Josep Regàs
(José Regás)
(José Regás de Massanes)
(Joseph Regás)
(s.XVII, Massanes? - s.XVIII, Viena?)
Capità de Cavalleria
(17??-1714)

Sergent Major de Cavalleria
(1714-17??)
Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella Josep Regàs i Cella
Lista de los oficiales chatalanes de S.M.C.C. que se allan en sus dominios
En Nápoles:
Cavallería:
Sargentos Mayores
Don Joseph Regás, con patente de capitán de cavallos de S.M. y de la provincia de sargento mayor del regimiento de Bricfeus.
"Llista dels oficials catalans a l'Imperi"
Document localitzat a la Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Viena
Doctor Agustí Alcoberro i Pericay; "L'Exili Austriacista (1713-1747) II, pàg 75

Llinatge, Naixement i Família

Emparentat amb En Carles de Regàs i Cavalleria

Vivia a Massanes (La Selva-Girona). (NH1-499)

Probablement residia a Massanes (La Selva-Girona) a Can Regàs, mas que havia estat dels Carbonell i que per matrimoni passà als Regàs.

Probablement eren familiars seus:

  • Francesc Regàs i Carbonell (s. XVII-XVIII): Ciutadà honrat de Barcelona el 1707
  • Tomàs Regàs i Carbonell  (s.XVII-XVIII): Canonge de la Seu de Girona.

1705, 17-març. Els de Manlleu ataquen En Carles de Regàs

Els de Manlleu atacaren en Carles de Regàs i passaren a assetjar-lo al seu mas. Salvat En Regàs, els de la colla d'En Regàs passaren a assetjar Manlleu i destruïren el molí que el comú de la vila estava construint. (FMABR-52)

* [Segons la versió recollida per Francesc de Castellví: El 17-mar-1705 els de Manlleu aterrararen els molins en construcció d'En Regàs i passaren a assetjar el seu mas. Els Regàs impediren l'assalt i donaren avís a parents i amics; acudiren en socors En Josep Moragues de Sant Hilari, En Josep Regàs de Massanes, i d'Alió (Lliors?) i de Vic hi acudiren els Puig, els Cortada i Francesc Macià i Ambert-Bac de Roda.] (NH1-499) (NH4-70) (NH4-116) (NH4-535) (NH4-536)

1705, 17-març. Atac dels Vigatans a Manlleu

Salvat En Regàs, passaren a bloquejar Manlleu amb fins a 600 homes. Posteriorment començaren avançar casa per casa. (NH1-499)

1705-1713.

Serví a la cavalleria catalana durant la "Guerra per la Successió". Fou ajudant del Tinent Coronel austríac baró von Wetzel. El 1713, quan evacuaren els imperials, entrà a Barcelona.

1713. Capità de Cavalleria

Nomenat capità del Regiment de cavalleria nº5 "Sant Jaume"

1714, 28/29?-febrer. Planifició de l'atac a la vila botiflera de Centelles

El feb-1714 el coronel Brichfeus, el coronel Busquets i Mitjans, el capità Casanova i el capità Josep Regàs es reuniren amb el coronel Amill al Montseny, on discurriren sobre la manera com ocupar la vila de Centelles i capturar el batlle botifler de Centelles i el coronel botifler Torres de Sant Quirze. Resolgueren enviar l'oficial de la veeduria Antonio Molinas per tal que el coronel Antoni Puig i Sorribes s'unís amb les seves tropes a la operació; aquest apostà les seves tropes al camí de Vic a Centelles per observar els moviments. S'incorporaren també les tropes del coronel Massegur i el 1-mar-1714 es trobaven amb un cos de 1.400 homes preparats per a l'atac. (NH4-390)

1714, març. Capturat

Pel mar-1714 caigué presoner a la dura acció de Montesquiu. Dut captiu a Vic, fou alliberat en un bescanvi al cap de pocs dies.

1713/14. Capità de Cavalleria

Capità del Regiment de cavalleria nº5 "Sant Jaume"

1714, maig. Sergent Major de Cavalleria

Vers mai-1714 nomenat Sergent Major del Regiment de cavalleria nº6 "Pere Brichfeus". (NH4-705)

1714, 18-maig. Consell de guerra a Olesa

El 18-mai-1714, els comandants superiors de l'Exèrcit Exterior celebraren un Consell de Guerra a Olesa. El motiu era el de deliberar sobre un possible atac a les tropes borbòniques que assetjaven Barcelona. Hi assistiren tots el oficials majors de l'Exèrcit Exterior: el Comandant en Cap Coronel Antoni Desvalls, el Coronel Amill, el Coronel Busquets i Mitjans, el Coronel Brichfeus, el Coronel Antoni Puig, el Tinent Coronel Rialp, el Sergent Major Mora, els 2 Capitans Castellbell, el Capità Regàs, el Capità Fita i el Capità Casanova. La qüestió que va plantejar el Marquès del Poal fou la següent:

" [..] Le ha perecido llamar a Vsas. a consejo, para que con sus acertadas resoluciones, puedan tomarse la más convenientes medidas, o de subir luego a la montaña [..] o de atacar al destacam[ent]o o plaza más conveniente, para que, logrando (con la ajuda de Dios) el derrotarlo, se pueda con más facilidad manprender el todo del enemigo y libertar Barcelona [..]"

Tos els assistents posaren per escrit el seu vot, i tots resolgueren que encara no eren prou forts per atacar el cordó de bloqueig de Barcelona, estimant 6.000 homes els efectius necessaris per fer-ho. Pero en canvi sí resolien realitzar accions de distracció de les forces borbòniques que atacaven de Barcelona com ara plantejar batalla a camp obert a un gran destacament o escometre la guarnició d'una ciutat. (FBM-38)

Els regiments del Coronel Busquets i Mitjans i del Coronel Brichfeus restaren a Olesa, mentre les forces del Coronel Antoni Desvalls i del Coronel Amill s'endinsaren pel Penedès fins a Sitges. (FBM-38)

1714, 31-juliol. Cartes del Marquès del Poal al General Moragues

El 31-jul-1714 li despatxà al Sergent Major Josep Regàs amb carta informant-li novament de les ordres que havia rebut de socorrer urgentment Barcelona, i instant-lo a coordinar les seves accions. (NH4-180) (NH4-433)

1718-1733?. Sergent Major a Nàpols

Exiliat a l'Imperi, esdevingué Sergent Major de cavalleria al Regne de Nàpols. (EA2-75)

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (BATALA-79) La Batalla de Talamanca, pàg 79
              (EA2-75) Exili: L'exili austriacista (1713-1747) II, pàg. 75
              (FMABR-52) Francesc Macià i Ambert, Bac de Roda (1658-1713), pàg 52
              (NH1-499) Narraciones Históricas I, pàg 499
              (NH2-99) Narraciones Históricas II, pàg 99
              (NH3-837) Narraciones Históricas III, pàg 837
              (NH4-70) Narraciones Históricas IV, pàg 70
              (NH4-116) Narraciones Históricas IV, pàg 116
              (NH4-180) Narraciones Históricas IV, pàg 180
              (NH4-390) Narraciones Históricas IV, pàg 390
              (NH4-433) Narraciones Históricas IV, pàg 433
              (NH4-535) Narraciones Históricas IV, pàg 535
              (NH4-536) Narraciones Históricas IV, pàg 536
              (NH4-659) Narraciones Históricas IV, pàg 659