Govern de Catalunya
(1713-1714)


Junta 24ª de Guerra de Barcelona
(Junta 24ª de Guerra)
(Junta Vintiquatrena)
(Junta Vintyquatrena)
(Junta Vint-i-quatrena)
(1714-1714)
Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta Vintiquatrena 24 ª 1714 Junta

Què era la Junta 24ª de Guerra?

La Junta 24ª de Guerra era una junta creada pel Consell de Cent de Barcelona que tenia per missió representar al mateix Consell de Cent tingent en compte les dificultats de reunió del Consell de Cent plenari degut a la situació de bloqueig i setge que patia Barcelona.

Com s'anomenava?

Rebia el nom de "24ª de Guerra"

Quan es constituí?

Es constituí el 17-jul-1713.

Quina era la seva composició?

24 persones escollides pel Consell de Cent de Barcelona

Què era la Junta 9ª de Guerra?

El 20-jul-1713 s’autoritzà la creació de la Junta 9ª de Guerra, per tal que quan la Junta 24ª no es pogués reunir, «pugue la Novena de guerra y personas a ella associadas resoldre y deliberar per las materias corrents tot lo que aprexerà més convenir las quals deliberacions tinguen la mateixa força y valor que si fossen fetas per tots los excelentíssims senyors consellers i vintycuatrena». Un cop més, la decisió buscava agilitzar al presa de decisions del Consell de Cent.

Quines competències tingueren les Juntes 24ª i 9ª de Guerra de Barcelona?

Van ser aquestes dues institucions les autèntiques directores de l’acció de la ciutat durant tot el setge i les que redactaren els papers del Consell de Cent, les que nomenaren els representants de la ciutat a les diferents juntes interinstitucionals amb els altres comuns, les que feren ambaixades al Portantveus del General Governador de Catalunya i gestionaren les fortificacions de la ciutat, les que pagaven els soldats i determinaven la composició dels regiments, etcètera.


Organització de la Junta 24ª de Govern

[Segons Castellví, i a partir del 27-feb-1714]

Junta 9ª de Guerra

 1. President: Conseller en Cap de Barcelona Rafael Casanova i Comes (C.H. de B.; Jurista)
 2. Manuel Flix i Ferreró (Ciutadà Honrat de Barcelona; Jurista)
 3. Josep Antoni de Ribera i Claramunt (Noble)
 4. Felicià de Cordelles i de Ramanyer (Noble)
 5. Manuel de Ferrer i de Sitges (Noble)
 6. Joan de Copons i de Falcó (Noble)
 7. Carles de Fivaller i de Torres (Noble)
 8. Salvador de Tamarit i de Vilanova (Noble)
 9. Cristòfor Lledó i Carreras (Ciutadà Honrat de Barcelona)

Junta 8ª de Provisions

 1. President: Conseller Segon de Barcelona Salvador Feliu de la Penya (C.H. de B.; Mercader)
 2. Josep Antoni Roig (Ciutadà Honrat de Barcelona; Mercader)
 3. Francesc Mascaró (Ciutadà Honrat de Barcelona; Mercader)
 4. Joan Francesc Comellas del Puig (Mercader)
 5. Marià Duran i Mora (Mercader)
 6. Joan Pau Llorens (Mercader)
 7. Josep Besora (Negociant) (renuncià ?) *
 8. Joan Llinàs [i Farell] (Cavaller i Ciutadà Honrat de Barcelona)

Junta 7ª de Mitjans

 1. President: Conseller Tercer de Barcelona Ramon Sans (Jurista)
 2. Jaume de Copons i de Falcó (Noble)
 3. Josep Duran i Mora (Ciutadà Honrat de Barcelona; Mercader)
 4. Francesc Monnar (Ciutadà Honrat de Barcelona; Metge)
 5. Joan Albareda (Corredor d'orella) (renuncià ?) *
 6. Fèlix Teixidor i Sastre (Ciutadà Honrat de Barcelona) [inferit]
 7. Francesc Argemir (Mercader) *

 

* no apareixen a la llista de «Sujetos que mas se demostraron en las conmociones de Cataluña»

*Símbols:
             mort: † -data
             ferit: ж -data
             capturat: ↓ -data
             nota informativa: (nota) (nota) (nota) (nota) (nota) (nota)

*Fonts:
              Narraciones Históricas IV, pàg. 33, pàg. 330 i pàg. 348


Govern de Catalunya
(1713-1714)