Francesc de Solà de Sant Esteve
(Francesc de Solà de Sant Esteve i d'Oriola)

(Francisco de Solá de Sanesteve)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Noble del Principat de Catalunya
(1???-17??)
Diputat Militar de la Generalitat
(1710-1713)
Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714

Llinatge, Naixement i Família

(sense dades)

1705, 29-agost. Desde Montserrat al Camp de Barcelona

A resultes del seu desterrament, es refugià a Montserrat amb d'altres membres de l'aristocràcia militar catalana. Durant el Setge Austriacista de Barcelona, a instàncies del Princep Georg von Hessen-Darmstadt, aquests nobles austriacistes passaren a retre obediència a Carles III davant de Barcelona. (NH1-618)

1710, 1-agost. Extracció dels Diputats del General

El 1-ago-1710 foren extrets els Diputats de la Generalitat de Catalunya. (HGC) (NH3-681)

  • Diputat Eclesiàstic (President): F. Antoni de Solanell i de Montellà
  • Diputat Militar: Francesc de Solà de Sant Esteve i d'Oriola
  • Diputat Reial: Josep Vilar
  • Oïdor Eclesiàstic: Fèlix Reig
  • Oïdor Militar: Francesc de Sullà i de Gassol
  • Oïdor Reial: Joan Andreu

1710, 6-desembre. Carta dels Diputats exhortant a la defensa de Girona

El 6-des-1710 els Diputats publicaren carta circular exhortant als pobles de Catalunya a la defensa de Girona. (NH3-501)

1713, 15-gener. Instrucció dels Diputats a l'ambaixador Marquès de Montnegre

El 15-gen-1713 els Diputats de la Generalitat trameteren instruccions a l'ambaixador Marquès de Montnegre. (NH3-728)

1713, 18-gener. Carta dels Diputats exhortant a la defensa de Girona

El 18-gen-1713 els Diputats publicaren carta de la reina Elisabet i declaració dels mateixos Diputats. (NH3-505)

1713, 22-juliol. Extracció dels Diputats del General

El 22-jul-1713 foren extrets els nous Diputats de la Generalitat de Catalunya. (HGC) (NH3-681)

1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona

El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)

1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"

Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (NH1-618) Narraciones Históricas I, pàg 618
              (NH3-501) Narraciones Históricas III, pàg. 501
              (NH3-505) Narraciones Históricas III, pàg. 505
              (NH3-681) Narraciones Históricas III, pàg. 681
              (NH3-699) Narraciones Históricas III, pàg. 699
              (NH3-728) Narraciones Históricas III, pàg. 728
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg. 709-711