Ramon de Rialp i Safont
(Raimundo Rialp y Safont)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Noble
(1???-17??)
Marquès
(17??-17??)
Capità
(1705-1707)

Sergent Major
(1707-1713)
Tinent Coronel
(1713-1714)
Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp Safont Ramon de Rialp

Llinatge, Naixement i Família

Del llinatge dels Rialp, originaris de la vila pallaresa de Rialb. (BATALA-78-79)

Pertanyia a la branca del llinatge dels Rialb establerts a Anglesola. (BATALA-78-79)

Es casà amb N'Isabel de Rosselló; foren pares de: (BATALA-78-79)

  • Carles de Rialp i Rosselló
  • Magdalena de Rialp i Rosselló

1705. Aixecament militar austriacista a Lleida

El 1705 en esclatar l'aixecament militar austriacista a Lleida fou un dels nobles que seguiren En Manuel Desvalls i de Vergós en la presa de Lleida. (NH1-621)

1705, 1-octubre. Governant el castell de Gardeny

Fou comissionat per comandar el castell de Gardeny. El 1-oct-1705 es presentà el tinent general borbònic Salazar davant del castell de Gardeny amb 10 esquadrons de cavalleria i 600 infants, amagant atacar-lo. Aquest estava guarnit amb milícies i dispararen sense ordre l'artilleria contra les tropes borbòniques. El tinent general Salazar es retirà i es dirigí al camí que va cap a Fraga. (NH1-585)

1705/1706. Capità de cavalleria

Capità del Regiment de Cavalleria nº3 "Subies" (NH1-623)

1706, desembre. Batalla de Calamocha

El des-1706 lluità a la Batalla de Calamocha, on fou ferit. (NH2-204)

1707-1713. Sergent Major

Sergent Major del Regiment de Cavalleria nº3 "Subies" (NH3-684)

1713, 1-juliol. No seguí l'evacuació i es quedà a Catalunya

El 1-jul-1713 fou dels oficials que no seguí l'evacuació de les tropes austriacistes i es quedà a Catalunya. (NH3-684) (NH3-692)

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1714, 8-febrer. Sortida de tropes de Barcelona per aixecar el front exterior

[Castellví consigna el 6-feb-1714; NH4-37]

El 8-feb-1714, per la nit, havent resolt el General Comandant Villarroel que sortissin de Barcelona 200 cavalls amb alguns oficials del Regiment de Cavalleria nº5 "Sant Jaume", del Marquès del Poal, i estant informat dels passos que tenia més protegit l'enemic, després d'algunes temptatives, ordenà que sortissin a les ordres del Coronel Antoni Puig i Sorribes, acompanyat del Tinent Coronel Ramon Rialp i el Sergent Major Mora i Xammar. També sortiren els Capitans de Voluntaris José Badia, Adjutori Sagarra i Josep Marco "el Penjadet" amb els seus cavalls, i 38 oficials que havien estat membres del Regiment de cavallaria nº1 "Rafael Nebot". Trencaren pel Fortí de Llevant, sostinguts de la Gran Guàrdia que comandava el Capità Maties Miravet, del Regiment de cavalleria nº2 "La Fe". La operació fou dificultosa per les moltes aigues i el pantanós del terreny. Per cobrir l'operació de sortida General Comandant Villarroel manà tocar alarma per moltes parts de la línia de circumvalació entre les 11:00h i les 12:00h. A la 01:00h els fusellers feren foc per la part de Sants, Çafont i el Fort de Santa Madrona, i al mateix temps, es tocà alarma a la part de la Verge del Port, a fi de cridar l'atenció dels enemics cap a aquella zona. L'atac durà fins les 04:00h. Aconseguiren travesar el quarter general dels francesos i, tot i que la Gran Guàrdia que tenia l'enemic a les avingudes de Montcada es posà en fuga, restaren alguns cavalls i es tingué la pèrdua del Capità José Arroyo, el Capità Alsina, i 2 voluntaris. Els oficials i les tropes, dividits en petites partides, aconseguiren enllaçar finalment amb el Coronel Antoni Desvalls, Marquès del Poal, a Monistrol de Calders. (GB) (NH4-37) (NH4-38) (NH4-71)

1714. Tinent Coronel del Regiment de cavalleria nº5 "Sant Jaume"

Sergent Major del Regiment de cavalleria nº5 "Sant Jaume". (NH3-705)

1714, 18-maig. Consell de guerra a Olesa

El 18-mai-1714, els comandants superiors de l'Exèrcit Exterior celebraren un Consell de Guerra a Olesa. El motiu era el de deliberar sobre un possible atac a les tropes borbòniques que assetjaven Barcelona. Hi assistiren tots el oficials majors de l'Exèrcit Exterior: el Comandant en Cap Coronel Antoni Desvalls, el Coronel Amill, el Coronel Busquets i Mitjans, el Coronel Brichfeus, el Coronel Antoni Puig, el Tinent Coronel Rialp, el Sergent Major Mora, els 2 Capitans Castellbell, el Capità Regàs, el Capità Fita i el Capità Casanova. La qüestió que va plantejar el Marquès del Poal fou la següent:

" [..] Le ha perecido llamar a Vsas. a consejo, para que con sus acertadas resoluciones, puedan tomarse la más convenientes medidas, o de subir luego a la montaña [..] o de atacar al destacam[ent]o o plaza más conveniente, para que, logrando (con la ajuda de Dios) el derrotarlo, se pueda con más facilidad manprender el todo del enemigo y libertar Barcelona [..]"

Tos els assistents posaren per escrit el seu vot, i tots resolgueren que encara no eren prou forts per atacar el cordó de bloqueig de Barcelona, estimant 6.000 homes els efectius necessaris per fer-ho. Pero en canvi sí resolien realitzar accions de distracció de les forces borbòniques que atacaven de Barcelona com ara plantejar batalla a camp obert a un gran destacament o escometre la guarnició d'una ciutat. (FBM-38)

Els regiments del Coronel Busquets i Mitjans i del Coronel Brichfeus restaren a Olesa, mentre les forces del Coronel Antoni Desvalls i del Coronel Amill s'endinsaren pel Penedès fins a Sitges. (FBM-38)

1714, 13-14-agost. Batalla de Talamanca

Lluità a al Batalla de Talamanca (BATALA-78-79)

1714, 18-setembre. Formava part de la noblesa que seguia al Marquès del Poal

El 18-set-1714 formava part de la noblesa que seguia al Marquès del Poal i que s'havia retirat a la fortalesa de Cardona. (NH4-332)

1716-1718. Tinent Coronel de Voluntaris a la Tercera Guerra Turca

Tinent Coronel de Voluntaris a la Tercera Guerra Turca (1714/16-1718) (NH4-617)

1717, En servei en l'Exèrcit Imperial

El 1717 apareix en una relació d'oficials catalans en servei a l'Exèrcit Imperial; ho feia com a voluntari. (BATALA-78-79)

1717, 1-març. El Consell d'Espanya a Viena aprova la paga de pensions

El 1-mar-1717 el Consell d'Espanya aprovà la paga de pensions als militars exiliats. Aquestes eren: (FBM-57)

  • Coronel: 45 florins
  • Tinent coronel: 30 florins
  • Sergent major: 22,5 florins
  • Capità: 15 florins
  • Tinent: 12 florins
  • Alferes, sergent, cap d'esquadra i cadets: 8,5 florins

~17xxx. A Viena cobrant pensió de coronel

El Coronel s'acollí a la protecció de l'Imperi, on per la seva condició rebia subsidi diari de tinent coronel i mig sou de sergent major.

~17xxx. A Nàpols

També se'l documenta a Nàpols. (BATALA-78-79)

~17xxx. Marquès

L'emperador Carles el nomenà marquès. (BATALA-78-79)

Formava part del Consell d'Espanya a Viena. (BATALA-78-79)

1741. Testament a Viena

El 1741 testà a Viena en favor del seu fill, Carles de Rialp i de Rosselló. (BATALA-78-79)

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

Es casà amb N'Isabel de Rosselló i foren pares de: (BATALA-78-79)

  • Carles de Rialp i Rosselló
  • Magdalena de Rialp i Rosselló

El 1735 la seva filla Magdalena de Rialp i Rosselló es casà amb En Miquel de Parrella i Ferrer, hereu de la casa Parrella de Torelló. (BATALA-78-79)

El 10-oct-1755 la seva néta? Anna Costa i de Rialp fundà un aniversari a l'església d'Anglesola en memòria de l'ànima de Ramon de Rialp. (BATALA-78-79)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (BATALA-78-79) La Batalla de Talamanca, pàg 78-79
              (FBM-38) Un estudi sobre l'austriacista Francesc Busquets i Mitjans, pàg. 38
              (FBM-57) Un estudi sobre l'austriacista Francesc Busquets i Mitjans, pàg. 57
              (GB) Gazeta de Barcelona - Diario del Sitio de Barcelona
              (NH1-585) Narraciones Históricas I, pàg 585
              (NH1-621) Narraciones Históricas I, pàg 621
              (NH1-623) Narraciones Históricas I, pàg 623
              (NH2-204) Narraciones Históricas II, pàg 204
              (NH3-38) Narraciones Históricas III, pàg 38
              (NH3-71) Narraciones Históricas III, pàg 71
              (NH3-684) Narraciones Históricas III, pàg 684
              (NH3-692) Narraciones Históricas III, pàg 692
              (NH3-705) Narraciones Históricas III, pàg 705
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg 709-711
              (NH4-37) Narraciones Históricas IV, pàg. 37

              (NH4-38) Narraciones Históricas IV, pàg. 38
              (NH4-71) Narraciones Históricas IV, pàg. 71
              (NH4-332) Narraciones Históricas IV, pàg. 332
              (NH4-617) Narraciones Históricas IV, pàg. 617