Carles d'Oliver de Botaller i de Miralles
(Carlos Oliver y de Miralles)
(Carlos Oliver y Miralles)
(Carlos de Oliver de Boteller y de Miralles)
(Carlos de Oliver Botaller y de Miralles)
(s. XVII, ? - 13-set-1714, Barcelona)
Cavaller del Principat de Catalunya
(1???-1714)
Capità de la 1ª Companyia III Batalló de la Coronela de Barcelona
(1713-1714)
carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles carles oliver miralles

Llinatge, Naixement i Família (PPC2)

Rebesnét d'En Jaume d'Oliver de Botaller i de Palacios

Besnét d'En Francesc d'Oliver de Botaller i de Brescó

Nét d'En Gregori d'Oliver de Botaller i de Jordà Curtó

Fill d'En Josep d'Oliver de Botaller i de Saragossa. (NH3-682)

[Castellví, en alguns apunts, sembla confondre'l amb el seu pare, Josep d'Oliver]

1701. Alumne de l'Imperial Col·legi de Cordelles

El 1701 era alumne de l'Imperial Col·legi de Cordelles, i seva és una dècima de les poesies dedicades a la mort de Carles II: Lagrimas amantes de la excelentissima ciudad de Barcelona.

1705, 5-des ~ 1706, 31-mar. Participa en les Corts de 1705-1706 (PPC2)

El 5-des-1705 participà en les Corts de 1705-1706.

1713, 30-jun ~ 1713, 9-jul. Participa en la Junta de Braços de 1713 (PPC2)

El 30-jun-1713 participà en la Junta de Braços de 1713

1713, 6-juliol, 12:00h. Signatari de la Protesta d'En Manuel de Ferrer i Sitges

El 6-jul-1713, 12:00h, fou un dels 40 militars catalans que signaren la Protesta d'En Manuel de Ferrer i Sitges. (NH3-682)

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1713, 2-agost. Capità de la 1ª Companyia III Batalló de la Coronela

El 2-ago-1713 s'aprovà la nova planta de la Coronela: (CB-62)

Fou el Capità de la 1ª Companyia del III Batalló de la Coronela de Barcelona. (NH3-697)

1714, 3-abr. Bateria d'artilleria a la Creu de Sant Francesc

El 3-abr-1714, seguint les ordres del General Comandant Villarroel, el General Josep Bellver comandava un cos format per 3 companyies de la Coronela manades pels Capitans Carles Oliver, Francesc Aloy i Francesc Bassols, conjuntament amb 300 infants manats pel Coronel Joan de Madrenas i 100 cavalls manats pel Coronel Juan Berné de l'Exèrcit de Catalunya, que instal·là una bateria d'artilleria de 4 canons a la Creu de Sant Francesc. Durant tot el dia treballaren 500 homes a fi de construir la bateria d'artilleria fortificada. (NH4-39)

1714, 12-13-14-ago. Batalla del Baluard de Santa Clara

El matí del 14-ago-1714, a l'albada, reconegué el Baluard de Santa Clara acompanyant al General Comandant Villarroel, que manà mudar la guarnició, entrant 2 companyies de la Coronela: la 2ª del III Batalló manada pel Capità Josep Boria i Gualba, i la 9ª del I Batalló manada pel seu Capità, el Doctor Marià Bassons; aquest contingent fou completat per 250 homes sota el comandament del Coronel Joan Llinàs. Finalment a la plataforma de Sant Daniel hi fou apostada la 1ª companyia del I Batalló manada pel Capità Carles Oliver i de Miralles i a la sortida del Baluard 25 homes del batalló. (NH4-173)

1714, 15-agost. Ferit al Baluard de Santa Clara

[Castellví consigna el nom de «Josep» Oliver, que correspon al seu pare, per bé que aquell no consta com a capità de cap companyia de la Coronela]

El 15-ago-1714 fou ferit al baluard de Santa Clara. (NH4-355)

1714, 10-setembre. Desertors en la seva companyia

[Castellví consigna el nom de «Dr. Josep» Oliver, que correspon al seu pare, per bé que aquell no consta com a capità de cap companyia de la Coronela]

Entre el 13-jul-1713 i el 10-set-1714 només desertaren 2 escribans de la seva companyia, i espardenyer de Cervera. (NH4-231)

1714, 12/13-setembre. Mort i enterrament

[Castellví consigna el nom de «Josep» Oliver, que correspon al seu pare, per bé que aquell no consta com a capità de cap companyia de la Coronela]

Morí el 12/13-set-1714 a causa de les ferides rebudes el 15-ago-1714. (NH4-355) (NH4-359)

(sense dades de l'enterrament)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (CB-62) : La Coronela de Barcelona (1705-1714), pàg. 62
              (NH3-682) Narraciones Históricas III, pàg. 682
              (NH3-697) Narraciones Históricas III, pàg. 697
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg. 709-711
              (NH4-39) Narraciones Históricas IV, pàg. 39
              (NH4-173) Narraciones Históricas IV, pàg. 173
              (NH4-231) Narraciones Históricas IV, pàg. 231
              (NH4-355) Narraciones Históricas IV, pàg. 355
              (NH4-359) Narraciones Históricas IV, pàg. 359
              (PPC2) Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cataluña, siglo XVII (1599-1713) II