Ramon Sans
(Raymundo Sanz)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Doctor en Dret
(1???-17??)
Conseller Tercer de Barcelona
(1713-1714)

Membre de la Junta 24ª de Govern
[7ª de Mitjans]
(1714-1714)
Ramon Sans Conseller de Barcelona 1714 Ramon Sans Conseller de Barcelona 1714 Ramon Sans Conseller de Barcelona 1714 Ramon Sans Conseller de Barcelona 1714 Ramon Sans Conseller de Barcelona 1714 Ramon Sans Conseller de Barcelona 1714 Ramon Sans Conseller de Barcelona 1714 Ramon Sans Conseller de Barcelona 1714 Ramon Sans Conseller de Barcelona 1714 Ramon Sans Conseller de Barcelona 1714 Ramon Sans Conseller de Barcelona 1714 Ramon Sans Conseller de Barcelona 1714 Ramon Sans Conseller de Barcelona 1714

Llinatge, Naixement i Família

Vivia en una casa pròpia al carrer de la Portaferrissa, amb la dona, tres fills, una filla, un parent, dues criades i un criat. (SA-804)

1713, 30-novembre. Extracció dels nous Consellers de Barcelona (NH4-329)

El 30-nov-1713, Diada de Sant Andreu, després de visitar la Seu catedralícia de Barcelona, els Excel·lentíssims Consellers vells tornaren a la Casa de la Ciutat. Un cop allí pujaren al Saló de Cent, i un cop reunits tots els jurats, es procedí a l'extracció dels Consellers de Barcelona.

  • Conseller en Cap: Rafael Casanova (Jurista)
  • Conseller Segon: Salvador Feliu de la Penya (Mercader)
  • Conseller Tercer: Ramon Sans (Jurista)
  • Conseller Quart: Francesc Anton Vidal (Mercader)
  • Conseller Cinquè: Josep Llaurador (Notari Públic de Barcelona)
  • Conseller Sisè: Jeroni Ferrer (Guanter)

Aquella mateixa nit, els Excel·lentíssims Consellers vells acompanyats per oficials de la Casa de la Ciutat anaren amb cotxe [de cavalls] a visitar als nous Consellers en la forma acostumada per donar-los la enhorabona. (RCC-69)

1714, 27-febrer. Es constitueix la nova Junta 24ª de Guerra de Barcelona (NH4-33) (NH4-330)

[Segons Francesc de Castellví, seguint la font de Joan Francesc de Verneda i Sauleda]

El 27-feb-1714 es constituí la nova junta superior de general govern, la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, que la Ciutat dividí en tres subjuntes: Junta 9ª de Guerra, Junta 8ª de Provisions, i Junta 7ª de Mitjans.

El Conseller Tercer Ramon Sans fou president de la Junta 7ª de Mitjans.

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Guerra. (NH4-348)

1714, 11-set, ~15:30h. Reunió al Saló de Cent

El 11-set-1714, ~15:30h, es celebrà reunió al Saló de Cent en la que participaren els Consellers 2on, 3er, 4rt i 5è, alguns membres de la Junta 24ª de Govern i dels Comuns, i en la que l'agent secret de Carles III a Barcelona Francesc Verneda i el Coronel Juan Francisco Ferrer exposaren les seves comissions. (NH4-262)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

1716. Ramon Sans, qui havia estat conseller terç, resideix a Barcelona

El 1716, segons es detalla en el registre Cadastral, Ramon Sans, qui havia estat conseller terç, resideix a Barcelona en una casa pròpia molt enderrocada al carrer de la Freneria. (SA-875)

1722. Hisenda segrestada (RBRC-307-331)

   
Valor anual
Càrrecs de Justícia
Residu net d'Hisenda
951
La del Dr. Raym[un]do Sanz
460 rals
-0 : 0diners
460 rals

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (NH4-33) Narraciones Históricas IV, pàg 33
              (NH4-262) Narraciones Históricas IV, pàg 262
              (NH4-329) Narraciones Históricas IV, pàg 329

              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg 330
              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348
              (RCC-69) Rafael Casanova i Comes, Conseller en Cap, pàg 69
              (RBRC-307-331) Repressió borbònica i resistència catalana, pàg 307-331
              (SA-804) Una societat assetjada. Barcelona 1713-171, pàg. 804
              (SA-875) Una societat assetjada. Barcelona 1713-171, pàg. 875