Joan Francesc Comellas del Puig
(Joan Comellas)
(Joan Comelles)
(Juan Comellas)
(Juan Francisco Comelles)
(Ivan Francisco Comellas del Pvig)

(s. XVII, Esparraguera - 1722, ?)
Mercader
(1??? - 1???)

Membre de la Junta 24ª de Govern
[8ª de Provisions]
(1714-1714)
josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714 josep antoni roig 1714

Llinatge, Naixement i Família

(sense dades)

1713, novembre. Tensions entre els mercaders i el Conseller en Cap Flix (NH4-32)

Segons fonts recollides per En Castellví, la rectitud del Conseller en Cap Manuel Flix causà tensions amb els mercaders. Al llarg dels mesos d'oct-nov-1713 tingueren lloc juntes privades debatint-se si es procediria a l'extracció dels nous Consellers de Barcelona. Els principals promotors favorables a la nova extracció foren En Salvador Feliu de la Penya, En Josep Abadal, En Joan Comellas i En Francesc Mascaró, que insistiren en que es reunís el Consell de 100 i que fos aquest qui decidís si procedia nova extracció.

Dècima de Joan de Guables: (SA-822)

"A la carestia del vi y demés aliments que patí Barcelona en lo siti de 1713, y la ciutat habia entregat la distribució dels aliments a Canals, a J. Comellas, a T. Mascaró y a T. Basora, que ho compraba a Mallorca. Dècima de don Joan de Gualbas: Abundància per Major!
Abundància per Major!
Lo vi se dóna a canals
y per a remediar mals
lo barato és mas caró
dem gràcies a Salvador
que estas ha obert son costum
diràs ¿de ahont se presum
ba callà, blat, va com ellas?
Vols veure las meravellas
Per un bas ora 1 consum

1714, 27-febrer. Es constitueix la nova Junta 24ª de Guerra de Barcelona (NH4-33) (NH4-330)

[Segons Francesc de Castellví, seguint la font de Joan Francesc de Verneda i Sauleda]

El 27-feb-1714 es constituí la nova junta superior de general govern, la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, que la Ciutat dividí en tres subjuntes: Junta 9ª de Guerra, Junta 8ª de Provisions, i Junta 7ª de Mitjans.

En Joan Francesc Comellas formà part de la Junta 8ª de Provisions.

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Govern. (NH4-348)

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (RCC-69) Rafael Casanova i Comes, Conseller en Cap, pàg 69
              (NH4-32) Narraciones Históricas IV, pàg 32
              (NH4-33) Narraciones Históricas IV, pàg 33
              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg 330
              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348

              (SA-822) Una societat assetjada. Barcelona 1713-1714, pàg. 822