117)

Probablement, fill d'En Tomas Antich i Saladrich.

Probablement, germà del Capità Josep Antich i Saladrich.

1713, 22-juliol. Diada de Santa Magdalena. Extracció dels Diputats del General

El 22-jul-1713, Diada de Santa Magdalena, al Pati dels Tarongers de la Casa de la Diputació del General, foren extrets els Diputats de la Generalitat de Catalunya. En quant al Diputat Militar, el primer escollit fou Josep de Clariana i Gualbes de Munster, que renuncià en aquell mateix moment. La segona extracció recaigué en Francesc de Rocabertí i de Pau, que també renuncià. Finalment, a la tercera extracció, l'escollit fou Antoni Francesc Berenguer i de Novell, que acceptà el càrrec malgrat que no tenia experiència militar i era d'avançada edat: (NH3-706) (HGC)

 • Diputat Eclesiàstic (President):
  Joan de Fluvià i Aguilar (renuncia al càrrec el 8-ago-1713)
  Ignasi de Cruïlles (renuncia al càrrec el 16-ago-1713)
  Josep de Vilamala (jurà el càrrec el 18-ago-1713, 11:00h)
 • Diputat Militar:
  Josep Clariana i de Gualbes (renuncia al càrrec el 22-jul-1713)
  Francesc de Rocabertí i de Pau (renuncia al càrrec el 22-jul-1713)
  Antoni F. de Berenguer i Novell (jurà el càrrec el 22-jul-1713) (detingut el 5-oct-1713)
 • Diputat Reial:
  Antoni Grases i Des
 • Oïdor Eclesiàstic:
  Oleguer de Merlès (renuncia al càrrec el 8-ago-1713)
  Diego d'Olzina i de Vilanova
 • Oïdor Militar:
  Francesc de Perpinyà Sala i Sasala
 • Oïdor Reial:
  Tomàs Antic i Saladric, menor

1713, 30-agost. Carta dels Diputats i Oïdors exhortant a la defensa

El 30-ago-1713 els Diputats i Oïdors de la Diputació del General de Catalunya enviaren carta als pobles de Catalunya exhortant a la defensa. (NH3-839)

1714, 6-febrer. Carta dels Diputats i Oïdors exhortant a prendre les armes

El 6-feb-1714 els Diputats i Oïdors de la Diputació del General de Catalunya enviaren carta als pobles de Catalunya exhortant a prendre les armes. (NH4-381)

1714, 30-juny. Cartes dels Diputats i Oïdors a l'Emperador i l'Emperadriu

El 30-jun-1714 els Diputats i Oïdors de la Diputació del General de Catalunya enviaren sengles cartes a l'Emperador i l'Emperadriu. (NH4-407-408)

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Guerra. (NH4-348)

1714, 11-set, 08:15h. Els Diputats de la Generalitat ofereixen morir defensant la Pàtria

El 11-set-1714, 08:15h, [donades les 8:00h] el Diputat i l'Oïdor Reial de la Diputació del General del Principat de Catalunya anaren cap al Pla de Palau amb la Bandera de Sant Jordi per tal de llançar un nou contraatac en aquell sector. El Diputat Reial Antoni Grases i Des, l'Oïdor Reial Tomàs Antich i Saladich i el Secretari de la Diputació Ramon de Codina i Ferreres, acompanyats de prohoms i el membre de la Junta 24ª de Govern i Capità de la Coronela Feliu Teixidor i Sastre cabdellant un petit escamot de gent armada, es presentaren davant del General Francesc Sans.

El Diputat Reial Antoni Grases posà el genoll esquerra a terra i s'oferí al general demanant-li cap on volia que anés la Bandera de Sant Jordi, que ell i aquella gent estven allí per morir per la Pàtria. El General Sans li respongué que ja no restaven en vida homes suficients per iniciar un contraatac, i que donada la importància de la Bandera de Sant Jordi, hauria de fer retirar alguns dels pocs homes de què disposava per tal d'assignar un guàrdia defensiva a la bandera, a fi d'evitar que caigués capturada per l'enemic en la següent envestida. Li demanà per tant que retiressin la Bandera de primera línia de foc i busquessin la manera d'aconseguir proveiments per a les tropes. (NH4-251)

1714, 11-setembre, 14:00h-15:00h. Es reuneix el Gran Consell dels Tres Comuns

El 11-set-1714, entre les 14:00h i 15:00h, es reuní el Gran Consell dels Tres Comuns a les Torres del Portal de Sant Antoni. (NH4-352)

1717. Exiliat a Viena

Arribà a Viena el 1717. (EA2-117)

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (EA2-117) Exili: L'exili austriacista (1713-1747) II, pàg. 117
              (JGC1713-135) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 135
              (JGC1713-191) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 191
              (NH3-693) Narraciones Históricas III, pàg 693
              (NH3-706) Narraciones Históricas III, pàg 706
              (NH3-839) Narraciones Históricas III, pàg 839
              (NH4-251) Narraciones Históricas IV, pàg 251
              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348
              (NH4-352) Narraciones Históricas IV, pàg 352
              (NH4-381) Narraciones Históricas IV, pàg 381
              (NH4-407-408) Narraciones Históricas IV, pàg 407-408