Els Vigatans
Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte,Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte,Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte,Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte, Vigatans, 1705, Pacte,Vigatans, 1705, Pacte,
Vigatans
Romanç: "Doctrina Vigatana"
Romanç que narra amb sarcasme i jocs d'enginy
l'aixecament militar dels Vigatans contra Felip V
l'any 1705
(Biblioteca de Catalunya)

Què eren el Vigatans?

Vigatans és el nom que van rebre els partidaris de Carles d'Àustria de la Vegueria de Vic. Aquests austriacistes eren cabdellats per una colla de Prohoms destacats de la Vegueria de Vic que anteriorment havien excel·lit comandant tropes de miquelets per lluitar contra els francesos en la "Guerra dels 9 Anys" (1688-1697).

Però quina diferència hi ha entre Austriacistes i Vigatans?

Cap ni una. "Austriacista" és un nom inventat pels historiadors. Amb el nom d'Austriacistes els historiadors es refereixen a tots aquells que eren partidaris que el rei fos Carles d'Àustria enlloc de Felip V.

Però com hem dit, "Austriacista" és un nom inventat pels historiadors. Aleshores, vers el 1703, a aquells que avui en dia els historiadors anomenen "Austriacistes", en realitat se'ls anomenava "Imperials", per ser partidaris Carles d'Àustria, que era fill de l'Emperador del Sacre Imperi Germànic. De manera despectiva també se'ls anomenava "Aguilots", perquè el símbol de l'Imperi era una àguila. Finalment, com que al 1705 els partidaris de Carles d'Àustria (els "Austriacistes" que diuen els historiadors) que més protagonisme varen aconseguir eren els originaris de la Vegueria de Vic, l'apel·latiu que es va generalitzar el 1705 va ser el de "Vigatans".

En resum, "Imperials", "Aguilots" i "Vigatans" són sinònims i són els noms històrics que varen rebre els partidaris de Carles d'Àustria; avui en dia els historiadors els anomenen de manera generalitzada amb l'apel·latiu: "Austriacistes".

Perquè se'ls anomenava Vigatans si la majoria no eren de la ciutat de Vic?

Dels principals cabdills Vigatans, tant sols les famílies dels Martí i dels Moragull eren de la ciutat de Vic. Se'ls anomenà Vigatans perquè eren de la Vegueria de Vic.

Qui eren el cabdills Vigatans?

Perquè són importants els Vigatans?

Els Vigatans, els austriacistes de la Vegueria de Vic, són important pel seu destacat protagonisme militar i perquè van signar el Pacte del Vigatans.

Què va ser el Pacte del Vigatans?

El denominat Pacte dels Vigatans va ser un document segellat pels cabdills vigatans i pel qual entregaven poders i comissió en les persones d'Antoni de Peguera i d'Aimeric i de Domènec Perera per tal de signar un Tractat d'Aliança militar amb el Regne Anglaterra.

Perquè és important el Pacte del Vigatans?

El denominat Pacte dels Vigatans va propiciar el Tractat de Gènova, el tractat d'aliança militar entre el Principat de Catalunya i el Regne Anglaterra, mitjançant el qual Catalunya es va convertir en un estat aliat de la Gran Aliança de la Haia i va entrar en la "Guerra de Successió".

És a dir, que sense el Pacte del Vigatans, Catalunya mai no hauria entrat en la Guerra de Successió pel bàndol dels aliats?

Correcte.

Doncs donat el resultat de la Guerra de Successió, el Pacte del Vigatans no va ser gens positiu per Catalunya?

Vist en retrospectiva, i donat avui sabem que no es va guanyar la guerra, podriem arribar a considerar que el Pacte dels Vigatans no hauria estat positiu. Ara bé, això és un apriorisme anacrònic. En aquell moment i en aquella situació, el 1705, el Pacte dels Vigatans va ser un acte de coratge patriòtic indubtable. Donat que les classes dirigents catalanes a Barcelona i els representants legítims de les Institucions Catalanes (Els Tres Comuns) estaven sota la repressió del Virrei Velasco, una colla de patriotes de la Vegueria de Vic varen prendre la responsabilitat d'actuar. Mitjançant el Pacte dels Vigatans el Principat de Catalunya va signar un tractat d'aliança militar d'igual a igual amb Anglaterra, i va refermar la voluntat de ser sobirà del seu destí com un estat de ple dret.

Sí, sí, però la guerra es va perdre ...

Efectivament el Principat de Catalunya no va guanyar la guerra, i a resultes d'això va perdre les seves Llibertats i Constitucions; però no varem guanyar la guerra perquè els anglesos ens varen trair. És a dir, Anglaterra no va complir amb la condició bàsica del Tractat de Gènova: garantia perpètua de defensar les Constitucions Catalanes. Cal tenir sempre present que la Guerra de Successió la varen guanyar els Aliats, no els borbònics!

I cal no oblidar mai que els països aliats, els que formaven part de la Gran Aliança de la Haia, tots, varen sortir-ne beneficiats. Tots menys un!, Catalunya, que va ser traïda per Anglaterra.

La Guerra de Successió va ser un conflicte bèl·lic que va esclatar entre les potències europees. Els cabdills austriacistes en general, i els Vigatans en concret, varen entendre que entrar en aquesta guerra era un oportunitat històrica per a Catalunya, que després de la Guerra dels Segadors (1640-1659) havia perdut moltes de les seves Llibertats. La nova guerra que havia esclatat a Europa obria un nou 'escenari estratègic idoni per a que Catalunya recuperés les seves Llibertats constitucionals i l'hegemonia político-econòmica. La repressió duta a terme pel Virrei borbònic Velasco era la prova més evident que les Llibertats constitucinals catalanes estaven en greu perill sota el regnat de Felip V.

Els Austriacistes varen apostar pel cavall vencedor, els Aliats. I, efectivament, tenien tota la raó del món: els Aliats varen guanyar la Guerra de Successió i l'absolutisme borbònic en resultà totalment derrotat. Que al 1713 els anglesos ens traïssin i ens abandonessin al pou històric de la tirania absolutista borbònica era inconcebible, ningú s'ho podia imaginar. I menys tenint un Tractat d'Aliança firmat i referendat per la mateixa reina Anna d'Anglaterra en persona. Imaginar que Anglaterra no respectaria un Tractat refrendat per la reina en persona era quelcom inconcebible.

Qui va firmar el Pacte del Vigatans?

El firmaren pràcticament tots els cabdills Vigatans; tant sols no hi fou present En Josep Mas i Torres "Mas de Roda", que estava desterrat i confinat a Lleida per ordres del Virrei Velasco.

  1. En Josep Moragues i Mas
  2. En Jaume Puig de Perafita
  3. N'Antoni Puig i Sorribes
  4. En Francesc Puig i Sorribes
  5. En Francesc Macià i Bac de Roda
  6. En Josep Anton Martí
  7. N'Antoni de Cortada
  8. En Carles de Regàs i Cavalleria

Què va passar amb els cabdills Vigatans després de la Traïció Anglesa?

Dels cabdills vigatans, inicialment 4 acceptaren la Pau d'Utrecht i 5 la rebutjaren:

 

*Fonts:
              Firmants de les credencials (Pacte dels Vigatans): Narraciones Históricas IV, pàg 765


Els Vigatans
Programa: El Born, un vincle amb el passat
Font: Fragment del documental "El Born, un vincle amb el passat".
(Catedràtic Joaquim Albareda i Salvadó, UPF)
*(nota: el narrador del documental afirma alguna imprecisió)