Antoni Berardo i Morera
(Antoni de Berardo i Morera)
(Antonio de Berardo y Morera)
(Antonio Berardo y de Morera)
(Antonio Berardo)
(s. XVII, ? - 11-set-1714, Barcelona)
Noble del Principat de Catalunya
(17??-17??)
Capità de la Coronela de Barcelona
(17??-1714)
Antoni Berardo Morera Coronela Barcelona 1714 Antoni Berardo Morera Coronela Barcelona 1714 Antoni Berardo Morera Coronela Barcelona 1714 Antoni Berardo Morera Coronela Barcelona 1714 Antoni Berardo Morera Coronela Barcelona 1714 Antoni Berardo Morera Coronela Barcelona 1714 Antoni Berardo Morera Coronela Barcelona 1714 Antoni Berardo Morera Coronela Barcelona 1714 Antoni Berardo Morera Coronela Barcelona 1714 Antoni Berardo Morera Coronela Barcelona 1714 Antoni Berardo Morera Coronela Barcelona 1714

Llinatge, Naixement i Família

(sense dades)

Fill del marquès de Montnegre Francesc de Berardo i Espuny. (PPC1)

Germà d'En Ramon de Berardo i Morera. (NH3-709)

1705, 5-des ~ 1706, 31-mar. Participa en les Corts de 1705-1706 (PPC1)

El 5-des-1705 participà en les Corts de 1705-1706.

1713, 30-jun ~ 1713, 9-jul. Participa en la Junta de Braços de 1713 (PPC1)

El 30-jun-1713 participà en la Junta de Braços de 1713.

1713, 6-juliol, 12:00h. Signatari de la Protesta d'En Manuel de Ferrer i Sitges

El 6-jul-1713, 12:00h, fou un dels 40 militars catalans que signaren la Protesta d'En Manuel de Ferrer i Sitges. (NH3-682)

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1713, 2-agost. Capità de la 4ª Companyia V Batalló de la Coronela

El 2-ago-1713 s'aprovà la nova planta de la Coronela: (CB-62)

Fou el Capità de la 4ª Companyia del V Batalló de la Coronela de Barcelona. (NH3-698)

1714, 14-febrer. L'Inspector General de l'Exèrcit planifica un cop d'estat

El 14-feb-1714 l'Inspector General de l'Exèrcit de Catalunya i anterior membre de la Junta 36ª de Govern En Ramon de Rodolat intentà modificar la forma de govern, a fi que les classes populars i els suboficials de la Coronela, tinguessin més representació política en el govern i en les decisions militars. [...]

Assistiren a la reunió 15 tinents amb consentiment d'altres que es trobaven de guàrdia. Intervingué en ella En Ramon de Rodolat, quedà establert com havia d'empendres, i assenyalaren el 17-feb-1714 per tenir una altre reunió en la mateixa casa, a fi de prendre la darrera resolució i formar la proposta que havien de fer davant la Diputació del General i el Consell de Cent. Dels tinents que assistiren a la reunió, 4 conclogueren que podien ocasionar-se majors disturbis i decidiren comunicar-ho separadament als seus capitans. Efectivament, 2 hores després d'aquella reunió, en foren informats el capità Josep Ferrer, que ho comunicà al Comte de Plasència, el capità Antoni de Berardo, que ho comunicà al Conseller en Cap, i el capità Francesc de Castellví que perquè estava de guàrdia ho comunicà per escrit al tinent coronel Josep de Vilana. La mateixa tarda del 14-feb-1714 es reuniren els membres de la Junta Secreta i resolgueren prendre pres durant aquella nit a l'Inspector General de l'Exèrcit de Catalunya En Ramon de Rodolat i al seu amic N'Ambrosi Torrel i Freixa; així s'executà i els portaren a la persó. (NH4-29-31)

Es formà procés contra ell i no es trobant cap segona intenció perquè ni ell mateix s'incloïa en el comandament i la junta que s'hagués format, ni hi havia cap indici que els borbònics haguessin instigat la conspiració. Era el seu zel conegut, i el seu procedir sense taca, raons que pesaren a no executar-se sobre ell cap càstig major, quedat detingut a la presó a fi que no inspirés cap altre idea perjudicial a oïdes del poble, i se'l destituí com a Inspector de l'Exèrcit. (NH4-29-31)

[Altrament, Castellví consigna una altra versió en què Ramon de Rodolat comunicà directa i separadament a alguns capitans el seu propòsit d'alterar la forma de govern, i cita els següents capitans: ell mateix Francesc de Castellví, Antoni de Berardo, Josep Ferrer, Carles de Ribera i Claramunt, i també a Vicent Magarola i Desbach, Manuel Rocajulià, Josep Masdéu, i Francesc Bassols] (NH4-330)

1714, 1-març. Capitans de la Coronela per la "Sortida General "

Fou un dels capitans de la Coronela de Barcelona extrets per sorteig a fi per capitanejar les tropes en la planificada, encara que no executada, "sortida general" contra el campament borbònic. (NH4-34) (NH4-331)

1714, 12-13-14-agost. Batalla del Baluard de Santa Clara

Baluard del Portal Nou

El 12-ago-1714, al obrir el dia, els borbònics feren esclatar la mina del baluard del Portal Nou, mentre disparaven 10 bombes i 4 trets d'artilleria, i alhora tocaven alarma general amenaçant d'avançar per la Bretxa Reial i el Baluard de Llevant a fi de confondre les tropes catalanes. (NH4-161)

Presidiaven el Baluard del Portal Nou 2 companyies de la Coronela a les ordres del capità Antoni de Berardo i el capità Magí Ninot, que sumaven 194 homes, junt amb 25 desmuntats. (NH4-161)

El General Comandant Villarroel ordenà al general de dia Josep Bellver que anés amb un cos de reserva a socórrer el Baluard del Portal Nou per desallotjar-hi les tropes borbòniques de l'angle que ocupaven, i que l'assalt es fes alhora pel centre, la dreta i l'esquerra. El primer que saltà per la dreta el parapet fou el capità Francesc Sisa; per l'esquerra Pau Cuyàs, i alhora pel centre el capità Antoni de Berardo, el capità Antoni Saiol, i el capità Magí Ninot. Aconseguiren rendir a 11 granaders, dels quals 6 estaven malferits, i n'expulsaren a les tropes borbòniques que es bateren en retirada mentre els que no pogueren fugir saltaren per les runes de la bretxa per acabar morint sota els cops de les baionetes catalanes. (NH4-162)

1714, 11-setembre. Darrera defensa de Barcelona

Bretxa de la muralla al costat del Baluard de Santa Clara

El 11-set-1714 estaven de guàrdia a la bretxa al costat del Baluard de Santa Clara un cos que es destacava de la Travessera, la 4ªcomp. V Bt. del capità Antoni de Berardo i Morera, 25 fusellers i 25 desmuntats. (NH4-234)

07:00h Contraatac del Conseller en Cap

El capità de la 4ªcomp. V Bt. Antoni de Berardo i Morera anà com a voluntari per lluitar en el contraatac del Conseller en Cap Rafael Casanova i Comes seguint el Penó de Santa Eulàlia pel terraplè de la muralla entre Junqueras i el Portal Nou. (NH4-350)

Les Companyies del VI Batalló de la Coronela foren retirades dels Baluards de Sant Pere, Junqueras, Tallers i del Rei, per tal d'iniciar el contraatac encapçalat pel Conseller en Cap Casanova; també se li uniren companyies del III Batalló que estaven al Baluards del Portal de l'Àngel, Sant Antoni i Santa Madrona. (NH4-252) (NH4-350) (NH4-351)

"La bandera de Santa Eulalia, que llevaba el conseller primero, llegó a las 7 dadas de la mañana (según han asegurado muchos de los que la seguían, que en semejantes casos no es fácil tener presentes las horas y minutos en que suceden los hechos memorables). Por instantes se le juntaban gentes, se le unieron 30 caballos de orden del general comandante."
Francesc de Castellví i Obando (1682-1757)
"Narraciones Históricas desde el año 1700 al 1725" Vol. IV, pàg. 252

En arriben els 30 cavalls, l'Excel·lentíssim Conseller en Cap En Rafael Casanova i Comes esperonà les seves tropes i, com a Coronel de la Coronela, es llançà a l'assalt pel terraplè de la muralla de Junqueres.

La càrrega a cavall
 • Oficials de la Coronela
  Sergent Major Fèlix Nicolau Monjo i de Corbera (a les 7:00h en un altre front; s'incorporà més trad)
  Capità de la 3ª comp. VI Batalló Antoni Berenguer i Gabriel ferit 11-set-1714 amb el Penó de Santa Eulàlia
  Capità de la 4ª comp. VI Batalló Josep Ramon i de Magarola
  Capità de la 5ª comp. VI Batalló Josep Mata i de Copons (rellevarà En Joan de Lanuza i Oms al cordó)
  Capità de la 6ª comp. VI Batalló Antoni Lledó i Matelí † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Capità de la 7ª comp. VI Batalló Josep d'Asprer i Arenas
  Capità de la 8ª comp. VI Batalló Josep Codina i Costa † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia

 • Oficials de la Coronela voluntaris
  Capità 4ª comp. V Batalló Antoni Berardo i Morera (voluntari) † 11-set-1714, amb el Penó de Sta. Eulàlia
  Capità 2ª comp. III Batalló Joan Bòria i Gualba ferit 11-set-1714
  Capità 3ª comp. IV Batalló Vicent Magarola i Descallar ferit 11-set-1714
  Tinent (nom desconegut) † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Tinent (nom desconegut) † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Tinent (nom desconegut) † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Alferes (nom desconegut) † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Alferes (nom desconegut) † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  i d'altres Oficials de la Coronela dels quals no es té relació exacte.

 • Oficials de l'Exèrcit de Catalunya
  General Josep Bellver i Balaguer (dirigint les operacions militars del contraatac català de les 7:00h a Jonqueres)
  Coronel Joan Nebot (voluntari) ferit 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Sergent Major Juan Sebastián Soro (a les 7:00h en un altre front; s'incorporà més trad)
  Tinent Coronel Eudald Mas i Duran ferit 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Capità Feliu Bellver (fill del General Josep Bellver i Balaguer)
  Capità (nom desconegut) ferit 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Tinent (nom desconegut) ferit 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Tinent (nom desconegut) ferit 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Tinent (nom desconegut) ferit 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  i d'altres Oficials de l'Exèrcit de Catalunya dels quals no es té relació exacte.

 • Companyies de la Coronela
  3ª comp. VI Batalló: Mercers i Botiguers de tela (deixà la guàrdia del Baluard del Rei)
  4ª comp. VI Batalló: Blanquers (presència probable per ser-ne capità En Josep Ramon i de Magarolaí)
  5ª comp. VI Batalló: Escudellers (presència probable per ser-ne capità En Josep Mata i de Copons)
  6ª comp. VI Batalló: Taverners (presència probable per ser-ne capità N'Antoni Lledó i Matellí)
  7ª comp. VI Batalló: Fadrins Sastres (deixà la guàrdia del Baluard de Sant Pere)
  8ª comp. VI Batalló: Revenedors (presència probable per ser-ne capità En Josep Codina i Costa)
  4ª comp. V Batalló: Gerrers, Ollers, Matalassers i Perxers (deixà guàrdia del Baluard de Tallers)
  7ª comp. II Batalló: Flequers i Forners
  2ª comp. III Batalló: Sabaters
  3ª comp. IV Batalló: Hortolans del Portal de Sant Antoni
  i d'altres Companyies de la Coronela de les quals no es té relació exacte.

1714, 11-setembre. Mort i enterrament

El capità de la 4ªcomp. V Bt. Antoni de Berardo i Morera morí durant el contraatac del Conseller en Cap Rafael Casanova. (NH4-351) (NH4-355) (NH4-359)

(sense dades de l'enterrament)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (CB-62) : La Coronela de Barcelona (1705-1714), pàg 62
              (NH3-682) Narraciones Históricas III, pàg. 682
              (NH3-698) Narraciones Históricas III, pàg. 698
              (NH3-709) Narraciones Históricas III, pàg. 709
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg. 709-711
              (NH4-29-31) Narraciones Históricas IV, pàg. 29-31
              (NH4-34) Narraciones Históricas IV, pàg. 34
              (NH4-161) Narraciones Históricas IV, pàg. 161
              (NH4-162) Narraciones Históricas IV, pàg. 162
              (NH4-234) Narraciones Históricas IV, pàg. 234
              (NH4-252) Narraciones Históricas IV, pàg. 252
              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg. 330
              (NH4-331) Narraciones Históricas IV, pàg. 331
              (NH4-350) Narraciones Históricas IV, pàg. 350
              (NH4-351) Narraciones Históricas IV, pàg. 351
              (NH4-355) Narraciones Históricas IV, pàg. 355
              (NH4-359) Narraciones Históricas IV, pàg. 359
              (PPC1) Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cataluña, siglo XVII (1599-1713) I