Diputats i Oïdors de la Diputació del General de Catalunya
(Generalitat de Catalunya)
(1686-1714)
President Diputació General Generalitat Catalunya 1714 President Diputació General Generalitat Catalunya 1714 President Diputació General Generalitat Catalunya 1714 President Diputació General Generalitat Catalunya 1714 President Diputació General Generalitat Catalunya 1714 President Diputació General Generalitat Catalunya 1714 President Diputació General Generalitat Catalunya 1714 President Diputació General Generalitat Catalunya 1714 President Diputació General Generalitat Catalunya 1714 President Diputació General Generalitat Catalunya 1714 President Diputació General Generalitat Catalunya 1714 President Diputació General Generalitat Catalunya 1714

Llista de Diputats i Oïdors de la Diputació del General del Principat de Catalunya

 

 1. 22-juliol (Santa Magdalena)
 • Diputat Eclesiàstic (President): Antoni de Sayol i de Quarteroni (Canonge de Barcelona)
 • Diputat Militar: Miquel de Masdovelles i de Salbà
 • Diputat Reial: Francesc Alaix
 • Oïdor Eclesiàstic: Jeroni de Mora i Navarro (Paborde de St. Salvador de Breda)
 • Oïdor Militar: Josep Sitges i Vidal
 • Oïdor Reial: Pau Corbera i Palau (Ciutadà Honrat de Barcelona)
 1. 22-juliol (Santa Magdalena)
 1. 22-juliol (Santa Magdalena)
 • Diputat Eclesiàstic (President): Antoni de Planella i de Cruïlles (Abat de St. Pere de Besalú)
 • Diputat Militar: Josep de Terré i de Granollacs
 • Diputat Reial: Esteve Serra i Vileta
 • Oïdor Eclesiàstic: Narcís Burgués (Canonge de Girona)
 • Oïdor Militar: Pau d'Aquiles
 • Oïdor Reial: Narcís Bofill
 1. 22-juliol (Santa Magdalena)
 • Diputat Eclesiàstic (President): Rafael de Pinyana i Galvany (Canonge deTortosa)
 • Diputat Militar: Josep de Bru
 • Diputat Reial: Antoni Grató Perpinyà i Masferrer Masdeu
 • Oïdor Eclesiàstic: Jeroni Valls (Ardiaca i Canonge de Lleida)
 • Oïdor Militar: Francesc de Junyent i de Vergós
 • Oïdor Reial: Jacint Blanc
 1. 22-juliol (Santa Magdalena)
 • Diputat Eclesiàstic (President): Climent de Solanell i de Foix (Paborde d'Ager)
 • Diputat Militar: Aleix de Miravall i de Chivellí
 • Diputat Reial: Josep Llopis
 • Oïdor Eclesiàstic: Rafael Nadal i Domènec (Sagristà Major de Sta. Maria de Ripoll)
 • Oïdor Militar: Joan d'Olmera i de Bianya
 • Oïdor Reial: Josep Boer
 1. 22-juliol (Santa Magdalena)
 • Diputat Eclesiàstic (President): Antoni de Planella i de Cruïlles (Abat de St. Pere de Besalú)
 • Diputat Militar: Pere de Magarola i de Llupià
 • Diputat Reial: Jaume Oliva
 • Oïdor Eclesiàstic: Rafael de Padellàs i de Casamitjana (Paborde de Palau)
 • Oïdor Militar: Jaume d'Eva i Malla
 • Oïdor Reial: Pere Màrtir Cerdà
 1. 22-juliol (Santa Magdalena)
 • Diputat Eclesiàstic (President): Josep de Valls i Freixa (Cambrer de St. Pere de Camprodon)
 • Diputat Militar: Antoni de Puig
 • Diputat Reial: Agustí Pinyana i de Montfort
 • Oïdor Eclesiàstic: Pere d'Oliver (Canonge de Vic)
 • Oïdor Militar: Climent de Senespla i de Solanell
 • Oïdor Reial: Josep Braçó i Duran
 1. 22-juliol (Santa Magdalena)
 • Diputat Eclesiàstic (President): Manuel de Copons i d'Esquerrer (Cambrer St. Pere de Banyoles)
 • Diputat Militar: Jacint de Sagrera i Xifre
 • Diputat Reial: Josep Serres
 • Oïdor Eclesiàstic: Marià de Novell i de Nadal (Paborde de St. Salvador de Breda)
 • Oïdor Militar: Lluís de Claresvalls i de Miquel
 • Oïdor Reial: Bernat Moixí
 1. 1-agost
 • Diputat Eclesiàstic (President): F. Antoni de Solanell i de Montellà (Abat de St. Pere Galligants)
 • Diputat Militar: Francesc de Solà de Sant Esteve i d'Oriola
 • Diputat Reial: Josep Vilar
 • Oïdor Eclesiàstic: Fèlix Reig (Canonge de la catedral de Barcelona)
 • Oïdor Militar: Francesc de Sullà i de Gassol
 • Oïdor Reial: Joan Andreu
 1. 22-juliol (Santa Magdalena) al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat

 

1714, 26/27-febrer: La Diputació del General cedeix el poder al Consell de 100 de Barcelona

1714, 16-setembre: El francès Duc de Berwick suprimeix la Diputació del General

 

*Símbols:
             mort: † -data
             ferit: ж -data
             capturat: ↓ -data
             nota informativa: (nota) (nota) (nota) (nota) (nota) (nota)

*Fonts:
              Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus Presidents
              wikipèdia, Llista de Consellers en Cap: [Consulta web, 6-oct-2009]
              La Classe dirigent catalana (1697-1714)