Manuel Desvalls i de Vergós
(7-mai-1674, ? - 15-jul-1774/75?, Viena)
Covernador de Cardona
(17??-17??)
Tinent Mariscal
[Feldmarschall-Leutnant]

(17??-17??)

Llinatge, Naixement i Família

(sense dades)

1712-1714. Governador de Cardona

Des del gen-1712 fins el 18-set-1714, fou el Governador de la Fortalesa de Cardona

1714, 31-gener. El Governador Desvalls escriu carta als Consellers de Barcelona

El 31-gen-1714 el Governador de Cardona Manuel Desvalls escriu carta als consellers de Barcelona: (MARQUESPOAL-110)

Cardona, 31 de gener 1714
Excms. Srs.:
El deplorable estat en que avui té constituït aquest Principat la tirania enemiga i, així mateix, la misèria que es pateix en eixa Plaça i Castell em son motius per manifestar a V.E. que després de 6 mesos d'insuportables treballs amb esperança del remei, prengué el Lluçanès les armes contra l'enemic rendint Balsareny i els dos Batallons del regiment d'infanteria de León seguiint-se el foc la Plana de Vic, Montseny, Moià i prat del Vallès i Penedès i també la Ribera Salada i part de la Segarra i estant amb intel·ligència que d'aquests principis que de primer foren favorables 'shavien de seguir benèvoles conseqüències, ha resultat la perduda esperança de poder sostnir-se aquests incendis que podria acasionar la nostra llibertat, doncs havent l'enemic socorregut Vic, Manresa, Oliana i Solsona que a un temps es trobaven bloquejades i avui subsisteix lo de Solsona han estat batuts nostres paisans en diferents parts per no poder-los sostenir amb tropes d'aquesta guarnició, ni menys amb la menor porció de cavalleria després d'haver aplicat i subministrat tots els socors i diligències que podria prestar ma poca possibilitat i la del meu germà el Marquès del Poal que es troba al front dels pocs paisans que amb sa industria manté amb la veu de llibertat, no sabent on para a causa de que havent eixit d'eix camp lo Comte de Montemar amb destacament de 800 cavalls i molts granaders i partida de fusellers després d'haver recorregut a Vic, ha arribat a Manresa on deu juntar-se amb Vallejo que es troba a Calaf amb 1500 homes arribant-hi també a aquella ciutat altre destacament que comanda Diego Gonzalez de número 1000 soldats que amb els quals essent lo desig cremar enterament el Llusanés i atacar després a aquesta fortalesa que a est efecte té 4 canons a Espareguera fent adobar els camins, és de recelar la última desgràcia a causa de trobar-me sense diners, viures i municions de les quals he subministrat pasades de 80 càrregues al país per lo que en vista d'aquests motius i de que l'enemic sols procura acabar amb la nació i de que és inevitable la ruïna de esta Vila en conseqüència de la ràbia enemiga i d'haver cremat les de Caldes de Montbui, Moià, Sallent, tota la Ribera Salada i altres amb menys motiu que esta, se fa precís que luego done V.E. la més prompta providència al reme d'aquests danys fent eixir d'esta capital un cos de topres arreglades (que d'altres qualitat no son de profit) i particularment tota la cavalleria que sia possible pues trobant-se lo país encara amb les armes en les mans que per instants va flaquejant.
S'animaran els naturals i seguiran les tropes generalment per la defensa de la llibertat en veure-se albrigats d'elles i que per part de V.E. nos perd diligència que condueixi a tal fi. I si acàs es pogués oferir algun embarràs a atacar eix exèrcit pues amb els destacaments tan nombrosos que tinc expressats ademés de les guarnicions que té en Berga, Solsona i Manresa ha de ser de molt falc i poc nombrós o bé formidable son numero, advertint a V.E. que d'atrassar-se aqest socorro uns instants perdrà aquesta plaça irremisiblement perquè falta absolutament un tot, principalment medis per causa que de la sal no se'n treu el subsidi que d'antes de tenir tan a prop lo enemic de tal forma de que ni pel socors de la curta guarnició que tinc que no arriba a 300 homes, basta dit producte, protestant a V.E. de qualsevol dany que pot dimanar de tal desgràcia, si de la manera que suplico a V.E. no ix l'alivio ponderat amb la diligència i brevetat que demana la urgència.
Repeteixo ma deguda obligació a les ordres de V.E. i desitjo que N.S. guarde a V.E. molts anys
Cardona 31 de gener 1714
Si V.E. no mira esta gran importància amb la més viva diligència l'enemic lograrà enterament l'esclavitud de nostra nació en breu.

Sr. D. Manuel Desvalls i de Vergós
Excms. Srs. Consellers de la Ciutat de Barcelona
Lo comte de Montemar amb son destacament ha arribat a Gironella passant a Berga i després a Solsona, creient a aquestes hores que serà cremat totalment Lluçanès. Demanem que els socors de la tropa sigui nombrós doncs d'altra forma es desalentaran els paisans que manté mon germá amb la veu de la llibertat. L'enemic degolla els nostres paisans i soldats i crema i saqueja esglésies, ni el S. Sacrament se salva. Comunico des de Cardona als coronels Antoni Puig Sorribas i Ermengol Amill que quan arribin amb sos destacaments es conferescan en diferents parts del Principat a animar-los i que els alenten a deslliurar els ofecs que està suportant l'amada ciutat de Barcelona i que tots els grans i demés havers els seran pagats als paisans pels Comuns de l'Excm. Ciutat, Braç Miltar i Diputació.
 
D. Manuel Desvalls, governador de Cardona
Excms. Srs. Consellers de la Ciutat de Barcelona

1714, 31-gener. El Governador Desvalls escriu carta als Consellers de Barcelona

El 31-gen-1714 el Governador de Cardona Manuel Desvalls escriu carta als consellers de Barcelona: (EAHG-132)

Cardona, 31 de gener 1714
Excms. Srs.:
Lo comte de Montemar amb son destacament ha arribat a Gironella passant a Berga i després a Solsona, creient a aquestes hores que serà cremat totalment Lluçanès. Demanem que els socors de la tropa sigui nombrós doncs d'altra forma es desalentaran els paisans que manté mon germá amb la veu de la llibertat. L'enemic degolla els nostres paisans i soldats i crema i saqueja esglésies, ni el S. Sacrament se salva. Comunico des de Cardona als coronels Antoni Puig Sorribas i Ermengol Amill que quan arribin amb sos destacaments es conferescan en diferents parts del Principat a animar-los i que els alenten a deslliurar els ofecs que està suportant l'amada ciutat de Barcelona i que tots els grans i demés havers els seran pagats als paisans pels Comuns de l'Excm. Ciutat, Braç Miltar i Diputació.
 
D. Manuel Desvalls, governador de Cardona
Excms. Srs. Consellers de la Ciutat de Barcelona

1733. Feldmarschall-Leutnant

El 23-oct-1733 fou nomenat Tinent Mariscal (Feldmarschall-Leutnatn)

Mort i enterrament

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (EAHG-132) Ermengol Amill. Heroi de la Guerra de Successió, pàg. 132
              (MARQUESPOAL-110) Antoni Desvalls i de Vergós. Marquès del Poal, pàg. 110