Buenaventura Cavero
(Ventura Cavero)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Voluntari
(1706)
Capità
(1706-1713)
Tinent Coronel

(1713-1714)
tinent coronel buenaventura cavero 1714 tinent coronel buenaventura cavero 1714 tinent coronel buenaventura cavero 1714 fe tinent coronel buenaventura cavero 1714 tinent coronel buenaventura cavero 1714 tinent coronel buenaventura cavero 1714 fe tinent coronel buenaventura cavero 1714 tinent coronel buenaventura cavero 1714 tinent coronel buenaventura cavero 1714 fe tinent coronel buenaventura cavero 1714 tinent coronel buenaventura cavero 1714 tinent coronel buenaventura cavero 1714 fe tinent coronel buenaventura cavero 1714 tinent coronel buenaventura cavero 1714 tinent coronel buenaventura cavero 1714 fe tinent coronel buenaventura cavero 1714 tinent coronel

Llinatge, Naixement i Família

(sense dades) Militar aragonès

1706. Cavaller aragonès que serví de voluntari

1706. Fou un dels Cavallers aragonesos que serviren de voluntari a les fronteres amb Castella, a les parts de Magallón i Borja.

1706. Capità de Cavalleria

El 1706, Capità del Regiment de Cavalleria nº12 "Aragón"

1713, 9-jul. Favorable a la Guerra a Ultrança, es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713, després de la declaració de la Guerra a Ultrança, es quedà a Barcelona.

1713, juliol. Tinent Coronel de Cavalleria

El jul-1713, Tinent Coronel del Regiment de Cavalleria nº2 "La Fe"

1713, 9-agost. Inici de l'Expedició del Diputat Militar

El 9-agot-1713 s'embarquen per iniciar l'Expedició del Diputat Militar

1713, 20-setembre. Renuits a la Cartoixa de Montalegre (Tiana)

El 20-set-1706, el Coronel Dalmau, el seu Tinent Coronel Buenaventura Cavero, i d'altres oficials del regiment, es trobaven reunits a la Cartoixa de Montalegre (Tiana), esperant noticies del Diputat Militar.

1713, 4-octubre, 16:00h. Els comandants de l'Expedició s'embarquen a Alella

El Tinent Coronel Cavero figura en la llista dels que s'embarcà amb els comandants de l'Expedició a Alella per entrar a Barcelona malgrat la protesta i el desacord del Coronel Dalmau.

1713, 8-octubre. La Gazeta de Barcelona senyala que entrà per mar (GB)

El 8-oct-1713, entrà a Barcelona per mar amb 2 Capitans del Regiment de la Fe.

1713, 31-desembre~1714, 3-gener. Operació llampec a Salou

[Castellví també consigna la data del 3-gen-1714; NH4-62]

La nit del 31-des-1-gen-1714, abans de l'albada, es feren a la vela rumb a ponent 2 fragates i acompanyades d'altres embarcacions armades. Portaven embarcats a les seves cobertes el Regiment de cavalleria "La Fe", sota les ordres del coronel Dalmau, el tinent coronel Buenaventura Cavero, i el sergent major Cayetano Antillon, totalitzant 300 desmuntats; així mateix hi anaven uns 200/300 fusellers a les ordres del coronel Amill, amb la major part dels seus oficials. S'escampà el rumor que la operació tenia com a destí Tarragona, notícia que arribà al camp borbònic i s'ordenà enviar-hi un gran destacament. Però el 2-gen-1714 desembarcaren a prop del port de Salou, al temps que les 3 naus de Barcelona havien pres en el mateix port 3 naus angleses. S'advertí que aquelles comarques estaven alarmades; rebé avís que a Tarragona hi havia una forta guarnició. El coronel Amill desembarcà les tropes i ordenà apostar guàrdies als camins de Tarragona i de Vilaseca. Els fusellers s'internaren i prengueren 300 caps de bestiar i 400 vaques de la seu de Tarragona. Una de les dues fragates s'internà a Salou i prengué alguns queviures dels magatzems. El coronel Dalmau ordenà a les seves gents a reembarcar-se i a les 16:00h del 3-gen-1714 entrà al port de Barcelona. (NH4-274)

1714, 13-juliol. Atac contra la 1ª Paral·lela Borbònica

El 13-jul-1714, destinat al flanc d'atac durant l'Atac contra la 1ª Paral·lela Borbònica

1714, 13-juliol. Cau presoner

El 13-jul-1714, havent quedat desfet el seu esquadré i tenint tallada la retirada, caigué presoner

Mort i enterrament

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Biografia: Narraciones Históricas IV, pàg xxx
              (GB) Gazeta de Barcelona - Diario del Sitio de Barcelona