Joan Ninot i de Negrell
(Juan Ninot y de Negrell)
(Juan Ninot y Negrell)

(Juan Ninot)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Cavaller
Soldat de les Reials guàrdies Catalanes
(1705-1710)
Alferes d'Infanteria
(1710-17??)
Alferes de les Reials guàrdies Catalanes
(17??-1713)
Capità d'Infanteria
(1713-1714)

 

Don Juan Ninot es catalán. Desde el año 1705 que sirve. Fue soldado en las Reales Guardias Catalanas. El año 1710, en la marcha de Castilla, fue alférez de infantería del regimiento de Toldo. Y después bolvió a las dichas Guardias de alférez vivo con grado de teniente. En la última defensa de Barcelona dice que fue capitán de infantería del regimiento de Rosselló, pero no ha presentado patente alguna. Está aquí desde el año 1718 que salió de Cataluña.
"Lista general de todos los que tiene diario"
Document localitzat a la Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Viena
Doctor Agustí Alcoberro i Pericay; "L'Exili Austriacista (1713-1747) II, pàg 118

 

Naixement i Família

(sense dades)

170?. En servei a Felip V abans de l'aixecament militar austriacista

Apareix com un dels que havien servit a Felip V abans del 1705, i que després de l'aixecament militar austriacista serviren a Carles III.

1705. Soldat de les Reials Guàrdies Catalanes

Serví de soldat des de la formació del Regiment d'Infanteria nº3 "Reials Guàrdies Catalanes"

1710. Alferes del Regiment Imperial italià nº5 "Toldo"

El 1710, durant la marxa de Castella, passà d'Alferes del Regiment Imperial italià nº5 "Toldo"

17??. Alferes de les Reials Guàrdies Catalanes amb el grau de Tinent

Serví d'Alferes amb el grau de Tinent del Regiment d'Infanteria nº3 "Reials Guàrdies Catalanes"

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1713, juliol. Tinent del Regiment d'Infanteria nº7 "El Roser"

Fou Tinent del Regiment d'Infanteria nº7 "El Roser". (NH3-701)

1714, 12-13-14-agost. Batalla del Baluard de Santa Clara

Durant el Setge de Barcelona, lluità a la Batalla del Baluard de Santa Clara

El 14-set-1714, fou un dels assignats a l'atac per reconquerir el Balaurd de Santa Clara. (NH4-176)

Capità del Regiment de Rosselló?

Serví com a Capità del Regiment de Rosselló?

1718. Exiliat a Viena

Arribà a Viena el 1718

1725. Rebia pensió de capità, 15 florins

El 1725 apareix en la llista dels que gaudien de pensió de capità, 15 florins.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Biografia: Narraciones Históricas IV, pàg 762
              Servei a Felip V i a Carles III: Narraciones Históricas III, pàg 691
              Exili: L'exili austriacista (1713-1747) II, pàg 118
              (NH3-701) Narraciones Históricas III, pàg. 701
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg 709-711