Antoni Lledó i Matellí

    1714, 11 de setembre. La Batalla.

    Durant la Batalla de l'11 de Setembre, lluità en el contraatac del Conseller en Cap Rafael Casanova i Comes seguint el Penó de Santa Eulàlia, situat al capdamunt del terraplè de la muralla entre Junqueras i el Portal Nou.