Josep Antoni de Ribera i Claramunt
(Josep Antoni de Ribera i d'Espuny)
(Josep Antoni de Ribera i d’Espuny-Claramunt)

(Josep de Ribera i Claramunt)
(José de Ribera y Claramunt)
(José Ribera y de Claramunt)
(José Antonio de Ribera i de Espuny)
(1668, ? - 1741?, ?)
Noble del Principat de Catalunya
(1???-1741?)
Baró de Florejachs, de Rivert, i de Claramunt
(1???-1741?)
Comte de Claramunt
(1708-1741?)
Membre de la Junta 36ª de Govern
(1713-1713)
Membre de la Junta 18ª de Govern
(1714-1714)

Membre de la Junta 24ª de Govern
[9ª de Guerra]
(1714-1714)
Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny 1714 Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny 1714 Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny 1714 Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny 1714 Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny 1714 Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny 1714 Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny 1714 Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny 1714 Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny 1714 Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny 1714 Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny 1714 Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny 1714 Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny 1714 Josep Antoni de Ribera i Claramunt Espuny

Crònica de la guerra

L'historiador Miquel Sanpere i Miquel atribuí de forma concloent l'autoria dels Annals Consulars de la Ciutat de Barcelona a En Josep Antoni de Ribera i Claramunt i el seu germà Carles de Ribera i Claramunt.

Llinatge, Naixement i Família (PPC2) (C3C) (CDC)

Besnét d'En Tomas de Ribera, Baró de Florejachs

Nét d'En Josep de Ribera, Baró de Florejachs i Secretari del Sant Ofici

Fill d'En Francesc de Ribera i de Bartomeu, Baró de Florejachs, Doctor en Dret, membre del Reial Consell, Oïdor de la Reial Audiència, i Noble del Principat de Catalunya des del 26-set-1671, i de Na Maria Espuny i Claramunt.

Germà d'En Carles de Ribera i d'Espuny, Noble del Principat de Catalunya

Germà d'En Manuel de Ribera i d'Espuny

1701, 12-oct ~ 1702, 14-gen. Participa en les Corts de 1701-1702 (PPC2)

El 12-oct-1701 participà en les Corts de 1701-1702.

1705, 5-des ~ 1706, 31-mar. Participa en les Corts de 1705-1706 (PPC2)

El 5-des-1705 participà en les Corts de 1705-1706.

1707, 28-juliol. Recollir i rebre la moneda curta (NH2-431)

Fou un dels qui el rei Carles III nomenà per a recollir i rebre la moneda curta.

1708, 7-agost. Elevat a la dignitat de Comte de Claramunt (PPC2)

El 7-ago-1708 fou elevat a la dignitat de Comte de Claramunt

1713, 18-febrer. Conferència dels Tres Comuns sobre la comunicació del Comte Stampa

El 18-feb-1713 s'escollí una comissió de 18 persones, 6 per cadascun dels Tres Comuns, a fi de conferenciar sobre la comunicació del Comte Stampa. La conferència dels Tres Comuns es reuní per primera volta el 25-feb-1713. (NH3-535) (NH3-680)

En substitució d'En Felip de Ferran i d'En Pau Ignasi Dalmases, que marxaren de Barcelona el 23-mar-1713 com a ambaixadors de Catalunya, entraren En Salvador Tamarit i de Vilanova i En Josep Ribera i de Claramunt. (NH3-543)

1713, 30-jun ~ 1713, 9-jul. Participa en la Junta de Braços de 1713 (PPC2)

El 30-jun-1713 participà en la Junta de Braços de 1713

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1713, 9-juliol. 17:00h. Es constitueix la Junta 36ª de Govern

El 9-jul-1713 a les 10:00h s'aixecà la sessió i es convocà als membres per tornar-se a reunir a les 17:00h per tal d'escollir 12 persones per cadascun dels 3 braç: la Junta 36ª de Govern, formant-se diverses subjuntes específiques. (JGB1713-135) (JGB1713-191) (NH3-583) (NH3-693)

1714, 3-gener. Es constitueix la Junta 18ª de Govern

El 3-gen-1714 es constituí la Junta 18ª de Govern.

1714, 27-febrer. Es constitueix la nova Junta 24ª de Guerra de Barcelona (NH4-33) (NH4-330)

[Segons Francesc de Castellví, seguint la font de Joan Francesc de Verneda i Sauleda]

El 27-feb-1714 es constituí la nova junta superior de general govern, la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, que la Ciutat dividí en tres subjuntes: Junta 9ª de Guerra, Junta 8ª de Provisions, i Junta 7ª de Mitjans.

En Josep Antoni de Ribera i Claramunt formà part de la Junta 9ª de Guerra.

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Govern. (NH4-348)

1714, 5-set. Es comunica al General Comandant Villarroel que no hi haurà negociacions

El 5-set-1714, matí, En Josep Antoni de Ribera i Claramunt fou enviat per la Ciutat de Barcelona, d'ordre dels Tres Comuns, a participar al General Comandant Villarroel la deliberació que no hi hauria negociacions. (NH4-214)

1714, 5-set. El G. C. Villarroel rebutja donar la resposta i dimiteix (NH4-214)

El 5-set-1714, el General Comandant Villarroel rebutjà donar la resposta que els Tres Comuns havien deliberat a la proposició borbònica al·legant que:

 • Els Tres Comuns ho havien resolt sense haver-li fet l'honor de consultar-li, tractant-se com es tractava sobre un tema militar.
 • En tals circumstàncies, que fossin els mateixos Tres Comuns els que fessin crida a les tropes borbòniques i trametessin ells la seva deliberació que no hi hauria negociacions.

I informava als Tres Comuns a través del síndic que li havien enviat que:

 • Estant la Plaça en estat de no poder resistir un assalt general per les raons que ja els hi havia fet present, amb el sentir dels generals i coronels, que els Tres Comuns tinguessin a bé admetre-li la deixació del seu càrrec
 • Que això ho dictava el coneixement de l'estat de la Plaça, l'ofici de soldat, l'honor del seu caràcter, l'obligació de no ser còmplice en l'estrall i final ruïna que la imminència del perill amenaçava

1714, 5-set, 15:00h. La Conferència o gran Consell dels Tres Comuns es torna a reunir

Havent En Josep Antoni de Ribera i Claramunt informat a la Conferència o gran Consell dels Tres Comuns de la resposta del General Comandant Villarroel, determinà reunir-se el mateix 5-set-1714, 15:00h, i en aquella reunió es determinà enviar-li un paper per mitjà del mateix enviat on s'insistia que que havia de ser ell qui donés la resposta a les tropes borbòniques. (NH4-215)

1714, 6-set. S'insisteix al G. C. Villarroel que doni la resposta a l'oferta borbònica

En Josep Antoni de Ribera i Claramunt trameté un paper al General Comandant Villarroel on els Tres Comuns insistien que havia de ser ell qui donés la resposta a les tropes borbòniques. (NH4-215)

1714, 8-set, 10:00h. Els Tres Comuns designen la Verge de la Mercè General Comandant

El 8-set-1714, 10:00h, es reuniren els Tres Comuns i resolgueren en nom dels Tres Comuns novament posar-se sota la protecció de la Santíssima Verge de la Mercè, i suplicar-li humilment es dignés a admetre el bastó de general comandament.

Es resolgué també que, un cop embarcat el Tinent Mariscal Villarroel, els consells de guerra es tindrien en presència de la santa imatge de la Verge de la Mercè, quedant configurada de la següent manera la nova plana major de l'Exèrcit de Catalunya: (NH4-224)

Així mateix es resolgué que:

 • L'Excel·lentíssim Conseller en Cap donaria el sant i senya, i les ordres en nom de la General Comandant la Santíssima Verge de la Mercè
 • Un cop hagués marxar el Tinent Mariscal Villarroel s'informaria als generals de la nova plana major de l'Exèrcit

1714, 14-setembre. La Ciutat i la Generalitat envien comissionats al Duc de Berwick

El 14-set-1714, la Ciutat comissionà 2 enviats a cumplimentar amb el duc de Berwick, En Josep de Ribera i Claramunt i N'Antoni Masanés i de Ribera. Així mateix ho féu la Generalitat de Catalunya. El duc de Berwick tant sols rebé els comissionats de la Ciutat, els quals solicitaren permís per enviar dos comissionats a Madrid i permís per què el cos dels Consellers de Barcelona passès a cumplimentar directament amb ell. (NH4-311)

1714, 14-setembre. El Duc de Berwick anuncia hi haurà nova forma de govern

El 14-set-1714, el duc de Berwick respongué als comissionats de Barcelona que al cap de 3 dies donaria la forma d'allò que havia d'observar-se a Barcelona. Això donà a entendre que que hi hauria una mutació general en el govern. (NH4-311)

1714, 8-desembre. La decisió d'empresonar els Patricis de la Noblesa (RBRC-83-84)

El 8-des-1714 Oleguer Taverner, botifler, es reuní amb d'altres botiflers: Alós, Ametller, i Matas Pujol; en aquesta reunió es prengué la resolució d'escriure a Grimaldo protestant perquè la revenja s'havia centrat especialment en els eclesiàstics, mentre els Patricis nobles que havien dirigit la resistència vivien amb tota llibertat:

"[..] Pareciendo una cosa sumamente desproporcionada, que se compilen procesos, y reciban informaciones contra Eclesiásticos, en tiempo que los Principales Caudillos de los Voluntarios y Migueletes, que son los que realmente han tenido amotinado el País, particularmente durante el Bloqueo y sitio de Barcelona, viven con toda tranquilidad en sus Casa [..] "
Carta d'Oleguer Taverner a Gimaldo
Reproduït per Catà i Muñoz; "Repressió borbònica i resistència catalana"; pàg 83

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

1715, 21-desembre. Ordres de desterrament (NH4-497) (RBRC-85-91)

El 21-des-1715 es decretaren ordres de desterrament contra:

 • En Josep Antoni de Ribera i Claramunt (Noble) (desterrat a Burgos)
 • En Carles de Ribera i Claramunt (Noble) (desterrat a Lleó)
 • En Salvador de Tamarit i de Vilanova (Noble) (desterrat a Valladolid)

El 31-des-1715 el Capità General de l'Exèrcit i de Catalunya Francesco Pío de Savoia, Marquès de Castel-Rodrigo, ja havia fet tots els tràmits pel seu desterrament.

1716, finals. Peticions de retorn (RBRC-85-91)

A finals-1716, els familiars d'En Salvador de Tamarit i dels germans de Ribera feren sengles peticions de retorn dels seus familiars. La Cort passà els memrials al Capità General de l'Exèrcit i de Catalunya Francesco Pío de Savoia, Marquès de Castel-Rodrigo, qui recomenà no admetre les peticions. En vista d'això, la Cort denegà el retorn.

1716, finals. Mort d'En Carles de Ribera i Claramunt

A finals-1716 moria desterrat a Lleó En Carles de Ribera i Claramunt.(NH4-497) (RBRC-94-96)

1721, 29-novembre. A En Josep de Ribera i Claramunt se li permet retornar a Barcelona

El 1721, transcorreguts alguns anys, se li permeté finalitzar el seu desterrament a Burgos per retornar a Barcelona. (NH4-498) (C3C) (CDC) (RBRC-94-96)

1737/1741. Mort i enterrament

El 7-mar-1737 redactà testament.

Família i descendents (C3C) (CDC)

Casat en segones núpcies amb Na Teresa Soler. Fills:

 1. Francesc de Ribera i Soler (hereu)

Casat en segones núpcies amb Na Mª Anna Josa.

 1. Josep de Ribera i Josa, canonge i ardiaca de Barcelona.

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (C3C) La Conferència dels Tres Comuns (1697-1714)
              (CDC) La Classe dirigent catalana (1697-1714)
              (JGC1713-135) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 135
              (JGC1713-191) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 191
              (NH2-431) Narraciones Históricas II, pàg 431
              (NH3-535) Narraciones Históricas III, pàg 535
              (NH3-543) Narraciones Históricas III, pàg 543
              (NH3-583) Narraciones Históricas III, pàg 583
              (NH3-680) Narraciones Históricas III, pàg 680
              (NH3-693) Narraciones Históricas III, pàg 693
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg 709-711

              (NH4-33) Narraciones Históricas IV, pàg 33
              (NH4-214) Narraciones Históricas IV, pàg 214
              (NH4-215) Narraciones Históricas IV, pàg 215

              (NH4-224) Narraciones Históricas IV, pàg 224
              (NH4-311) Narraciones Históricas IV, pàg 311
              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg 330
              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348
              (NH4-497) Narraciones Históricas IV, pàg 497
              (NH4-498) Narraciones Históricas IV, pàg 498
              (PPC2) Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cataluña, siglo XVII (1599-1713) II
              (RBRC-83-84) Repressió borbònica i resistència catalana, pàg 83-84
              (RBRC-85-91) Repressió borbònica i resistència catalana, pàg 85-91
              (RBRC-94-96) Repressió borbònica i resistència catalana, pàg 94-96