Joan de Copons i de Falcó
(Joan Copons i de Falcó)
(Juan Copons i de Falcó)

(s.XVII, ? - 1738?, ?)
Noble del Principat de Catalunya
(1???-17??)
Senyor de la Manresana
(1???-17??)
Membre de la Junta 24ª de Govern
[9ª de Guerra]
(1714-1714)
Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714 Joan Copons Falco 1714

Llinatge, Naixement i Família (PPC1)

Nét d'En Carles de Copons i d'Aimeric

Fill d'En Joan Francesc de Copons i de Sabater, Senyor de la Manresana

Germà d'En Jaume de Copons i de Falcó

Casat amb Na Josepa Boixadors i Sentmenat, Senyora de Pontons

Pare d'En Francesc Xavier de Copons i de Boixadors

1700, 11-novembre. Membre de la Junta 27ª

El 11-nov-1700 s'escollí una comissió de 27 prohoms, 9 per cadascun dels Tres Comuns, a fi de conferenciar. (NH1-221) (NH1-275)

1701, 12-oct ~ 1702, 14-gen. Participa en les Corts de 1701-1702 (PPC1)

El 12-oct-1701 participà en les Corts de 1701-1702.

1703. Membre de la Conferència dels Tres Comuns

El 1703 fou incorporat a la comissió de prohoms dels Tres Comuns, a fi de conferenciar sobre les contrafaccions. (NH1-413) (NH1-424)

1704, abril. Membre de la Conferència dels Tres Comuns

El abr-1704 s'escollí una comissió de 20 prohoms escollits pels Tres Comuns, a fi de conferenciar sobre la inserció de la declaració a favor del Duc d'Orleans. (NH1-418) (NH1-425)

1705, 5-des ~ 1706, 31-mar. Participa en les Corts de 1705-1706 (PPC1)

El 5-des-1705 participà en les Corts de 1705-1706.

1713, 30-jun ~ 1713, 9-jul. Participa en la Junta de Braços de 1713 (PPC1)

El 30-jun-1713 participà en la Junta de Braços de 1713

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1714, 27-febrer. Es constitueix la nova Junta 24ª de Guerra de Barcelona (NH4-33) (NH4-330)

[Segons Francesc de Castellví, seguint la font de Joan Francesc de Verneda i Sauleda]

El 27-feb-1714 es constituí la nova junta superior de general govern, la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, que la Ciutat dividí en tres subjuntes: Junta 9ª de Guerra, Junta 8ª de Provisions, i Junta 7ª de Mitjans.

En Felicià de Cordelles i de Ramanyer formà part de la Junta 9ª de Guerra.

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Govern. (NH4-348)

1714, 11-setembre, ~04:35. Patricis acudeixen al Born i Pla d'en Llull

El 11-set-1714, al primer toc de campana, a la part del Born i Pla d'en Llull, hi acudí molta gent per considerar que era allí on hi havia més perill; entre els que hi acudiren hi havia molts patricis de distinció, com ara el comte Joan de Lanuza i Oms, el marquès Josep Galceran de Pinós, En Joan de Copons, En Carles de Fivaller, En Baltasar Montaner, que caigué ferit lleument, o En Ramon de Berardo, ardiaca de Vic, que fou abatut de mort. (NH4-350) (NH4-246)

1714, 11-set, 7:00h. Inici del contraatac del Conseller en Cap Rafael Casanova

Les Companyies del VI Batalló de la Coronela foren retirades dels Baluards de Sant Pere, Junqueras, Tallers i del Rei, per tal d'iniciar el contraatac encapçalat pel Conseller en Cap Casanova; també se li uniren companyies del IIIer Batalló que estaven al Baluards del Portal de l'Àngel, Sant Antoni i Santa Madrona. (NH4-252) (NH4-350) (NH4-351)

"La bandera de Santa Eulalia, que llevaba el conseller primero, llegó a las 7 dadas de la mañana (según han asegurado muchos de los que la seguían, que en semejantes casos no es fácil tener presentes las horas y minutos en que suceden los hechos memorables). Por instantes se le juntaban gentes, se le unieron 30 caballos de orden del general comandante."
Francesc de Castellví i Obando (1682-1757)
"Narraciones Históricas desde el año 1700 al 1725" Vol. IV, pàg. 252

En arriben els 30 cavalls, l'Excel·lentíssim Conseller en Cap En Rafael Casanova i Comes esperonà les seves tropes i, com a Coronel de la Coronela, es llançà a l'assalt pel terraplè de la muralla de Junqueres.

La càrrega a cavall
 • Oficials de la Coronela
  Sergent Major Fèlix Nicolau Monjo i de Corbera (a les 7:00h en un altre front; s'incorporà més trad)
  Capità de la 3ª comp. VI Batalló Antoni Berenguer i Gabriel ferit 11-set-1714 amb el Penó de Santa Eulàlia
  Capità de la 4ª comp. VI Batalló Josep Ramon i de Magarola
  Capità de la 5ª comp. VI Batalló Josep Mata i de Copons (rellevarà En Joan de Lanuza i Oms al cordó)
  Capità de la 6ª comp. VI Batalló Antoni Lledó i Matelí † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Capità de la 7ª comp. VI Batalló Josep d'Asprer i Arenas
  Capità de la 8ª comp. VI Batalló Josep Codina i Costa † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia

 • Oficials de la Coronela voluntaris
  Capità 4ª comp. V Batalló Antoni Berardo i Morera (voluntari) † 11-set-1714, amb el Penó de Sta. Eulàlia
  Capità 2ª comp. III Batalló Joan Bòria i Gualba ferit 11-set-1714
  Capità 3ª comp. IV Batalló Vicent Magarola i Descallar ferit 11-set-1714
  Tinent (nom desconegut) † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Tinent (nom desconegut) † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Tinent (nom desconegut) † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Alferes (nom desconegut) † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Alferes (nom desconegut) † 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  i d'altres Oficials de la Coronela dels quals no es té relació exacte.

 • Oficials de l'Exèrcit de Catalunya
  General Josep Bellver i Balaguer (dirigint les operacions militars del contraatac català de les 7:00h a Jonqueres)
  Coronel Joan Nebot (voluntari) ferit 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Sergent Major Juan Sebastián Soro (a les 7:00h en un altre front; s'incorporà més trad)
  Tinent Coronel Eudald Mas i Duran ferit 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Capità Feliu Bellver (fill del General Josep Bellver i Balaguer)
  Capità (nom desconegut) ferit 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Tinent (nom desconegut) ferit 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Tinent (nom desconegut) ferit 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  Tinent (nom desconegut) ferit 11-set-1714, seguint el Penó de Santa Eulàlia
  i d'altres Oficials de l'Exèrcit de Catalunya dels quals no es té relació exacte.

 • Companyies de la Coronela
  3ª comp. VI Batalló: Mercers i Botiguers de tela (deixà la guàrdia del Baluard del Rei)
  4ª comp. VI Batalló: Blanquers (presència probable per ser-ne capità En Josep Ramon i de Magarolaí)
  5ª comp. VI Batalló: Escudellers (presència probable per ser-ne capità En Josep Mata i de Copons)
  6ª comp. VI Batalló: Taverners (presència probable per ser-ne capità N'Antoni Lledó i Matellí)
  7ª comp. VI Batalló: Fadrins Sastres (deixà la guàrdia del Baluard de Sant Pere)
  8ª comp. VI Batalló: Revenedors (presència probable per ser-ne capità En Josep Codina i Costa)
  4ª comp. V Batalló: Gerrers, Ollers, Matalassers i Perxers (deixà guàrdia del Baluard de Tallers)
  7ª comp. II Batalló: Flequers i Forners
  2ª comp. III Batalló: Sabaters
  3ª comp. IV Batalló: Hortolans del Portal de Sant Antoni
  i d'altres Companyies de la Coronela de les quals no es té relació exacte.

1714, 11-setembre. Ocupació del Convent de Sant Pere

El 11-set-1714, xx:xxh, el General Bellver i el Coronel Thoar, havent rebut avís que les tropes borbòniques s'internaven cap a ocupar el Convent de Sant Pere, donaren ordre al Capità Sisa i d'altres oficials que amb 70 homes passessin a ocupar el convent abans no fos ocupat per les tropes borbòniques. (NH4-246)

El 11-set-1714, el Capità Sisa i el Capità Brusi, amb d'altres oficials i 70 homes, més d'altres que s'hi anaven afegint, conjuntament amb el regent del Reial Senat Francesc Toda i Gil, i el membre de la Junta de Govern Joan de Copons i de Falcó, ocuparen el Convent de Sant Pere fent foc contra les tropes borbòniques que ja havien començat a ocupar els horts del convent. Al mateix temps instaren a les religioses a abandonar el convent, d'on en sortiren cobertes amb vel i formant una processó encapçalada per la Santa Creu al davant. (NH4-246)

1714, 11-setembre, 14:00h. Custodiant la Bandera de Santa Eulàlia

El 11-set-1714, 14:00h, estava assistint al Comte de Plasència custodiant la Bandera de Santa Eulàlia sobre la muralla de Sant Pere. (NH4-352)

1714, 18-setembre, tarda. Missa de Te Deum i promeses del Duc de Berwick

El 18-set-1714, tarda, es celebrà missa de Te Deum. De la noblesa hi assistiren: (NH4-315)

 • En Joan de Lanuza i Oms
 • En Josep Galceran de Pinós i de Rocabertí
 • En Joan de Copons i de Falcó
 • En Carles Fiveller i de Torres

Entrant el Duc de Berwick a l'església es trobaven al pas. El botifler Francesc Junyent ho advertí i li digué al duc:

"Estos son los principales motores de la defensa.
El duque se volvió a ellos y con semblante muy afable les dijo: Señores, vivan sin zozobra, que lo que he prometido, se cumplirà.
Francesc de Castellví i Obando (1682-1757)
"Narraciones Históricas desde el año 1700 al 1725" Vol. IV, pàg. 315

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

1738. Mort i enterrament

El 4-gen-1738 redactà testament.

Enterrat a la parròquia de Sant Joan de la Manresana

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (NH1-221) Narraciones Históricas I, pàg 221
              (NH1-275) Narraciones Históricas I, pàg 275

              (NH1-413) Narraciones Históricas I, pàg 413
              (NH1-418) Narraciones Históricas I, pàg 418
              (NH1-424) Narraciones Históricas I, pàg 424
              (NH1-425) Narraciones Históricas I, pàg 425
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg 709-711
              (NH4-33) Narraciones Históricas IV, pàg 33
              (NH4-246) Narraciones Históricas IV, pàg 246
              (NH4-252) Narraciones Históricas IV, pàg 252
              (NH4-314) Narraciones Históricas IV, pàg 314
              (NH4-315) Narraciones Históricas IV, pàg 315
              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg 330
              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348
              (NH4-350) Narraciones Históricas IV, pàg 350
              (NH4-352) Narraciones Históricas IV, pàg 352
              (PPC1) Llinatge: Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cataluña, siglo XVII (1599-1713) I