Diego Pallarès
(Dídac Pallarès)
(s. XVII, Lleida - 8-des-1736, Viena)
Capità de la Coronela de Lleida
(1705-1707)
Sergent Major de la Coronela de Lleida
(1707-1707)
Capità d'Infanteria
(1713-1714)
Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità Diego Dídac Pallares 1714 capità
Los siguientes gozan diario de sargentos mayores que es de 22 florines y medio al mes
Don Diego de Pallarès es catalán y empesó a servir el año 1705 de capitán y sargento mayor de la Coronela de Lérida, en cuyas fronteras sirvió mucho. En la última defensa de Barcelona sirvió de capitán del regimiento viejo de la Diputación con patente de los Communes. Y el año 1717 vino a esta Corte, y se halla en ella.
"Lista general de todos los que tiene diario"
Document localitzat a la Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Viena
Doctor Agustí Alcoberro i Pericay; "L'Exili Austriacista (1713-1747) II, pàg 114

"1736, en 8 de dezembre, murió en Viena, en el Hospital de Españoles, el capitán don Diego Pallarès. Fue sargento mayor de la Coronela de Lérida. Catalán, natural de Lérida"
"Al servei de Carles d'Àustria". Document localitzat pel Doctor en Història
N'Agustí Alcoberro i Pericay a la Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Viena

Llinatge, Naixement i Família

(sense dades)

Era natural de Lleida. (NH3-682)

Pare d'En Pere Pallarès, Josep Pallarès, Francesc Pallarès i Folcràs. (NH3-710)

1705. Capità de la Coronela de Lleida

Capità de la Coronela de Lleida (NH1-624)

1706, 1-abril. Esquadró de nobles d'Enric de Darmstadt des de Lleida a Barcelona

Des del 1-abr-1706 que sortí de Lleida, fins que arribà a Barcelona, el seu pare N'Epifani Berenguer fou dels nobles que acompanyà el Príncep Enric de Darmstadt. (NH2-237)

1707. Sergent Major de la Coronela de Lleida

El 1707 Sergent Major de la Coronela de Lleida durant el Setge de 1707. (NH2-390) (NH2-430)

1709. Destinat per Carles III a les fronteres d'Urgell

El 1709 fou destinat amb diferents comissions per Carles III a les fronteres d'Urgell, muntanyes de Termp i Segarra. (NH2-652)

1713, 6-juliol, 12:00h. Signatari de la Protesta d'En Manuel de Ferrer i Sitges

El 6-jul-1713, 12:00h, fou un dels 40 militars catalans que signaren la Protesta d'En Manuel de Ferrer i Sitges. (NH3-682)

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1713, juliol. Capità de Granaders

El jul-1713, Capità de Granaders de Regiment d'Infanteria nº1 "Generalitat de Catalunya". (NH3-700)

1714, 12-13-14-agost. Batalla del Baluard de Santa Clara

Baluard del Portal Nou

El 14-ago-1714, ~04:00h després de l'explosió accidental de dos barrils de pólvora i granades de mà en camp dels catalans, que causaren sorpresa i horror, el capità Sisa ajudà a impedir que els homes no desemparessin del tot el Baluard presos del pànic, segons relació del mateix, doncs concebiren que es tractava d'una mina borbònica i, en adonar-se que havia estat un accident, tornaren a ocupar els seus llocs llençant-se per la bretxa de Sant Daniel, per on havien pujat. Altres, arribats en confusa tropa, no podent entrar per la porta de sortida, es llençaven desde la bretxa al baluard desitjant ser els primers en acudir al sacrifici de la defensa. (NH4-172)

Els que estigueren allí referiren a En Castellví que era inexplicable horror veure amb la llum dels trets d'artilleria baixar i pujar gent per la mateixa bretxa, molts amb la roba cremant-se; entre aquells fou el cas del capità Diego Pallarès qui, ferit, ajudava també als seus tres fills, també ferits o maltractats per l'explosió de la pólvora.(NH4-172) (NH4-345) (NH4-356) (NH4-360)

Altrament, també les tropes borbòniques havien fugit sorpreses per l'horror de pensar que es tractava d'una mina feta per les tropes catalanes, desemparant el terreny que ocupaven i llençant-se al fossat en confús desordre. (NH4-172)

1717. Arriba a Viena

El 1717 arribà a Viena. (EA2-114)

1713. Mort a Viena

El 1736 va morir a l'Hospital dels Espanyols de Viena. (EA2-91) (NH4-593)

Enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (EA2-91) L'exili austriacista (1713-1747) II, pàg. 91
              (EA2-114) Exili: L'exili austriacista (1713-1747) II, pàg. 114
              (NH1-624) Narraciones Históricas I, pàg. 624
              (NH2-237) Narraciones Históricas II, pàg. 237

              (NH2-390) Narraciones Históricas II, pàg. 390
              (NH2-430) Narraciones Históricas II, pàg. 430
              (NH2-652) Narraciones Históricas II, pàg. 652
              (NH3-682) Narraciones Históricas III, pàg. 682
              (NH3-700) Narraciones Históricas III, pàg. 700
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg 709-711
              (NH3-710) Narraciones Históricas III, pàg. 710
              (NH4-172) Narraciones Históricas IV, pàg. 172
              (NH4-345) Narraciones Históricas IV, pàg. 345
              (NH4-356) Narraciones Históricas IV, pàg. 356
              (NH4-360) Narraciones Históricas IV, pàg. 360
              (NH4-593) Narraciones Históricas IV, pàg. 593