Josep Duran i Mora
(Joseph Duran)

(José Duran)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Adroguer
(16?? - 1???)
Matriculat Mercader
(16?? - 1???)
Soci de «Companyia Josep & Vincent Duran»
(1699 - 1???)
Soci de «Joan Pau Llorens, Josep Duran & Companyia»

(1699 - 1???)
Finançador de la «Companyia Nova de Gibraltar»
(17?? - 1???)
Conseller Quart de Barcelona
(1685-1686)

Cònsol Mercader del Consulat de mar Barcelona
(1697-1698)

Ciutadà Honrat de Barcelona
(1698?-17??)

Membre de la Junta 24ª de Govern
[7ª de Mitjans]
(1714-1714)
josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714 josep duran mora 1714

Llinatge, Naixement i Família

Fill de l'adroguer Antoni Pau Duran i N'Emerenciana Mora. Son pare fundà amb el seu sogre el 1675 la «Companyia Domigo Mora & Antoni Pau Duran»

Germà d'En Marià Duran i Mora (del carrer Basea) (NH3-709-711)

Germà d'En Vicent Duran i Mora

1685, 30-novembre, Diada de Sant Andreu. Extracció dels nous Consellers de Barcelona

El 30-nov-1685 foren extrets els Conseller de Barcelona:

  • Conseller en Cap:
  • Conseller Segon:
  • Conseller Tercer:
  • Conseller Quart: Josep Duran i Mora (Mercader)
  • Conseller Cinquè:
  • Conseller Sisè:

1697. Extret Cònsol Mercader del Consultar de Mar de Barcelona (MHM2-49)

El 1697 fou extret Cònsol Mercader del Consulat de Mar de Barcelona

1698?. Nomenat Ciutadà Honrat de Barcelona

El 1698? rebé la gràcia de ser nomenat Ciutadà Honrat de Barcelona

1695. Funda «Companyia Josep & Vicent Duran»

El 1695 ambdós germans fundaren una companyia

1699. Funda la «Joan Pau Llorens, Josep Duran & Companyia»

El 1699 funda «Joan Pau Llorens, Josep Duran & Companyia» aportant 16.500 lliures; la companyia reuní un capital de 60.500 lliures.

1706, 23-abril. Forma esquadra de cavalleria per assegurar la quietud

El 23-abr-1706 En Sebastià de Dalmau i En Josep Duran oferiren al rei a través del secretari Zinzerling formar 2 esquadres de 40 homes cadascuna pagades a la seva costa per tal de seguir la ciutat i assegurar-ne la quietud. Les rondes duraren fins la fi del setge i s'establí la quietud. (NH2-97)

1708, gener. Reunió dels Mercaders per evitar la fam

El gen-1708 els mercaders Pau Dalmases, Amador Dalmau, Pere Dalmau, Josep Duran i d'altres, es reuniren a fi d'evitar la fam general a Catalunya. (NH2-482-483)

1713, 26-maig. Escollit per aconsellar els Tres Comuns

Fou un dels escollits per aconsellar els Tres Comuns. (NH3-680)

1713, 30-juny. Conferència dels Tres Comuns sobre la Proposició

El 30-jun-1713 s'escollí una comissió de 27 prohoms, 9 per cadascun dels Tres Comuns, a fi de conferenciar sobre la Proposició de la Junta de Braços. (NH3-681)

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1714, 27-febrer. Es constitueix la nova Junta 24ª de Guerra de Barcelona (NH4-33) (NH4-330)

[Segons Francesc de Castellví, seguint la font de Joan Francesc de Verneda i Sauleda]

El 27-feb-1714 es constituí la nova junta superior de general govern, la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, que la Ciutat dividí en tres subjuntes: Junta 9ª de Guerra, Junta 8ª de Provisions, i Junta 7ª de Mitjans.

En Josep Duran formà part de la Junta 7ª de Mitjans.

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Govern. (NH4-348)

1714, 11-setembre, 14:00h-15:00h. Es reuneix el Gran Consell dels Tres Comuns

El 11-set-1714, entre les 14:00h i 15:00h, es reuní el Gran Consell dels Tres Comuns a les Torres del Portal de Sant Antoni. (NH4-352)

1713-1714. Ferit al Setge de Barcelona

Lluità i fou ferit al Setge de Barcelona de 1713-1714. (NH4-360)

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

Fill: Jaume Duran i Pujades, casat amb N'Eulàlia Isern Parrella

Néta: Eulàlia Duran Isern, casada amb En Jaume Espona

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Els Capitals d'Itàlia a la Cort de l'Arxiduc Carles d'Àustria a Barcelona (2003)
              De la conspiración austracista a la integración a la nueva planta: La familia Duran (2004)
              El tabac a la Catalunya del segle XVII: consum i economia
              La noble família Duran de Barcelona
              (MHM2-49) Memorias Históricas sobre la marina, comercio y artes de Barcelona II, pàg. 49
              (NH2-97) Narraciones Históricas II, pàg 97
              (NH2-482-483) Narraciones Históricas II, pàg 482-483
              (NH3-680) Narraciones Históricas III, pàg. 680
              (NH3-681) Narraciones Históricas III, pàg. 681
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg 709-711
              (NH4-33) Narraciones Históricas IV, pàg 33
              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg 330
              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348

              (NH4-352) Narraciones Históricas IV, pàg 352
              (NH4-360) Narraciones Históricas IV, pàg 360