Marià Duran i Mora
(Mariano Duran)

(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Ciutadà Honrat de Barcelona??
(1???-17??)

Membre de la Junta 18ª de Govern
(1714-1714)

Membre de la Junta 24ª de Govern
[8ª de Provisions]
(1714-1714)
marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora 1714 marià duran mora

Llinatge, Naixement i Família

Fill de l'adroguer Antoni Pau Duran i N'Emerenciana Mora. Son pare fundà amb el seu sogre el 1675 la «Companyia Domigo Mora & Antoni Pau Duran»

Germà d'En Josep Duran i Mora

Germà d'En Vicent Duran i Mora

1701. Escollit per la Diputació per anar a Figueres a cumplimentar amb la reina

El 1701 fou un dels escollits per la Diputació del General per anar a Figueres a complimentar amb la reina i muller de Felip V. (NH1-279)

1713, 9-juliol, 2:00h. Comissió per presentar la resolució davant la Diputació

El 9-jul-1713, 2:00h de la matinada, el Braç Militar i el Braç Reial escolliren una comissió per presentar davant la Diputació del General la resolució unànime dels Braços. (NH3-682)

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1713, 29-juliol. Comissió per deliberar la resposta al Duc de Popoli

El 29-jul-1713 fou un dels comissionats pels Tres Comuns per consultar la reposta que s'havia de donar a la carta del Duc de Popoli. (NH3-714)

1714, 3-gener. Es constitueix la Junta 18ª de Govern

El 3-gen-1714 es constituí la Junta 18ª de Govern.

1714, 27-febrer. Es constitueix la nova Junta 24ª de Guerra de Barcelona (NH4-33) (NH4-330)

[Segons Francesc de Castellví, seguint la font de Joan Francesc de Verneda i Sauleda]

El 27-feb-1714 es constituí la nova junta superior de general govern, la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, que la Ciutat dividí en tres subjuntes: Junta 9ª de Guerra, Junta 8ª de Provisions, i Junta 7ª de Mitjans.

En Josep Duran formà part de la Junta 8ª de Provisions.

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Govern. (NH4-348)

1714, 11-set, ~15:30h. Reunió al Saló de Cent

El 11-set-1714, ~15:30h, es celebrà reunió al Saló de Cent en la que participaren els Consellers 2on, 3er, 4rt i 5è, alguns membres de la Junta 24ª de Govern i dels Comuns, i en la que l'agent secret de Carles III a Barcelona Francesc Verneda i el Coronel Juan Francisco Ferrer exposaren les seves comissions. (NH4-262)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Els Capitals d'Itàlia a la Cort de l'Arxiduc Carles d'Àustria a Barcelona (2003)
              De la conspiración austracista a la integración a la nueva planta: La familia Duran (2004)
              El tabac a la Catalunya del segle XVII: consum i economia
              La noble família Duran de Barcelona
              (NH1-279) Narraciones Históricas I, pàg 279
              (NH3-682) Narraciones Históricas III, pàg. 682
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg 709-711
              (NH3-714) Narraciones Históricas III, pàg. 714
              (NH4-262) Narraciones Históricas IV, pàg 262
              (NH4-33) Narraciones Históricas IV, pàg 33
              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg 330

              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348