Francesc Matalonga
(segle XVII, ? - ~20-ago-1714, Barcelona)
Alferes de les Reials Guàrdies Catalanes
(1705-17??)
Tinent de les Reials Guàrdies Catalanes
(17??-1710-17??)
Coronel Agregat
(17??-1714)
Governador de Montjuïc
(1714-1714)

 

Naixement i Família

(sense dades)

1704, 1-4-agost. Presa austriacista de Gibraltar

És probable que formçes part de les forces del Príncep de Darmstadt durant la Presa Austriacistra de Gibraltar. (4)

1704, 5-setembre ~ 1705, 31-març. Setge borbònic de Gibraltar de 1704

Fou ferit durant el Setge borbònic de Gibraltar de 1704. (4)

1705, 15-ago. Amb el Príncep de Darmstadt i En Domènec Perera passa al Devonshire

El 15-ago-1705 En Domènec Perera s'embarcà amb el Príncep de Darmstadt i amb En Francesc Matalonga que venia de Gibralatar, al Devonshire; amb l'escorta de 2 fragates s'avançaren al gruix de la flota confederada; el 16-ago-1705 arribaren a les costes de Catalunya.

1705-~1710. Alferes de les Reials Guàrdies Catalanes amb el grau de Sergent Major

1705. Alferes del Regiment d'Infanteria nº3 "Reials Guàrdies Catalanes" 

1706, 21-abr. Ferit al Setge Borbònic de Barcelona

El 21-abr-1705 fou ferit defensant la Fortalesa de Montjuïc durant el Setge Borbònic de Barcelona de 1706.

1710. Tinet de les Reials Guàrdies Catalanes amb el grau de Tinent Coronel

1710. El 1710 ja apareix com a Tinent del Regiment d'Infanteria nº3 "Reials Guàrdies Catalanes" 

1710, 8-9-10-desembre. Batalla de Brihuega-Villaviciosa

Lluità a la Batalla de Brihuega-Villaviciosa

1713/1714. Coronel

Fou Coronel sense estar adscrit a cap unitat (1)

1714, 12-13-14-agost. Batalla del Baluard de Santa Clara

Sent Governador de Montjuïc, lluità a la Batalla del Baluard de Santa Clara; en el transcurs de la batalla fou ferit (2)

1714, ~20-agost. Mort a resultes de les ferides

Morí a resultes de les ferides rebudes en la batalla 6 dies després. (3)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Biografia: Narraciones Históricas IV, pàg 754
              (1) 1713/1714. Coronel i Governador de Montjuïc: L'Onze de Setembre, pàg 167
              (2) 1714, 12-13-14-ago. Batalla del Baluard de Santa Clara: L'Onze de Setembre, pàg 285
              (3) 1714, ~20-ago. Mort: L'Onze de Setembre, pàg 285
              (4) 1704. Presa de Gibraltar, Setge i ferida: La victòria catalana de 1705, pàg 246

              (5) 1705, 10-ago. A Altea: La victòria catalana de 1705, pàg 304
              (6) 1705, 16-ago. A Calella: La victòria catalana de 1705, pàg 305