Tomas Ruaix i Colomer
(Thomás Ruaix y Colomer)
(Tomás Ruaix)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Alferes de les Reials Guàrdies Catalanes
(1705-17??)
Tinent de les Reials Guàrdies Catalanes
(17??-1710-1713)
Capità d'Infanteria
(1713-1714)

 

Los siguientes gozan diario de capitán que es de 15 florines
Don Thomás Ruaix y Colomer es catalán. Sirvió de soldado en tiempos del rey Carlos 2ª, y el año 1700 se retiró del servicio. Y fue perseguido del enemigo, huyó a Italia, y después en la formación de las Reales Guardias Catalanas sirvió de alférez y theniente con grado de capitán. En la defensa de Barcelona sirvió de capitán del regimiento Bellver. Es official capaz y de valor. Llegó aquí el año 1716
"Lista general de todos los que tiene diario"
Document localitzat a la Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Viena
Doctor Agustí Alcoberro i Pericay; "L'Exili Austriacista (1713-1747) II, pàg 116

 

Naixement i Família

(sense dades)

16??. Serví de militar en temps de Carles II

Serví com a militar en temps de Carles II

1700. Es retirà del servei

El 1700 es retirà del servei

1704, jun. Apareix en la llista de buscats per capturar feta pel Reial Senat de Barcelona

Després del Desembarcament confederat a Barcelona de 1704 no accedí a presentar-se als requeriments del Reial Senat de Barcelona i el seu nom aparegué en públic pregó amb ordre de captura.

1704/1705. Exiliat a Itàlia

A resultes de les ordres de captura, sortí del Principat de Catalunya i s'exilià a Itàlia.

~1705. Alferes de les Reials Guàrdies Catalanes

Vers el 1705 serví d'alferes del Regiment d'Infanteria nº3 "Reials Guàrdies Catalanes" 

1710. Tinent de les Reials Guàrdies Catalanes amb el grau de Capità

1710. Apareix com a Tinent amb grau de Capità del Regiment d'Infanteria nº3 "Reials Guàrdies Catalanes" 

1710, 8-9-10-desembre. Batalla de Brihuega-Villaviciosa

Lluità en la Batalla de Brihuega-Villaviciosa

1713, juliol. Capità del Regiment d'Infanteria nº7 "El Roser"

Fou Capità del Regiment d'Infanteria nº7 "El Roser"

~1714, juliol/agost. Deixà el servei i evacuació

Vers el jul/ago-1714 i havent pres el servei en l'Exèrcit de Catalunya, deixà el servei i passà a l'Imperi

1716. Exiliat a Viena

Arribà a Viena el 1716

1725. Rebia pensió de capità, 15 florins

El 1725 apareix en la llista dels que gaudien de pensió de capità, 15 florins.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              Biografia: Narraciones Históricas IV, pàg 772
              Biografia i Exili: L'exili austriacista (1713-1747) II, pàg 116