Caietà Descallar i Desbach
(Gaetano Descallar y Desbach)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Capità de les Reials Guàrdies Catalanes
(17??-1713)

 

Naixement i Família

Familiar del Marques de Besora

170?. En servei militar abans de l'aixecament

Apareix com un dels que serviren com a militars en l'exèrcit de Felip V i que després s'uniren a les forces militars austriacistes sublevades.

1713. Capità de les Reials Guàrdies Catalanes amb el grau de Coronel

1713. Apareix com a Capità del Regiment d'Infanteria nº3 "Reials Guàrdies Catalanes" 

1713. No evacuà amb les tropes però acceptà la Pau d'Utrecht i es retirà a casa seva

El 1713 acceptà la Pau d'Utrecht i es retirà a casa seva.

1713, jul. Contrari a la Guerra a Ultrança i abandó de Barcelona

El jul-1713 es declarà contrari a la Guerra a Ultrança i abandonà Barcelona, per retirar-se al Castell de Montesquiu.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Biografia: Narraciones Históricas IV, pàg 740
              Servei militar a Felip V: Narraciones Históricas III, pàg 690