Josep Francesc de Peguera i d'Aimeric
(José de Peguera y de Aimeric)
(José Peguera y de Aimeric)
(1684, ? - ~17-set-1746, ?)
2on Marquès de Foix
(1725?-1746)
Membre de l'Acadèmia dels Desconfiats
(1700-1703)
Capità de la Coronela de Barcelona
(1713-1714)

 

Nombres de los caballeros y ciudadanos honrados catalanes que murieron o fueron heridos durante el sitio y bloqueo de Barcelona:
Capitanes de la Coronela. (...) Heridos:
(...), don José Peguera y de Aimeric, don (...)
Capità Francesc de Castellví i Obando (1682-1757)
"Narraciones Históricas desde el año 1700 al 1725" Vol. IV, pàg.359

 

Santa Maria de Foix
(Torrelles de Foix)

Llinatge

En Josep Francesc de Peguera i d'Aimeric pertanyia a l'aristocràcia militar catalana. Era del llinatge dels Peguera, de la línia dels Torrelles de Foix.

Aquesta línia sorgí d'En Guillem de Peguera i de Montbui, qui es casà amb Maria Graida de Cruïlles i de Vilafranca, senyora de Foix i de la quadra de Torrelles de Foix. A principis del segle XVII els Peguera posseïen el lloc de Foix, la quadra de l'Albereda i la Llombarda.

Naixement i Família

Nascut el 1684. Era fill d'En Guerau de Peguera i de Berardo i Na Maria d'Aimeric i d'Argençola. Germà de N'Antoni de Peguera i d'Aimeric i d'En Lluís de Peguera i d'Aimeric.

1700. "Menino" de l'Acadèmia dels Desconfiats (1)

Fou un dels "meninos" de l'Acadèmia dels Desconfiats, de la qual el seu germà Antoni de Peguera i d'Aimeric n'era acadèmic.

1713, 6-juliol, 12:00h. Signatari de la Protesta d'En Manuel de Ferrer i Sitges

El 6-jul-1713, 12:00h, fou un dels 40 militars catalans que signaren la Protesta d'En Manuel de Ferrer i Sitges.

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1713, 2-agost. Capità de la 1ª Companyia IV Batalló de la Coronela

El 2-ago-1713 s'aprovà la nova planta de la Coronela: (CB-62)

Fou Capità de la 1ª Companyia del IV Batalló de la Coronela de Barcelona

1714, 15-agost~10-setembre. Ferit

Fou ferit entre el 15-ago/10-set-1714. (NH4-355) (NH4-359)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

1715, 5-febrer. Detenció del seu pare

No havent pogut pagar la totalitat de les Contribucions, el Govern suposà inobediència, fet que era de reconeguda impossibilitat, i En Guerau de Peguera i de Berardo fou detingut la matinada del 5-feb-1715 conjuntament amb En Josep Galceran de Pinós i de Rocabertí.

1716. Mort del seu pare a la Ciutadella de Pamplona

En Guerau de Peguera i de Berardo morí pres a la Ciutadella de Pamplona el 1716.

1748, novembre. Trasllat de les cendres al Santuari de Santa Maria de Torrelles de Foix

En Josep Francesc de Peguera i d'Aimeric testà el 1746 expressant el desig de complir amb la darrera voluntat del seu pare, ço és, ésser enterrat l’Església parroquial de Nostra Senyora de Foix; també senyalava que en cas que no es poguessin fer les gestions necessàries pel trasllat del seu pare, ho executessin els seus marmessors i hereus.

Les cendres del seu pare, En Guerau de Peguera i Berardo, foren traslladades des del Convent dels dominics de Pamplona cap a l'Església parroquial de Nostra Senyora de Foix el nov-1748.

~17-set-1746. Mort i enterrament

En Josep Francesc de Peguera i d'Aimeric testà el 17-set-1746. La seva segona muller, un cop vídua, efectuà un inventari dels béns de seu marit; el notari enumerà que en un prestatge de fusta hi havia diversos llibres; un d'aquests llibres era "Constitucions de Catalunya".

Fou enterrat a l'Església parroquial de Nostra Senyora de Foix

Família i descendents (1) i (2)

En Josep Francesc de Peguera i d'Aimeric fou resituït en els títols del seu pare, esdevinguent 2on Marquès de Foix i Senyor de Torrelles de Foix.

En Josep Francesc de Peguera i d'Aimeric es casà en primeres noces amb Na Maria de Berardo, la qual aportà la Baronia de Montnegre al llinatge dels Peguera de Foix.

En Josep Francesc de Peguera i d'Aimeric es casà en segones núpcies amb Na Gertrudis d’Aguilar i Monfar el 9-set-1730.

El seu successor i hereu fou el seu fill Ramon Grau de Peguera i Berardo, qui s'havia casat el 1742 amb Na Gertrudis d'Armengol i Despujol, Baronessa de Rocafort de Queralt, que morí el 1805. Llur fill i successor fou En Ramon Lluís d’Armengol, nascut el 1750.

En Ramon Lluís d’Armengol es casà amb N'Escolàstica d’Amat, i el fill d’aquests fou En Josep Maria de Peguera, mort el 1854

En Josep Maria de Peguera es casà amb Na Maria Antònia de Pedrolo, i la filla d’aquests fou Na Maria Manuela de Peguera i de Pedrolo, que morí fadrina el 1881 deixant en seu patrimoni a les salesianes de Barcelona, i amb qui s'extingí la línia dels Peguera de Torrelles de Foix.

El títol de Marquès de Foix fou sol·licitat per Don José Manuel de Zuleta y de Carvajal (1927-1992), Duc d'Abrantes.

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Biografia: Narraciones Históricas IV, pàg 765
              Biografia: Enciclopèdia Catalana (*inclosa en l'article dedicat al seu germà Antoni)

              Llinatge: Peguera (Enciclopèdia Catalana)
              Títol: www.scgenealogia.org (web consultada el 31-mar-2009)
              Castell de Torrelles de Foix: www.elcastell.com (web consultada el 14-mar-2009)

              (1) Acadèmia, i Família i descendents: L'Acadèmia dels Desconfiats
              (2) Família i descendents: La família Gualba i el Tirant lo Blanc

              (CB-62) : La Coronela de Barcelona (1705-1714), pàg 62
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg 709-711
              (NH4-355) Narraciones Históricas IV, pàg. 355
              (NH4-359) Narraciones Históricas IV, pàg. 359