Jaume de Copons i de Falcó
(Jaume de Copons i de Falcó, àlies de Calders i de Vilafranca)

(Jaume de Copons-Calders de Vilafranca i Falcó)
(Jaime de Copons y de Falcó)
(Jaime Copons y de Montfalcó)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Baró de Segur
(1???-17??)
Comte de Sant Martí
(1???-17??)
Noble del Principat de Catalunya
(1???-17??)
Membre de la Junta 36ª de Govern
(1713-1713)
Membre de la Junta 24ª de Govern
[7ª de Mitjans]
(1714-1714)
jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714 jaume copons falco 1714

Llinatge, Naixement i Família (PPC1)

Nét d'En Carles de Copons i d'Aimeric

Fill d'En Joan Francesc de Copons i de Sabater, Senyor de la Manresana

Germà d'En Joan de Copons i de Falcó

1701, 12-oct ~ 1702, 14-gen. Participa en les Corts de 1701-1702 (PPC1)

El 12-oct-1701 participà en les Corts de 1701-1702.

El 11-des-1701 fou un dels firmants del Dissentiment General presentat per En Pere de Torrelles i Sentmenat, quedant bloquejades les Corts. (NH1-374) NH1-337)

1705, 5-des ~ 1706, 31-mar. Participa en les Corts de 1705-1706 (PPC1)

El 5-des-1705 participà en les Corts de 1705-1706.

1712, 29-desembre. Escollit per assistir les tropes portugueses fins Lleida

El 29-des-1712 fou un dels escollits per assistir les tropes portugueses fins a les fronteres de Lleida. (NH3-462)

1713, 26-maig. Escollit per aconsellar els Tres Comuns

Fou un dels escollits per aconsellar els Tres Comuns. (NH3-680)

1713, 16-juny. Reunió del Braç Militar

El 16-jun-1713 es reuní la noblesa del Braç Militar. (NH3-552)

1713, 30-juny. Conferència dels Tres Comuns sobre la Proposició

El 30-jun-1713 s'escollí una comissió de 27 prohoms, 9 per cadascun dels Tres Comuns, a fi de conferenciar sobre la Proposició de la Junta de Braços. (NH3-681)

1713, 6-juliol. Votació del Braç Militar

El 6-jul-1713, es procedí a la votació del Braç Mlilitar. (NH3-566)

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1713, 9-juliol. 17:00h. Es constitueix la Junta 36ª de Govern

El 9-jul-1713 a les 10:00h s'aixecà la sessió i es convocà als membres per tornar-se a reunir a les 17:00h per tal d'escollir 12 persones per cadascun dels 3 braç: la Junta 36ª de Govern, formant-se diverses subjuntes específiques. (NH3-693)

[Castellví consigna que En Joan Baptista Cortada i Junquer entrà en substitució d'En Josep Aguilar i Oluja, malalt, però qui entrà fou En Jaume Copons i de Falcó, éssent En Joan Baptista Cortada i Junquer nomenat en primer terme; NH3-694]

En Jaume de Copons entrà a la Junta 36ª en substitució d'En Josep d'Aguilar i Oluja.

1714, 27-febrer. Es constitueix la nova Junta 24ª de Guerra de Barcelona (NH4-33) (NH4-330)

[Segons Francesc de Castellví, seguint la font de Joan Francesc de Verneda i Sauleda]

El 27-feb-1714 es constituí la nova junta superior de general govern, la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, que la Ciutat dividí en tres subjuntes: Junta 9ª de Guerra, Junta 8ª de Provisions, i Junta 7ª de Mitjans.

En Jaume de Copons i de Falcó formà part de la Junta 7ª de Mitjans.

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Govern. (NH4-348)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (NH3-462) Narraciones Históricas III, pàg. 462
              (NH3-552) Narraciones Históricas III, pàg. 552
              (NH3-680) Narraciones Históricas III, pàg. 680
              (NH3-681) Narraciones Históricas III, pàg. 681
              (NH3-693) Narraciones Históricas III, pàg 693
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg 709-711
              (NH4-33) Narraciones Históricas IV, pàg 33
              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg 330
              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348
              (PPC1) Llinatge: Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cataluña, siglo XVII (1599-1713) I