Antoni Mora i Xammar
(Antonio Mora y Xammar)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Capità de Cavalleria
(17??-1713)
Sergent Major de Cavalleria
(1713-1713)
Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar Antoni Mora i Xammar

Llinatge, Naixement i Família (PPC1)

Del llinatge dels Mora de Corbera.

Nét d'En Josep de Mora i Cavaller, Baró de Corbera i Senyor de Vassallós, Conseller en Cap o Batlle de Barcelona.

Fill d'En Joan de Mora i de Vilar, Baró de Corbera, amb la segona muller d'aquest Na Magdalena de Xammar.

Germanastre d'En Josep de Mora i de Solanell, elevat a la dignitat de Cavaller del Principat de Catalunya el 15-nov-1661, i de Noble del Principat de Catalunya el 20-feb-1693, qui era fill d'En Joan de Mora i de Vilar, Baró de Corbera, i la seva primera muller N'Estefania de Solanell.

1701, 12-oct ~ 1702, 14-gen. Participa en les Corts de 1701-1702 (PPC1)

El 12-oct-1701 participà en les Corts de 1701-1702.

1705, 5-des ~ 1706, 31-mar. Participa en les Corts de 1705-1706 (PPC1)

El 5-des-1705 participà en les Corts de 1705-1706.

1706-1713. Capità del Regiment de cavalleria nº8 "Clariana"

Capità del Regiment de Cavalleria nº8 "Clariana" (NH1-623) (NH2-558)

1713, 1-juliol. No seguí l'evacuació i es quedà a Catalunya

El 1-jul-1713 fou dels oficials que no seguí l'evacuació de les tropes austriacistes i es quedà a Catalunya. (NH3-684) (NH3-691)

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1714, 8-febrer. Sortida de tropes de Barcelona per aixecar el front exterior

[Castellví consigna el 6-feb-1714; NH4-37]

El 8-feb-1714, per la nit, havent resolt el General Comandant Villarroel que sortissin de Barcelona 200 cavalls amb alguns oficials del Regiment de Cavalleria nº5 "Sant Jaume", del Marquès del Poal, i estant informat dels passos que tenia més protegit l'enemic, després d'algunes temptatives, ordenà que sortissin a les ordres del Coronel Antoni Puig i Sorribes, acompanyat del Tinent Coronel Ramon Rialp i el Sergent Major Mora i Xammar. També sortiren els Capitans de Voluntaris José Badia, Adjutori Sagarra i Josep Marco "el Penjadet" amb els seus cavalls, i 38 oficials que havien estat membres del Regiment de cavallaria nº1 "Rafael Nebot". Trencaren pel Fortí de Llevant, sostinguts de la Gran Guàrdia que comandava el Capità Maties Miravet, del Regiment de cavalleria nº2 "La Fe". La operació fou dificultosa per les moltes aigues i el pantanós del terreny. Per cobrir l'operació de sortida General Comandant Villarroel manà tocar alarma per moltes parts de la línia de circumvalació entre les 11:00h i les 12:00h. A la 01:00h els fusellers feren foc per la part de Sants, Çafont i el Fort de Santa Madrona, i al mateix temps, es tocà alarma a la part de la Verge del Port, a fi de cridar l'atenció dels enemics cap a aquella zona. L'atac durà fins les 04:00h. Aconseguiren travesar el quarter general dels francesos i, tot i que la Gran Guàrdia que tenia l'enemic a les avingudes de Montcada es posà en fuga, restaren alguns cavalls i es tingué la pèrdua del Capità José Arroyo, el Capità Alsina, i 2 voluntaris. Els oficials i les tropes, dividits en petites partides, aconseguiren enllaçar finalment amb el Coronel Antoni Desvalls, Marquès del Poal, a Monistrol de Calders. (GB) (NH4-37) (NH4-38) (NH4-71)

1714. Sergent Major del Regiment de cavalleria nº5 "Sant Jaume"

Sergent Major del Regiment de cavalleria nº5 "Sant Jaume". (NH3-705)

1714, 18-maig. Consell de guerra a Olesa

El 18-mai-1714, els comandants superiors de l'Exèrcit Exterior celebraren un Consell de Guerra a Olesa. El motiu era el de deliberar sobre un possible atac a les tropes borbòniques que assetjaven Barcelona. Hi assistiren tots el oficials majors de l'Exèrcit Exterior: el Comandant en Cap Coronel Antoni Desvalls, el Coronel Amill, el Coronel Busquets i Mitjans, el Coronel Brichfeus, el Coronel Antoni Puig, el Tinent Coronel Rialp, el Sergent Major Mora, els 2 Capitans Castellbell, el Capità Regàs, el Capità Fita i el Capità Casanova. La qüestió que va plantejar el Marquès del Poal fou la següent:

" [..] Le ha perecido llamar a Vsas. a consejo, para que con sus acertadas resoluciones, puedan tomarse la más convenientes medidas, o de subir luego a la montaña [..] o de atacar al destacam[ent]o o plaza más conveniente, para que, logrando (con la ajuda de Dios) el derrotarlo, se pueda con más facilidad manprender el todo del enemigo y libertar Barcelona [..]"

Tos els assistents posaren per escrit el seu vot, i tots resolgueren que encara no eren prou forts per atacar el cordó de bloqueig de Barcelona, estimant 6.000 homes els efectius necessaris per fer-ho. Pero en canvi sí resolien realitzar accions de distracció de les forces borbòniques que atacaven de Barcelona com ara plantejar batalla a camp obert a un gran destacament o escometre la guarnició d'una ciutat. (FBM-38)

Els regiments del Coronel Busquets i Mitjans i del Coronel Brichfeus restaren a Olesa, mentre les forces del Coronel Antoni Desvalls i del Coronel Amill s'endinsaren pel Penedès fins a Sitges. (FBM-38)

1714, 18-setembre. Formava part de la noblesa que seguia al Marquès del Poal

El 18-set-1714 formava part de la noblesa que seguia al Marquès del Poal i que s'havia retirat a la fortalesa de Cardona. (NH4-332)

1716. Exiliat a Viena

El 1716 consta com a exiliat a Viena, on cobrava el subsidi diari de sergent major; el document el situa a Sankt Pelten. (BATALA-81)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (BATALA-81) La Batalla de Talamanca, pàg 81
              (NH1-623) Narraciones Históricas I, pàg 623
              (NH2-558) Narraciones Históricas II, pàg 558
              (NH3-684) Narraciones Históricas III, pàg 684
              (NH3-691) Narraciones Históricas III, pàg 691
              (NH3-705) Narraciones Históricas III, pàg 705
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg 709-711
              (NH4-37) Narraciones Históricas IV, pàg 37
              (NH4-332) Narraciones Históricas IV, pàg 332
              (PPC1) Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cataluña, siglo XVII (1599-1713) I