Josep Pomareda
(José Pomareda)
(Joseph Pomareda)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Soldat de les Reials Guàrdies Catalanes
(1705-1713?)
Tinent d'Infanteria
(1713-1714)
Tinent d'Infanteria
(1713-1714)

 

Don Joseph Pomareda es catalán y sirvió con plaza sensilla desde la formación de las Reales Guardias Catalanas, y en la última defensa de Barcelona de theniente de infantería del regimiento viejo de la ciudad. Esto lo dicen Quirós y el coronel Thoar, lo qual no tiene probabilidad pues no tiene patente. llegó aquí el año 1716, endonde se halla
"Lista general de todos los que tiene diario"
Document localitzat a la Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Viena
Doctor Agustí Alcoberro i Pericay; "L'Exili Austriacista (1713-1747) II, pàg 126

 

Naixement i Família

(sense dades)

1705. Soldat de les Reials Guàrdies Catalanes

Serví de soldat des de la formació del Regiment d'Infanteria nº3 "Reials Guàrdies Catalanes"

1713. Tinent d'Infanteria del Regiment nº2 "Ciutat de Barcelona"

Serví de Tinent en el Regiment d'infanteria nº2 "Ciutat de Barcelona"

~1713, jul. Sergent Major

Vers el jul-1713 apareix amb el grau de Sergent Major

~1713, jul. Destinat a la guarnició de la Fortalesa de Cardona

Vers el jul-1713 fou destinat amb 90 homes a la Fortalesa de Cardona

1713, 11-desembre. Atac a la casa de Blanc d'Hortoneda

Amb 200 homes de la guarnició de Cardona atacà al casa de Blanc d'Hortoneda

1713, 11-desembre. Capturat pel Brigadier José Vallejo

Alertat, el Brigadier borbònic José Vallejo sortí de Solsona amb 560 cavalls i el capturà.

1714, 20-maig. El coronel Busquets proposa els suboficials

El 20-mai-1714 el coronel Busquets adreçà una carta als Consellers de Barcelona informant sobre el nomenament dels seus suboficials; en aquesta proposa per tinent coronel al sergent major Joan Jansà, que es trobava en exercici a la fortalesa de Cardona, i per sergent major a, probablement, Josep Pomareda, que havia destinat a la fortalesa de Cardona i capturat el 11-des-1713: (FBM-32)

"Exm. Señor / Ab gran estimació rebo la de V.E. del 11 del corrent y, atenent particularment a lo que V.E. me mana sobre la elecció dels oficials, de ninguna manera me aparte de cimplirho exactament conforme es ma obligació, majorment redundant en conveniencia mia; per lo que me he conferit ab lo Sr. Marquès, proposant-li per mon thinent coronel al sargento major de la Diputació Don Joan Jansà, trobant sols la dificultat de trobar-se encara presoner lo major Pomaredsa, y estar dit Jansà exercitant son empleo en Cardona. Y no tenint que añadir a V.E. quedo solicitant sos ordes per manifestar en sa obediència ma gratitut / Déu guarde a V.E. los molts anys que desitjo y ha menester, y maig als 20 de 1714 / Exm. senyor / Besa la mà de V.E. / Son obligat y afectíssim servidor / Don Francisco Busquets y Mitjans / Exms. Srs. Consellers de la Ciutat de Barcelona.."
Carta del coronel Francesc Busquets i Mitjans del 20 de maig de 1714
AHCB-Consell de Cent, inv. nº 602, sèrie X, vol 127, doc-203

1716. Exiliat a Viena

Arribà a Viena el 1716

1725. Rebia pensió de tinent, 12 florins

El 1725 apareix en la llista dels que gaudien de pensió de tinent, 12 florins.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Biografia: Narraciones Históricas IV, pàg 767
              Exili: L'exili austriacista (1713-1747) II, pàg 126
              (FBM-32) Un estudi sobre l'austriacista Francesc Busquets i Mitjans, pàg. 32