Cristòfor Lledó i Carreras
(Cristóbal Lledó y Carreras)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Ciutadà Honrat de Barcelona
(1???-17??)
Cònsol Ciutadà del Consulat de mar Barcelona
(1698-1699)

Conseller Segon de Barcelona
(1704-1705)

Membre de la Junta 24ª de Govern
[9ª de Guerra]
(1714-1714)
cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714 cristòfor lledó carreras 1714

Llinatge, Naixement i Família

(sense dades)

1698. Extret Cònsol Ciutadà del Consultar de Mar de Barcelona (MHM2-49)

El 1698 fou extret Cònsol Ciutadà del Consulat de Mar de Barcelona

1704, 30-novembre. Diada de Sant Andreu. Extracció dels nous Consellers de Barcelona

El 30-nov-1703, Diada de Sant Andreu, foren extrets els Conseller de Barcelona:

  • Conseller en Cap: Josep Company
  • Conseller Segon: Cristòfor Lledó i Carreras
  • Conseller Tercer: Antoni Sunyer i Belloch
  • Conseller Quart: Francesc Font
  • Conseller Cinquè: Josep Saurina
  • Conseller Sisè: Bartomeu Oliver

1708, 27-juliol. Rebuda de la reina Isabel

Fou un dels desigants per passar a Mataró en nom del Consell de Cent de Barcelona a rebre la reina Elisabet. (NH2-559) (NH2-502)

1712, 17-setembre. Membre de la Conferència dels Tres Comuns

Vers el 17-set-1712 s'escollí una comissió de 18 prohoms, 6 per cadascun dels Tres Comuns, a fi de conferenciar. (NH3-425) (NH3-459)

1712. Escollit per conferenciar sobre els punts que l'emperadriu comunicà als Diputats

El 1712 fou un dels escollits per conferenciar sobre els punts que l'emperadriu comunicà als Diputats de Catalunya. (NH3-460)

1713, 18-febrer. Conferència dels Tres Comuns sobre la comunicació del Comte Stampa

El 18-jun-1713 s'escollí una comissió de 18 persones, 6 per cadascun dels Tres Comuns, a fi de conferenciar sobre la comunicació del Comte Stampa. La conferència dels Tres Comuns es reuní per primera volta el 25-feb-1713. (NH3-535) (NH3-680)

1713, 20-maig. Designat per la Conferència dels Tres Comuns per advertir els Diputats

El 20-mai-1713 fou un dels escollits per la Conferència dels Tres Comuns per advertir els Diputats de la Generalitat. (NH3-545)

1713, 26-maig. Escollit per aconsellar els Tres Comuns

Fou un dels escollits per aconsellar els Tres Comuns. (NH3-680)

1713, 30-juny. Conferència dels Tres Comuns sobre la Proposició

El 30-jun-1713 s'escollí una comissió de 27 prohoms, 9 per cadascun dels Tres Comuns, a fi de conferenciar sobre la Proposició de la Junta de Braços. (NH3-681)

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1714, 27-febrer. Es constitueix la nova Junta 24ª de Guerra de Barcelona (NH4-33) (NH4-330)

[Segons Francesc de Castellví, seguint la font de Joan Francesc de Verneda i Sauleda]

El 27-feb-1714 es constituí la nova junta superior de general govern, la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, que la Ciutat dividí en tres subjuntes: Junta 9ª de Guerra, Junta 8ª de Provisions, i Junta 7ª de Mitjans.

En Cristòfor LLedó i Carreras formà part de la Junta 9ª de Guerra.

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Govern. (NH4-348)

1714, 11-setembre, 14:00h-15:00h. Es reuneix el Gran Consell dels Tres Comuns

El 11-set-1714, entre les 14:00h i 15:00h, es reuní el Gran Consell dels Tres Comuns a les Torres del Portal de Sant Antoni. (NH4-353)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

Fill: Antoni Lledó (NH3-709-711)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (JGC1713-135) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 135
              (JGC1713-191) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 191

              (NH2-502) Narraciones Históricas II, pàg 502
              (NH2-559) Narraciones Históricas II, pàg 559
              (NH3-425) Narraciones Históricas III, pàg 425
              (NH3-459) Narraciones Históricas III, pàg 459
              (NH3-460) Narraciones Históricas III, pàg 460
              (NH3-535) Narraciones Históricas III, pàg 535
              (NH3-545) Narraciones Históricas III, pàg 545
              (NH3-583) Narraciones Históricas III, pàg 583
              (NH3-680) Narraciones Históricas III, pàg 680
              (NH3-681) Narraciones Históricas III, pàg. 681
              (NH3-693) Narraciones Históricas III, pàg 693
              (NH3-694) Narraciones Históricas III, pàg 694
              (NH4-33) Narraciones Históricas IV, pàg 33
              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg 330
              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348
              (NH4-353) Narraciones Históricas IV, pàg 353