Ramon de Rodolat
(Ramon Rodolat)
(Raimundo Rodolat)
(s. XVII, Tarragona - s.XVIII, ?)
Cavaller del Principat de Catalunya
(1???-17??)
Membre de la Junta 36ª de Govern
(1713-1713)
Inspector General de l'Exèrcit
(1713-1714)
ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya ramon rodolat exèrcit catalunya
"Don Ramon Rodolat, hombre de genio ardiente, muy celosos del bien público, había sido uno de los nueve sujetos nombrados de la clase de los caballeros para la junta geneal de Gobierno y la misma le había conferido el empleo de inspector general, porque su primera profesión había sido soldado, a fin que con su celo atendiera a la mayor economía que en aquella positura era precisa .
Este sujeto había representado [en ella], diferentes desordenes que debían atajarse, y podrían no expenderse tantas sumas. Estas proposiciones no eran gratas a los militares. (...)
Este caballero ideó con indiscreto celo, luego que se publicó la prorrogación, una nueva forma de gobirerno que consistía en que seis capitanes de la Coronela, o 6 tenientes y 6 alféreces, habían de intervenir en todas las deliberaciones políticas, económicas y militares, con especioso pretexto que siendo los naturales de la ciudad los más interesados y más expuestos, era acto de justicia interviniesen en ellas.
Francesc de Castellví i Obando (1682-1757)
"Narraciones Históricas desde el año 1700 al 1725" Vol. IV, pàg. 29

Llinatge, Naixement i Família

(sense dades)

Natural de Tarragona. (NH3-694)

1713, 6-juliol, 12:00h. Signatari de la Protesta d'En Manuel de Ferrer i Sitges

El 6-jul-1713, 12:00h, fou un dels 40 militars catalans que signaren la Protesta d'En Manuel de Ferrer i Sitges. (NH3-682)

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1713, 9-juliol. 17:00h. Es constitueix la Junta 36ª de Govern

El 9-jul-1713 a les 10:00h s'aixecà la sessió i es convocà als membres per tornar-se a reunir a les 17:00h per tal d'escollir 12 persones per cadascún dels 3 braç: la Junta 36ª de Govern, formant-se diverses subjuntes específiques. (JGB1713-135) (JGB1713-191) (NH3-583) (NH3-693)

1713, juliol. Inspector General de l'Exèrcit

El jul-1713 fou nomenat Inspector General de l'Exèrcit de Catalunya

1714, 14-febrer. L'Inspector General de l'Exèrcit planifica un cop d'estat

El 14-feb-1714 l'Inspector General de l'Exèrcit de Catalunya i anterior membre de la Junta 36ª de Govern En Ramon de Rodolat intentà modificar la forma de govern, a fi que les classes populars i els suboficials de la Coronela, tinguessin més representació política en el govern i en les decisions militars. [...]

Assistiren a la reunió 15 tinents amb consentiment d'altres que es trobaven de guàrdia. Intervingué en ella En Ramon de Rodolat, quedà establert com havia d'empendres, i assenyalaren el 17-feb-1714 per tenir una altre reunió en la mateixa casa, a fi de prendre la darrera resolució i formar la proposta que havien de fer davant la Diputació del General i el Consell de Cent. Dels tinents que assistiren a la reunió, 4 conclogueren que podien ocasionar-se majors disturbis i decidiren comunicar-ho separadament als seus capitans. Efectivament, 2 hores després d'aquella reunió, en foren informats el capità Josep Ferrer, que ho comunicà al Comte de Plasència, el capità Antoni de Berardo, que ho comunicà al Conseller en Cap, i el capità Francesc de Castellví que perquè estava de guàrdia ho comunicà per escrit al tinent coronel Josep de Vilana. La mateixa tarda del 14-feb-1714 es reuniren els membres de la Junta Secreta i resolgueren prendre pres durant aquella nit a l'Inspector General de l'Exèrcit de Catalunya En Ramon de Rodolat i al seu amic N'Ambrosi Torrel i Freixa; així s'executà i els portaren a la persó. (NH4-29-31)

Es formà procés contra ell i no es trobant cap segona intenció perquè ni ell mateix s'incloïa en el comandament i la junta que s'hagués format, ni hi havia cap indici que els borbònics haguessin instigat la conspiració. Era el seu zel conegut, i el seu procedir sense taca, raons que pesaren a no executar-se sobre ell cap càstig major, quedat detingut a la presó a fi que no inspirés cap altre idea perjudicial a oïdes del poble, i se'l destituí com a Inspector de l'Exèrcit. (NH4-29-31)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Biografia: Narraciones Históricas IV, pàg 771
              Naixement: Narraciones Históricas III, pàg 694
              (JGC1713-135) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 135
              (JGC1713-191) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 191
              (NH3-583) Narraciones Históricas III, pàg 583
              (NH3-682) Narraciones Históricas III, pàg 682
              (NH3-693) Narraciones Históricas III, pàg 693
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg 709-711
              (NH4-29-31) Narraciones Históricas IV, pp. 29-31