Francesc Descatllar i de Tord
(Francesc Descatllar i Tord)
(Francisco Callar y Tort)

(s. XVII, Berga - 1715, Barcelonal)
Tinent de les Reials Guàrdies Catalanes
(17??-17??)
Capità d'Infanteria
(1713-1714)
Francesc Descatllar Tord Descallar Callar Tort Barcelona 1714 Moragues Francesc Descatllar Tord Descallar Callar Tort Barcelona 1714 Moragues Francesc Descatllar Tord Descallar Callar Tort Barcelona 1714 Moragues Francesc Descatllar Tord Descallar Callar Tort Barcelona 1714 Moragues Francesc Descatllar Tord Descallar Callar Tort Barcelona 1714 Moragues Francesc Descatllar Tord Descallar Callar Tort Barcelona 1714 Moragues Francesc Descatllar Tord Descallar Callar Tort Barcelona 1714 Moragues Francesc Descatllar Tord Descallar Callar Tort Barcelona 1714 Moragues Francesc Descatllar Tord Descallar Callar Tort Barcelona 1714 Moragues Francesc Descatllar Tord Descallar Callar Tort Barcelona 1714 Moragues Francesc Descatllar Tord Descallar Callar Tort Barcelona 1714 Moragues

Llinatge, Naixement i Família (PPC1) (NOBCAT)

Era del llinatge dels Descatllar de La Pobla de Lillet.

Era natural de Berga. (NH3-701) (NH4-487)

Era rebesnét de N'Antoni Descatllar i de Rosset, senyor de la Força de Terà i natural de la Pobla de Lillet, que participà en les corts de 1626 amb el seu fill Francesc Descatllar i de Sorribes.

Era nét d'En Francesc Descatllar i Sorribes, casat el 1609 amb N'Anna Ollers.

Era fill d'En Francesc Descatllar i Oller, donzell, de la Pobla de Lillet.

Era germà d'En Jaume Descatllar i Tord.

Potser germà de Fra. Benet Descatllar i Tord, de Fra. Joan Baptista Descatllar i Tord, de Fra. Josep Descatllar i Tord, i de N'Elionor Descatllar i de Tord.

Tinent de les Reials Guàrdies Catalanes

Tinent del Regiment d'Infanteria nº3 "Reials Guàrdies Catalanes". (NH4-487)

1713, juliol. Capità del Regiment d'Infanteria nº7 "El Roser"

Fou Capità del Regiment d'Infanteria nº7 "El Roser". (NH3-701)

1714, 13-juliol. Ferit en l'Atac contra la 1ª paral·lela Borbònica

El 13-jul-1714 lluità i fou ferit en l'Atac contra la 1ª paral·lela Borbònica. (NH4-343)

1714, 12-13-14-agost. Batalla del Baluard de Santa Clara

Baluard de Santa Clara

Apareix en la llista de ferits durant la Batalla del Baluard de Santa Clara entre la nit del 13-ago-1714 i fins el dia 14-ago-1714. (NH4-345) (NH4-356) (NH4-360)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

1715, 22-març, 03:30h . El General Moragues és detingut (RBRC-39-43)

* [La font anònima de Castellví cita erròniament el 20-mar-1715] (NH4-487) (NH4-535-540)

El 22-mar-1715, 03:30h, els fugitius sortiren del seu amagatall esperant embarcar-se en la nau que havien contractat al Jacint xxx; les tropes borbòniques capturaren al General Josep Moragues, Pere Martir Castells, Francesc Descatllar i Tord, Jaume Roca àlies "Jaumich", i Pau Massip, poguent escapar Jaume Batalle [Jaume Basllar / Basellar], àlies "Capità Paloma", que era el mosso del General Moragues.

El 22-mar-1715, 04:00h, ja eren a les presons de Barcelona.

1715. Mort

Fou executat amb el General Moragues.

Enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (NH3-701) Narraciones Históricas III, pàg. 701
              (NH4-343) Narraciones Históricas IV, pàg. 343
              (NH4-345) Narraciones Históricas IV, pàg. 345
              (NH4-356) Narraciones Históricas IV, pàg. 356
              (NH4-360) Narraciones Históricas IV, pàg. 360
              (NH4-487) Narraciones Históricas IV, pàg. 487
              (NH4-535-540) Narraciones Históricas IV, pàg. 535-540
              (NOBCAT) La mitjana noblesa catalana a la darreria de l'etapa foral
              (PPC1) Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cataluña, siglo XVII (1599-1713) I
              (RBRC-39-43) Repressió borbònica i resistència catalana, pàg 39-43