Joan Jansà
(Juan de Jansà)
(Juan Jansá)
(Juan Jensà)
(Juan Janzá)
(Joannes de Jansà)
(s. XVII, Barcelona - set-1741, Viena)
Sergent Major
(17??-1713)
Sergent Major de la Fortalesa de Cardona
(1713-1714)
Tinent Coronel
(1714-1714)
Tinent Coronel de Voluntaris
(1716-1718)
Coronel Governador
(17??-1741)
Comte
(17??-1741)
Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà Tinent Coronel Joan Jansà
[Document redactat a Viena, 5 de desembre de 1714]
Don Juan Jansá, sargento mayor
"Lista de los sugetos que avisan haver llegado a Italia
extrañados del continente de España"
Document localitzat a la Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Viena
Doctor Agustí Alcoberro i Pericay; "L'Exili Austriacista (1713-1747) II, pàg 48

Thenientes coroneles:
Don Juan Jansà, theniente coronel con patente de Barcelona y sargento mayor con patente de S.M.
"Lista de officiales que se hallaron en la último sacrificio de Barcelona y Principado de Cataluña y están en Viena oy a los 20 de junio de 1716"
Document localitzat a la Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Viena
Doctor Agustí Alcoberro i Pericay; "L'Exili Austriacista (1713-1747) II, pàg 68

En Viena / Infantería / Thenientes coroneles:
Don Juan Janzá, con patente de sargento mayor de S.M. en el regimiento de la Diputación y de theniente coronel de la Provincia del regimiento de don Francisco Busquets y Mitjans.
"Lista de oficiales chatalanes de S.M.C.C. que se allan en sus dominios"
Document localitzat a la Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Viena
Doctor Agustí Alcoberro i Pericay; "L'Exili Austriacista (1713-1747) II, pàg 73

Coroneles españoles de voluntarios: don Manuel Desvalls, don Pablo Toar, [..] Tenientes coroneles: don Raymundo Rialp Çafont, don Juan Janzà, don Martín Subiria, catalanes. Sargento mayores: [..]
"Officiales españoles vivos en diferentes regimientos alemanes"
Document localitzat a la Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Viena
Doctor Agustí Alcoberro i Pericay; "L'Exili Austriacista (1713-1747) II, pàg 394

"1741, en setiembre, murió en Viena don Juan Jansà, coronel governador del regimiento de infantería de Vázquez, fue sargento mayor de la Diputación de Cataluña. Catalán, fue sepultado en el cementerio de Montserrate"
"Al servei de Carles d'Àustria". Document localitzat pel Doctor en Història
N'Agustí Alcoberro i Pericay a la Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Viena

Llinatge, Naixement i Família

(sense dades)

1713, juny. Sergent Major Regiment d'Infanteria nº7 "Generalitat de Catalunya"

Sergent Major del Regiment d'Infanteria nº7 "Generalitat de Catalunya"

1713, 30-juny. S'inicia la Junta de Braços

El 30-jun-1713 s'inicia la Junta de Braços de Catalunya que ha de resoldre sobre sobre si el Principat de Catalunya ha sotmetre's a la rendició incondicional a Felip V o continuar la guerra.

1713, 2-juliol. Les tropes imperials inicien l'evacuació

El 2-jul-1713 les tropes imperials inicien la evacuació

1713, 9-juliol, 6:00h. Es publica Públic Pregó comunicant la "Guerra a Ultrança"

El 9-jul-1713, entre les 6:00h-7:00h, al Portal de Mar, es fa públic el Ban i Pregó comunicant la resolució de continuar la guerra a Ultrança, al so de trompetes i tambors, davant les darreres tropes imperials que s'embarquen per a ser evacuades.

1713, 9-jul. Exèrcit de Catalunya

El jul-1713, el regiment de la Generalitat passa a ser, de facto, el Regiment d'Infanteria nº1 "Generalitat de Catalunya" de l'Exèrcit de Catalunya

1713, 9-juliol. Sergent Major del Regiment d'Infanteria nº1 "Generalitat de Catalunya"

Sergent Major del Regiment d'Infanteria nº1 "Generalitat de Catalunya", de l'Exèrcit de Catalunya

1713, 9-juliol. Guarnició de la Fortalesa de Castellciutat

El 9-jul-1713, estava de guarnició a la Fortalesa de Castellciutat amb 4 companyies

1713, 9-agost. Inici de l'Expedició del Diputat Militar de la Generalitat

El 9-ago-1713 s'embarcaren per iniciar l'Expedició del Diputat Militar de la Generalitat

1713, 11-jul. El General Moragues és informat de la Guerra a Ultrança (NH3-665)

El 11-jul-1713 el General Moragues rebé carta del Tres Comuns informant-lo de la resolució de continuar la guerra en nom de l'Emperador i defensa de les Constitucions, i en nom seu continuava el seu mandat a la Fortalesa de Castellciutat.

1713, 22-jul. El General Moragues sol·licita aprovisionaments (NH3-665)

El 22-jul-1713 el General Moragues despatxà expres al Tinent Mariscal Villarroel, informant de tot allò que hi havia a la Plaça, allò que necessitava, l'estat actual de la Fortalesa, i les tropes que hi havia a Puigcerdà.

1713, 14-juliol. Les tropes borbòniques ocupen Tarragona

El 14-jul-1713 les tropes borbòniques ocupen Tarragona

1713, 24-jul. El Tinent Mariscal Villarroel respon al General Moragues (NH3-665)

El 24-jul-1713 el Tinent Mariscal Villarroel respongué al General Moragues dient-li que es prendrien les disposicions oportunes per satisfer les necessitats de la Fortalesa de Castellciutat.

1713, 9-agost. Inici de l'Expedició del Diputat Militar de la Generalitat

El 9-ago-1713 s'embarcaren per iniciar l'Expedició del Diputat Militar de la Generalitat

1713, 18-setembre. L'Expedició del Diputat Militar arriba a Castellciutat

El 18-set-1713 (NH3-665) l'Expedició del Diputat Militar de la Generalitat arriba a Castellciutat

1713, 20-setembre. L'Expedició del Diputat Militar surt de Castellciutat

El 20-set-1713 l'Expedició del Diputat Militar de la Generalitat surt de Castellciutat

1713, 20-setembre. Destacaments borbònics arriben a Castellciutat i la bloquegen

El 20-set-1713 destacament borbònics a les ordres del General Fiennes i Bracamonte arriben a la Fortalesa de Castellciutat i, deixant-la bloquejada, persegueixen l'Expedició del Diputat Militar.

1713, 23-setembre. Es reforça el bloqueig de Castellciutat

El 23-jul-1713, es reforçà el bloqueig de Castellciutat (NH3-665)

1713, 24-setembre. El General Bracamonte demana l'entrega de Castellciutat

El 24-jul-1713, el General Bracamonte demana l'entrega de Castellciutat segons l'ordre que el Mariscal Starhemberg havia signat a darrera hora el 9-jul-1713. (NH3-665)

1713, 24-setembre. El General Moragues crida a consell

El 24-jul-1713, el General Moragues cridà a Consell i exposà la situació de la Fortalesa, prescindint de si era admisible o no la ordre del Mariscal Starhemberg. (NH3-665)

1713, 24-setembre. El Consell resol capitular

El 24-jul-1713, el Consell resolgué que, considerant que tant sols quedaven queviures per a 12 dies, el reduït númera de soldats de guarnició, i no tenir ja cap esperança de socors, s'havia de capitular a fi d'evitar que la totalitat de la guarnició quedés presonera de guerra. (NH3-665)

1713, 28-setembre. Capitulació de Guarnició de la Fortalesa de Castellciutat

El 28-set-1713 es signava la Capitulació de la Guarnició de la Fortalesa de Castellciutat.

1713, 1-octubre. La Fortalesa de Castellciutat és evacuada

El 1-oct-1713 la Fortalesa de Castellciutat és evacuada i als Fusellers se'ls permeté retornar a les seves cases.

Surten de Castellciutat 140 homes del Reg. Diputació i 70 fusellers de muntanya.

1713, 1-octubre. El General Moragues resta a la Seu d'Urgell

El 1-oct-1713 el General Moragues resta a la Seu d'Urgell per recuperar-se de la seva dolència.

1713, 5-octubre. Els soldats del regiment arriben a Martorell

El 5-oct-1713 els soldats del Regiment d'Infanteria nº1 "Generalitat de Catalunya", arribaren a Martorell, on foren retinguts.

1713, octubre. Sergent Major de la Fortalesa de Cardona

El oct-1713, Joan Jansà nomenat Sergent Major de la Fortalesa de Cardona per raó d'estar empresonat el Major Pomareda.

1714, 20-maig. Tinent coronel del regiment Busquets

El 20-mai-1714 el coronel Busquets adreçà una carta als Consellers de Barcelona sobre el nomenament dels seus suboficials del Regiment d'Infanteria nº8 "Busquets i Mitjans": (FBM-32)

"Exm. Señor / Ab gran estimació rebo la de V.E. del 11 del corrent y, atenent particularment a lo que V.E. me mana sobre la elecció dels oficials, de ninguna manera me aparte de cimplirho exactament conforme es ma obligació, majorment redundant en conveniencia mia; per lo que me he conferit ab lo Sr. Marquès, proposant-li per mon thinent coronel al sargento major de la Diputació Don Joan Jansà, trobant sols la dificultat de trobar-se encara presoner lo major Pomaredsa, y estar dit Jansà exercitant son empleo en Cardona. Y no tenint que añadir a V.E. quedo solicitant sos ordes per manifestar en sa obediència ma gratitut / Déu guarde a V.E. los molts anys que desitjo y ha menester, y maig als 20 de 1714 / Exm. senyor / Besa la mà de V.E. / Son obligat y afectíssim servidor / Don Francisco Busquets y Mitjans / Exms. Srs. Consellers de la Ciutat de Barcelona.."
Carta del coronel Francesc Busquets i Mitjans del 20 de maig de 1714
AHCB-Consell de Cent, inv. nº 602, sèrie X, vol 127, doc-203

1714, 5-desembre. A Itàlia

El 5-des-1714 informà que es trobava a Itàlia. (EA2-48)

1716, 22 juny. A Viena

El 20-jun-1716 estava a Viena. Tenia patent de Sergent Major expedida per Carles III pel Regiment d'Infanteria nº7 "Generalitat de Catalunya", i de Tinent Coronel pel Regiment d'Infanteria nº8 "Busquets i Mitjans" expedida pels Consellers de Barcelona. (EA2-68) (EA2-73)

1716-1718. Tinent Coronel de Voluntaris a la Tercera Guerra Turca

Tinent Coronel de Voluntaris a la Tercera Guerra Turca (1714/16-1718) (NH4-617)

1725, 7-jun. Tractat de Pau de Viena

El 7-jun-1725 es signa el Tractat de Pau a Viena entre Felip V i Carles III, que posava fi de manera definitiva a la Guerra per la Successió a la Monarquia Hispànica.

  • El 24-jul-1725, Felip V ratifica el Tractat de Viena
  • El 15-set-1725 es fa a Viena l'acte de declaració sobre l'article 9è del Tractat de Viena relatiu a l'amnistia i a la devolució dels béns confiscat.
  • El 22-set-1725, es publica a Madrid el Tractat de Viena
  • El 25-set-1725 Felip V mana alliberar els presos d'acord amb l'article 9è del Tractat de Viena
  • El 1-9-oct-1725 s'escriuen cartes als Capitans Generals i corregidors per tal que compleixin les ordres d'alliberament de presos i restitució de béns confiscats.

1733. Guerra del 1er Pacte de Familia (1733-1735)-Guerra de Successió de Polònia

Al 1733 els ministres borbònics provaren novament de reconqueir els territoris italians de la Monarquia Hispànica que Felip V havia entregat a la Pau d'Utrecht. Havent-se firmat el 1er Pacte de familia entre les Dues Corones Borbòniques, aprofitaren el marc de la Guerra de Successió de Polònia (1733-1738) per envair el Regne de Nàpols i el Regne de Sicília.

~17??. Comte de Jansà

Per mèrits de guerra el tinent coronel Joan Jansà obtingué de l'emperador el títol de comte de Jansà.

1734. Tinent coronel

El 1734 era tinent coronel del Regiment Imperial nº50 "Alcaudete". (FBM-71)

1734, 7-abril. Marmessor del testament del coronel Busquets i Mitjans

El 7-abr-1734 el coronel Francesc Busquets i Mitjans redactà testament a Viena nomenant-ne marmessors al comte Joan de Jansà entre d'altres. Aquest morí a Viena el 18-ago-1734. (FBM-71) El comte Joan de Jansà escrigué al germà del difunt el prior de Terrassa Josep Busquets

"Sr. Dn y Prior Joseph Busquets: Mot Sr. meu: Ab las còpias inclusas veurà Vm. la disposició o testam[en]t del seu germà Don Franc[cis]co Busquets y Mitjans [..] Assegurant a V.m que se ha fet tot lo possible per cumplir la voluntat del testador, quedo per servir a V.m, pregant a Déu lo g[uar]di m[olts] a[nys]. Viena, a 10 de s[etem]bre de 1734."
Lo comte Don Joan de Jansà [rúbrica autògrafa]
thin[en]t cor[onel] del regiment de Alcaudete
Carta d'En Joan de Jansà al Prior Josep Busquets
Un estudi sobre l'austriacista Francesc Busquets i Mitjans, pàg. 87

En el dia de la mort el comte de Jansà es trobava a Maria Zel, i després de tornar a Viena per arranjar les disposicions del testament, es preparà per anar a Belgrad com a tinent coronel del regiment d'Alcaudete. (FBM-87)

1741?. Coronel Governador

Esdevingué Coronel Governador del Regiment Imperial nº48 "Vàzquez" (abans Alcaudete i Ciudad de Zaragoza).

1741- setembre. Mort i enterrament

Mor el set-1741. Fou enterrat al cementri de Montserrat de Viena. (EA2-404)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Biografia: Narraciones Históricas IV, pàg 750
              (EA2-48) Exili: L'exili austriacista (1713-1747) II, pàg. 48
              (EA2-68) Exili: L'exili austriacista (1713-1747) II, pàg. 68
              (EA2-73) Exili: L'exili austriacista (1713-1747) II, pàg. 73
              (FBM-32) Un estudi sobre l'austriacista Francesc Busquets i Mitjans, pàg. 32
              (FBM-71) Un estudi sobre l'austriacista Francesc Busquets i Mitjans, pàg. 71
              (FBM-87) Un estudi sobre l'austriacista Francesc Busquets i Mitjans, pàg. 87
              (NH3-665) Guarnició de Castellciutat: Narraciones Históricas III, pàg 665