Felicià de Cordelles i de Ramanyer
(Felicià de Cordelles i Ramanyer)
(Feliciano de Cordellas)

(s.XVII, Barcelona? - s.XVIII, Barcelona?)
Noble del Principat de Catalunya
(1???-17??)
Senyor de Mura i Castellnou de Bages
(1???-17??)
Protector del Braç Militar de Catalunya
(1???-17??)
Comte i Marquès de Sant Martí de Mura
(1707-17??)
Membre de la Junta 24ª de Govern
[9ª de Guerra]
(1714-1714)
Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714 Felicià Cordelles Ramanyer 1714

Llinatge, Naixement i Família (PPC1)

Fill d'En Galceran de Cordelles i de Vilar, Senyor de Mura i de Castellnou de Bages, que fou Conseller Terç de Barcelona, i de Na Rosalia de Ramanyer.

Nét d'En Felicià de Cordelles i de Peguera

Germà d'En Miquel de Cordelles i de Ramanyer, Noble;

Germà d'En Jaume de Cordelles i de Ramanyer, Noble, coronel de cavalleria, governador de Montjuïc, Protector del Braç Militar de Catalunya, Corts de 1701 i 1705

Germà de l'Abat Francesc de Cordelles i de Ramanyer

1??? ~ 1???. Protectot del Braç Militar de Catalunya (PPC1)

El 1??? fou nomenat Protector del Braç Militar de Catalunya.

1700, 11-novembre. Membre de la Junta 27ª

El 11-nov-1700 s'escollí una comissió de 27 prohoms, 9 per cadascun dels Tres Comuns, a fi de conferenciar. (NH1-221) (NH1-275)

1701, 12-oct ~ 1702, 14-gen. Participa en les Corts de 1701-1702 (PPC1)

El 12-oct-1701 participà en les Corts de 1701-1702.

El 11-des-1701 fou un dels firmants del Dissentiment General presentat per En Pere de Torrelles i Sentmenat, quedant bloquejades les Corts. (NH1-374) NH1-337)

1705. Rep carta de l'Almirall de Castella i de l'Arxiduc d'Àustria

El 1705 fou un dels prohoms catalans que reberen cartes de l'Almirall de Castella i de l'Arxiduc Carles d'Àustria. (NH1-506) (NH1-616)

1705, 29-agost. Desde Montserrat al Camp de Barcelona

A resultes del seu desterrament, es refugià a Montserrat amb d'altres membres de l'aristocràcia militar catalana. Durant el Setge Austriacista de Barcelona, a instàncies del Princep Georg von Hessen-Darmstadt, aquests nobles austriacistes passaren a retre obediència a Carles III davant de Barcelona. (NH1-618)

1705, 18-setembre. Junta de Nobles de Catalunya nomenada per Carles III

El 18-set-1705 fou un dels 8 membres de la Junta de Nobles de Catalunya nomenada per l'Arxiduc d'Àustria. (NH1-619)

1705, 5-des ~ 1706, 31-mar. Participa en les Corts de 1705-1706 (PPC1)

El 5-des-1705 participà en les Corts de 1705-1706.

1707, 7-agost. Elevat a la dignitat de Comte/Marquès de Sant Martí de Mura (PPC1)

El 31-ago-1707 fou elevat a la dignitat de Comte/Marquès de Sant Martí de Mura. (NH2-239)

1712. Assistència al trànsit de les tropes angleses de Milord Argyll

El 1712, fou un dels Nobles i Jutges del Reial Senat nomenats per assistir a Milors Argyll en el trànsit de les tropes angleses des del camp de Cervera fins a les costes de Vilanova, Sitges i d'altres indrets. (NH3-459)

1712. Escollit per conferenciar sobre els punts que l'emperadriu comunicà als Diputats

El 1712 fou un dels escollits per conferenciar sobre els punts que l'emperadriu comunicà als Diputats de Catalunya. (NH3-460)

1712, 24-novembre. Escollit per conferenciar amb tres designats per la Cort

El 24-nov-1712 fou un dels tres escollits per conferenciar amb els tres designats per la cort: el comte Stampa, Domingo Aguirre i Josep Moret. (NH3-460)

1713, 18-febrer. Conferència dels Tres Comuns sobre la comunicació del Comte Stampa

El 18-jun-1713 s'escollí una comissió de 18 persones, 6 per cadascun dels Tres Comuns, a fi de conferenciar sobre la comunicació del Comte Stampa. La conferència dels Tres Comuns es reuní per primera volta el 25-feb-1713. (NH3-535) (NH3-680)

1713, 30-juny. Conferència dels Tres Comuns sobre la Proposició

El 30-jun-1713 s'escollí una comissió de 27 prohoms, 9 per cadascun dels Tres Comuns, a fi de conferenciar sobre la Proposició de la Junta de Braços. (NH3-681)

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1714, 27-febrer. Es constitueix la nova Junta 24ª de Guerra de Barcelona (NH4-33) (NH4-330)

[Segons Francesc de Castellví, seguint la font de Joan Francesc de Verneda i Sauleda]

El 27-feb-1714 es constituí la nova junta superior de general govern, la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, que la Ciutat dividí en tres subjuntes: Junta 9ª de Guerra, Junta 8ª de Provisions, i Junta 7ª de Mitjans.

En Felicià de Cordelles i de Ramanyer formà part de la Junta 9ª de Guerra.

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Govern. (NH4-348)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (NH1-221) Narraciones Históricas I, pàg 221
              (NH1-275) Narraciones Históricas I, pàg 275

              (NH1-337) Narraciones Históricas I, pàg 337
              (NH1-374) Narraciones Históricas I, pàg 374
              (NH1-506) Narraciones Históricas I, pàg 506
              (NH1-616) Narraciones Históricas I, pàg 616
              (NH1-618) Narraciones Históricas I, pàg 618
              (NH1-619) Narraciones Históricas I, pàg 619
              (NH2-239) Narraciones Históricas II, pàg 239
              (NH3-335) Narraciones Históricas III, pàg 335
              (NH3-459) Narraciones Históricas III, pàg 459
              (NH3-460) Narraciones Históricas III, pàg 460
              (NH3-535) Narraciones Históricas III, pàg 535
              (NH3-680) Narraciones Históricas III, pàg 680

              (NH3-681) Narraciones Históricas III, pàg 681
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg 709-711

              (NH4-33) Narraciones Históricas IV, pàg 33
              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg 330
              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348
              (PPC1) Llinatge: Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cataluña, siglo XVII (1599-1713) I