Joan Pau Llorens
(Pablo Llorens)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Mercader
Soci de «Joan Pau Llorens, Josep Duran & Companyia»

(1??? - 1???)
Conseller Quart de Barcelona
(1712-1713)
Membre de la Junta 24ª de Govern
[8ª de Provisions]
(1714-1714)
joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714 joan paull llorens 1714

Llinatge, Naixement i Família

(sense dades)

1712, 30-novembre. Extracció dels Consellers de Barcelona

El 30-nov-1712, Diada de Sant Andreu, foren extrets els Consellers de Barcelona:

  • Conseller en Cap: Manuel Flix i Ferreró (Ciutadà Honrat de Barcelona; Jurista)
  • Conseller Segon: Pau Corbera i Palau (Ciutadà Honrat de Barcelona)
  • Conseller Tercer: Rafael Esteve (Dr. Medicina)
  • Conseller Quart: Joan Pau Llorens (Mercader)
  • Conseller Cinquè: Josep Galí (Notari)
  • Conseller Sisè: Jacint Clariana (Esparter)

1714, 27-febrer. Es constitueix la nova Junta 24ª de Guerra de Barcelona (NH4-33) (NH4-330)

[Segons Francesc de Castellví, seguint la font de Joan Francesc de Verneda i Sauleda]

El 27-feb-1714 es constituí la nova junta superior de general govern, la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, que la Ciutat dividí en tres subjuntes: Junta 9ª de Guerra, Junta 8ª de Provisions, i Junta 7ª de Mitjans.

En Joan Pau Llorens formà part de la Junta 8ª de Provisions.

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Govern. (NH4-348)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Els Capitals d'Itàlia a la Cort de l'Arxiduc Carles d'Àustria a Barcelona (2003)
              De la conspiración austracista a la integración a la nueva planta: La familia Duran (2004)
              (NH4-33) Narraciones Históricas IV, pàg 33
              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg 330
              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348