Francesc Monnar
(Francesc Monar)
(Francisco Monnar)
(Francisco Monar)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Doctor en Medicina
(16??-17??)
Ciutadà Honrat de Barcelona

(1708-17??)
Obrer 1er del Consell de Cent
(1713-1714)
Membre de la Junta 24ª de Govern
[7ª de Mitjans]
[Administrador del Blat??]
(1714-1714)
francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714 francesc monnar monar 1714

Llinatge, Naixement i Família

(sense dades)

La identificació del personatge no és clara. El Dr. Martí Fraga (La Conferència dels Comuns i el Braç Militar, 2008) constata que la identificació d'aquest personatge no és clara. En certa documentació sembla aparèixer escrit "Monner", la qual cosa l'identificaria amb En Francesc de Moner i Miret (Barcelona, 1677 — Isona, Pallars Jussà, 1730) cavaller nomenat comte de Serra de Navà el 1711. Però pel Dr. Martí Fraga aquesta identificació no seria possible perquè En "Francisco Monar" apareix com un membre de la Conferència dels Tres Comuns que, en el dietari del Consell de Cent, apareix qualificat com a Ciutadà Honrat. En base a aquesta discrepancia de títols el Dr. Martí Fraga opta per deixar la seva identificació indeterminada. (C3C) (CDC)

Confirmant la no-identificació entre el Comte Francesc de Moner i Miret, i el Doctor en medicina Francesc Monnar, hi hauria la llista d'hisendes segrestades per les autoritats borbòniques. En aquestes per a l'any 1721 es distingeix entre les rendes que van generar les hisendes segrestades de "Don Francisco Monner" que sumaven la notable xifra de 9.103 rals d'ardit i 12 diners, i les rendes generades per les hisendes segrestades al "Doctor Francisco Monnar", que no van generar cap ingrés.

Administrador del Blat de Barcelona

Fou Administrador del Blat de Barcelona (EGHN)

1708, 24-juliol. Elevat a la dignitat de Ciutadà Honrat de Barcelona

El 24-jul-1708 fou elevat a la dignitat de Ciutadà Honrat de Barcelona (EGHN)

1713, 30-novembre. Extracció dels nous Consellers de Barcelona (NH4-329)

El 30-nov-1713, Diada de Sant Andreu, després de visitar la Seu catedralícia de Barcelona, els Excel·lentíssims Consellers vells tornaren a la Casa de la Ciutat. Un cop allí pujaren al Saló de Cent, i un cop reunits tots els jurats, es procedí a l'extracció dels Consellers de Barcelona.

En Francesc Monnar fou extret Obrer 1er del Consell de Cent. (C3C) (CDC)

1714, 27-febrer. Es constitueix la nova Junta 24ª de Guerra de Barcelona (NH4-33) (NH4-330)

[Segons Francesc de Castellví, seguint la font de Joan Francesc de Verneda i Sauleda]

El 27-feb-1714 es constituí la nova junta superior de general govern, la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, que la Ciutat dividí en tres subjuntes: Junta 9ª de Guerra, Junta 8ª de Provisions, i Junta 7ª de Mitjans.

En Francesc Monnar formà part de la Junta 7ª de Mitjans.

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Govern. (NH4-348)

1714, 11-setembre, 14:00h-15:00h. Es reuneix el Gran Consell dels Tres Comuns

El 11-set-1714, entre les 14:00h i 15:00h, es reuní el Gran Consell dels Tres Comuns a les Torres del Portal de Sant Antoni. (NH4-352)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (C3C) La Conferència dels Tres Comuns (1697-1714)
              (CDC) La Classe dirigent catalana (1697-1714)
              (EGHN) Estudios genealógicos, heráldicos y nobiliarios en honor de Vicente de Cadenas y Vicent
              (NH4-33) Narraciones Históricas IV, pàg 33
              (NH4-329) Narraciones Históricas IV, pàg 329
              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg 330
              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348

              (NH4-352) Narraciones Históricas IV, pàg 352