Felip Armengol i Folc
(Felip Armengol de Folch)
(Felip Ermengol i Folc)
(Felip Armengol i Folch)
(Felipe Armengol y Folch)
(Felipe Armengol de Folch)

(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Comptador del dret de cavalleria
(1699-17??)
Síndic de l'estament militar valencià
(1704-1706)
Batle General interí
(1706-1706)
Loctinent del batle General
(1706-17??)


Capità Tinent de les Reials Guàrdies Catalanes
(1705-1706)
Tinent del Batlle General de València
(1706-1707)
Governador de Morella
(1707-1707)
Coronel de Voluntaris
(17??-1714)

 

Les dades biogràfiques d'aquest Prohom valencià semblen correspondre a 2 persones amb els mateixos noms i cognoms

 

Llinatge

(sense dades)

Naixement i Família

(sense dades)

1694-1704. Juntes d'Electes (1)

Com a membre de l'estament militar va formar part de diverses juntes d'electes entre 1694 i 1704.

1699. Comptador del dret de cavalleria de l'estament militar valencià (1)

El 1699 fou nomenat Comptador del dret de cavalleria de l'estament militar valencià

1704, maig. Nomenat Síndic de I'estament militar (1)

El mai-1704 fou nomenat Síndic de I'estament militar pel període 1704, maig - 1706, maig

1705, 16-desembre. Capitulacions de València (1)

El 16-des-1705, en qualitat de síndic de l'estament militar, fou designat per ratificar les capitulacions de València amb el General Basset i el Cornel Rafael Nebot.

1706, gener. Batle General interí (1)

El gen-1706 exercia el carrec de Batle General interí

1706, 7-des. Tinent del Batlle General de València (1)

El 7-des-1706 fou nomenat Tinent del Batlle General de València

 

 

 

Naixement i Família

Militar valencià.

Fill d'En Benet d'Armengol i de Na Maria de Folch (1)

1700, 23-juny. Governador de Morella i de Callosa (2)

El 23-jun-1700 era Governdor de Morella i de Callosa

1701, 18-novembre. Acadèmic Desconfiat (2) (3)

El 18-nov-1701 participà en la sessió de l'Acadèmia dels Desconfiats de Barcelona celebrada en honor a les noces de Felip V

1705, 3-març. Arriba al Gibraltar ocupat pels Austriacistes

El 3-mar-1705 entrà al port de Gibraltar amb 4 valencians més acompanyats per En Joan Nebot i Font i 2 catalans.

1705, nov. Capità Tinent de les Reials Guàrdies Catalanes

1705, nov. Capità Tinent del Regiment d'Infanteria nº3 "Reials Guàrdies Catalanes"

1706, 15-abr. Setge Borbònic de Barcelona de 1706

El 15-abr-1706 amb el Capità Antoni Puig i Sorribas i comandant 80 homes de les Reials Guàrdies Catalanes, resistí l'atac de les tropes borbòniques a la Fortalesa de Montjuïc durant el Setge Borbònic de Barcelona de 1706.

1706, 7-des. Tinent del Batlle General de València? (dada que sembla relativa a l'altre personatge)

El 7-des-1706 fou nomenat Tinent del Batlle General de València ???

1706, desembre. Governador de Morella?

1706, desembre. Governador de Morella?

1714, 11-setembre.

Apareix com a Coronel de Voluntaris

1714, 11-setembre. Batalla de l'11 de Setembre

Va caure ferit durant la Batalla de l'11 de Setembre

1720. Distribució dels oficials hispànics exiliats

El 1720 fou un dels supervisors que distribuí en petits grups tot al llarg de les places del litoral del regne als oficials hispànics que es trobaven exiliats a la ciutat de Nàpols a fi d'evitar que es repetís l'avalot del 1720 pels endarreriments en la paga.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Biografia: Narraciones Históricas IV, pàg 725
              (1) Biografia: L'exili austriacista valencià, pàg 339
              (2) Biografia: La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII, pàg 49 i pàg 381
              (3) Acadèmic desconfiat: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona