Gaspar de Berart i de Cortada
(Gaspar de Berard i de Cortiada)
(Gaspar Berart y Cortada de Pujal y de Bond)

(segle XVII, ? - segle XVIII, ?)
Noble del Principat de Catalunya
(17??-17??)
Baró d'Esponellà i Desgüell
(1717-17??)
Capità de la Coronela de Barcelona
(1713-1714)
Gaspar Berart Berard Cortada Cortiada Coronela Barcelona 1714 Gaspar Berart Berard Cortada Cortiada Coronela Barcelona 1714 Gaspar Berart Berard Cortada Cortiada Coronela Barcelona 1714 Gaspar Berart Berard Cortada Cortiada Coronela Barcelona 1714 Gaspar Berart Berard Cortada Cortiada Coronela Barcelona 1714 Gaspar Berart Berard Cortada Cortiada Coronela Barcelona 1714 Gaspar Berart Berard Cortada Cortiada Coronela Barcelona 1714 Gaspar Berart Berard Cortada Cortiada Coronela Barcelona 1714

Naixement, Família i Llinatge (PPC1)

Fill d'EN Ramon de Berart i de Vessià, Senyor d'Espanellà que fou elevat a Noble el 30-gen-1668.

Nét d'En Gaspart de Berart i de Bou, Senyor d'Esponellà, que fou elevat a Cavaller el 20-des-1641.

Besnét d'En Gabriel de Berart i de Gassol, elevat a la dignitat de Ciutadà Honrat de Barcelona el 10-ago-1619, i que fou assassinat durant el Corpus de Sang de 1640 éssent Oïdor de la Reial Audiència.

Rebesnét d'En Josep de Berart i Bes, mercader de Barcelona.

El 1700 En Gaspar de Berart i de Cortada es casés amb N'Agnès de Ramon, neboda d'En Miquel de Ramon i de Tord, futur Comandant en Cap de la Cavalleria.

Pare d'En Ramon de Berart i de Ramon, Noble del Principat i Cavaller de Sant Jaume, qui assistí a les Corts de 1705.

Pare d'En Josep de Berart i Ramon, Noble del Principat i Cavaller de Sant Jaume, qui assistí a les Corts de 1705

1701, 12-oct ~ 1702, 14-gen. Participa en les Corts de 1701-1702 (PPC1)

El 12-oct-1701 participà en les Corts de 1701-1702.

~1705, 22-ago. Desterrat de Barcelona per Velasco per sospitós d'austriacista

Durant l'Aixecament Militar Austriacista, el Lloctinent borbònic de Barcelona Velasco el desterrà de Barcelona per sospitós d'afecte a l'arxiduc Carles d'Àustria. (NH1-619)

1705, 13-setembre. Cavallers convocats a Sarrià

El 13-set-1705, 17:00h-18:00h, durant el Setge austriacista de Barcelona, fou un dels membres de l'aristocràcia militar catalana afecta a l'Arxiduc Carles d'Àustria que trobant-se al camp davant de Barcelona fou convocat a reunir-se en consell de guerra a Sarrià. (NH1-618)

1705, 5-des ~ 1706, 31-mar. Participa en les Corts de 1705-1706 (PPC1)

El 5-des-1705 participà en les Corts de 1705-1706.

1706, març/abril. Setge borbònic de Barcelona de 1706

El mar/abr-1706 fou d'aquells a qui el rei Carles III manà sortir de Barcelona per convocar i capitanejar els sometents i reunir queviures durant el Setge borbònic de Barcelona de 1706. (NH2-237)

1713, 30-jun ~ 1713, 9-jul. Participa en la Junta de Braços de 1713 (PPC1)

El 30-jun-1713 participà en la Junta de Braços de 1713.

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1713, 2-agost. Capità de la 2ª Companyia IV Batalló de la Coronela

El 2-ago-1713 s'aprovà la nova planta de la Coronela: (CB-62)

Fou el Capità de la 2ª Companyia del IV Batalló de la Coronela de Barcelona. (NH3-697)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

1717, 14-jul. Baró d'Esponellà (PPC1)

L'Emperador Carles el nomenà Baró d'Esponellà el 14-jul-1717. El títol fou reconegut per Felip V l'any 1726 segons els acords del Tractat de Viena. Més tard, el títol passà al llinatge dels Fluvià, després als Carpi i finalment als Fortuny.

1722. Hisenda segrestada (RBRC-307-331)

   
Valor anual
Càrrecs de Justícia
Residu net d'Hisenda
68
La de Don Gaspar Berart
7.000 rals
-4.837 rals : 11 diners
2.162 rals : 13 diners

Mort i enterrament

(sense dades)

Homenatge i Record

En homenatge a En Gaspar de Berart i de Cortada, l'Ajuntament de Barcelona li dedicà un carrer, el "Carrer del Baró d'Esponellà". També, a la plana web oficial de l'Ajuntament d'Esponellà, se l'esmenta en parlar del Castell d'Esponellà.

 

*Fonts:
              Biografia: Narraciones Históricas IV, pàg 728
              Biografia: Gaspar de Berard i de Cortiada (Enciclopèdia Catalana)
              Matrimoni: Missiva.com 2. Any IV: "Els Ramon, juristes, militars i senyors de Vallespinosa"
              (CB-62) : La Coronela de Barcelona (1705-1714), pàg. 62
              (NH1-618) Narraciones Históricas I, pàg. 618
              (NH1-619) Narraciones Históricas I, pàg. 619
              (NH2-237) Narraciones Históricas II, pàg. 237
              (NH3-697) Narraciones Históricas III, pàg. 697
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg. 709-711
              (PPC1) Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cataluña, siglo XVII (1599-1713) I
              (RBRC-307-331) Repressió borbònica i resistència catalana, pàg 307-331