Manuel de Ferrer i de Sitges
(Emmanuel de Ferrer i de Sitges)
(s. XVII, Barcelona - s.XVIII, ?)
Noble del Principat de Catalunya
(17??-17??)
Membre de la Junta 36ª de Govern
(1713-1713)
Membre de la Junta 18ª de Govern
(1714-1714)

Membre de la Junta 24ª de Govern
[9ª de Guerra]
(1714-1714)
Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714 Manuel Ferrer Sitges 1714
"don Manuel de Ferrer i de Sitges (sujeto de grande celo y elocuencia)"
Francesc de Castellví i Obando (1682-1757)
"Narraciones Históricas desde el año 1700 al 1725" Vol. III, pàg. 681

Llinatge, Naixement i Família (PPC1)

Fill d'En Josep de Ferrer i de Vinyals, Doctor en Dret, Oïdor de la Reial Audiència, elevat a Noble 8-jun-1672.

Nét d'En Josep Ferrer, natural de Barcelona, Doctor en Dret, Oïdor de Comptes de la Generalitat de Catalunya pel Braç Reial, i Fiscal de la Generalitat de Catalunya.

1701, 12-oct ~ 1702, 14-gen. Participa en les Corts de 1701-1702 (PPC1)

El 12-oct-1701 participà en les Corts de 1701-1702.

1705, 5-des ~ 1706, 31-mar. Participa en les Corts de 1705-1706 (PPC1)

El 5-des-1705 participà en les Corts de 1705-1706.

1713, 26-maig. Escollit per aconsellar els Tres Comuns

Fou un dels escollits per aconsellar els Tres Comuns. (NH3-680)

1713, 16-juny ~ 17-juny. Reunió del Braç Militar

El 16-jun-1713, 10:00h, el Protector convocà a reunir-se el Braç Militar. Les reunions proseguiren fins el 17-jun-1713. (NH3-551)

El 17-jun-1713 el Capità Sebastià de Dalmau i En Manuel de Ferrer i de Sitges insitiren que calia que es reuníssin en una Junta els tres Braços . (NH3-553)

1713, 30-jun ~ 1713, 9-jul. Participa en la Junta de Braços de 1713 (PPC1)

El 30-jun-1713 participà en la Junta de Braços de 1713.

1713, 30-juny. Conferència dels Tres Comuns sobre la Proposició

El 30-jun-1713 s'escollí una comissió de 27 prohoms, 9 per cadascun dels Tres Comuns, a fi de conferenciar sobre la Proposició de la Junta de Braços. (NH3-681)

1713, 6-juliol. Votació del Braç Militar

El 6-jul-1713, es procedí a la votació del Braç Mlilitar. (NH3-566)

1713, 6-juliol. Protesta d'En Manuel de Ferrer i de Sitges

El 6-jul-1713, En Manuel de Ferrer i de Sitges protestà contra la deliberació i sol·licità que en la resolució s'inclogués la seva protesta. (NH3-566) (NH3-682)

1713, 9-juliol, 2:00h. Comissió per presentar la resolució davant la Diputació

El 9-jul-1713, 2:00h de la matinada, el Braç Militar i el Braç Reial escolliren una comissió per presentar davant la Diputació del General la resolució unànime dels Braços. (NH3-682)

1713, 9-juliol. 17:00h. Es constitueix la Junta 36ª de Govern

El 9-jul-1713 a les 10:00h s'aixecà la sessió i es convocà als membres per tornar-se a reunir a les 17:00h per tal d'escollir 12 persones per cadascun dels 3 braç: la Junta 36ª de Govern, formant-se diverses subjuntes específiques. (JGB1713-135) (JGB1713-191) (NH3-583) (NH3-693)

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1713, 29-juliol. Comissió per deliberar la resposta al Duc de Popoli

El 29-jul-1713 fou un dels comissionats pels Tres Comuns per consultar la reposta que s'havia de donar a la carta del Duc de Popoli. (NH3-714)

1714, 3-gener. Es constitueix la Junta 18ª de Govern

El 3-gen-1714 es constituí la Junta 18ª de Govern.

1714, 27-febrer. Es constitueix la nova Junta 24ª de Guerra de Barcelona (NH4-33) (NH4-330)

[Segons Francesc de Castellví, seguint la font de Joan Francesc de Verneda i Sauleda]

El 27-feb-1714 es constituí la nova junta superior de general govern, la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, que la Ciutat dividí en tres subjuntes: Junta 9ª de Guerra, Junta 8ª de Provisions, i Junta 7ª de Mitjans.

En Manuel de Ferrer i de Sitges formà part de la Junta 9ª de Guerra.

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Govern. (NH4-348)

1714, 11-set, ~08:00-09:00h. Junta a Can Gorgot, a la plaça de Junqueres

El 11-set-1714, entre les 8:00h i les 9:00h, participà en la junta que es tingué a Can Gorgot, a la plaça de Junqueres, a fi de resoldre que s'havia de fer en aquella conjuntura. (NH4-254) (NH4-352)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (JGC1713-135) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 135
              (JGC1713-191) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 191
              (NH3-551) Narraciones Históricas III, pàg. 551
              (NH3-553) Narraciones Históricas III, pàg. 553
              (NH3-566) Narraciones Históricas III, pàg. 566
              (NH3-583) Narraciones Históricas III, pàg. 583
              (NH3-680) Narraciones Históricas III, pàg. 680
              (NH3-681) Narraciones Históricas III, pàg. 681
              (NH3-682) Narraciones Históricas III, pàg. 682
              (NH3-693) Narraciones Históricas III, pàg. 693
              (NH3-694) Narraciones Históricas III, pàg. 694

              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg 709-711
              (NH3-714) Narraciones Históricas III, pàg. 714
              (NH4-33) Narraciones Históricas IV, pàg 33
              (NH4-254) Narraciones Históricas IV, pàg 254
              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg 330
              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348
              (NH4-352) Narraciones Históricas IV, pàg 352
              (PPC1) Llinatge: Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cataluña, siglo XVII (1599-1713) I