Francesc Gilber
(Francisco Gilbé)
(Francisco Gilber)
(Antonio Gilbé)(1)
(s. XVII, Berga - s.XVIII, ?)
Tinent de les Reials Guàrdies Catalanes
(17??-1710-17??)
Capità de les Reials Guàrdies Catalanes
(17??-1713)

Naixement i Família

Fill de Berga

170?. En servei militar abans de l'aixecament

Apareix com un dels que serviren com a militars en l'exèrcit de Felip V i que després s'uniren a les forces militars austriacistes sublevades.

1710. Tinent de les Reials Guàrdies Catalanes amb el grau de Tinent Coronel

1710. Apareix com a Tinent del Regiment d'Infanteria nº3 "Reials Guàrdies Catalanes" 

1710, 8-9-10-desembre. Batalla de Brihuega-Villaviciosa

Lluità en la Batalla de Brihuega-Villaviciosa

1713. Capità de les Reials Guàrdies Catalanes amb el grau de Coronel

1713. Apareix com a Capità del Regiment d'Infanteria nº3 "Reials Guàrdies Catalanes" 

1713. No evacuà amb les tropes però acceptà la Pau d'Utrecht i es retirà a casa seva

El 1713 acceptà la Pau d'Utrecht i es retirà a casa seva.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Biografia: Narraciones Históricas IV, pàg 746
              Servei militar a Felip V: Narraciones Históricas III, pàg 690
              (1) Pot ser confusió de noms o parent: Narraciones Históricas IV, pàg 203 (carta de un Teniente de las RRGG)