Govern de Catalunya
(1713-1714)


Junta 18ª de Govern
(Junta Divuitena)
(1714-1714)
Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena 18ª 1714 Junta Divuitena
“tres excel·lentíssims comuns eo al excel·lentíssim consistori dels senyors deputats tingan a bé escusar lo dita congregació y deixar expirar la dita pròrroga, y aquella terminada sie vostra excel·lència fidelíssima servit nomenar una junta divuytena o vintisetena dels tres estaments (...) ab la inteligenzia que dita divuytena o vintisetena no estiga precisada a discórrer y aconsellar solament sobre lo assumptos que los excel·lentíssims y fidelíssims consistori li proposaran, ans bé puga y dega reflectar no sols ab lo excel·lentíssim consistori, sinó també per sí sola y aconsellar sobre qualsevol matèria que li aparega convenient per la causa comuna ab lo mateix poder que te la trenta-sisena
Convocatòria per escollir una nova Junta de Govern
Doctor Eduard Marí i Fraga; "La Conferència dels Tres Comuns (1697-1714)"

Què era la Junta 18ª?

La Junta 18ª era la Junta General de Govern que es formà després que finalitzés el període de govern l'anterior Junta de Govern, la Junta 36ª. És a dir, la Junta 18ª era el nou equip de govern.

Quin és el seu origen?

L'origen de la Junta 18ª o Divuitena prové de la legislació aprovada en les Corts de Monstó de 1585, que facultaven a les Juntes dels Tres Braços a crear una comissió -junta- de 18 persones de cada un dels 3 braços amb plens poders per a intervenir en l'acció executiva de la Diputació del General.

Quan es constituí?

Es constituí el 3-gen-1714, un cop publicada la prorrogació de la Junta General de Braços de Catalunya, doncs amb Barcelona assetjada, era impossible convocar a tota la gent de Catalunya i fer una Junta General de Braços ("Parlament").

Però perquè un nou equip de Govern? Que passava amb l'anterior Junta 36ª?

La Junta 36ª havia estat escollida per un període de govern 6 mesos i prou. Un cop passat aquest període s'havia de dissoldre i s'havia de tornar a convocar la Junta General de Braços de Catalunya ("Parlament"); però com que era impossible reunir a tots els delegats de Catalunya a Barcelona enmig del Setge per tal de fer-hi una Junta General, aquesta Junta General fou prorrogada.

Calia doncs nomenar un nou equip de govern, doncs la Junta 36ª només tenia poders per governar 6 mesos. La Junta 36ª cessà el 25-des-1713, per bé que continuà en funcions fins que no es convoqués la Junta General de Braços o, en el seu defecte, es nomenés una nova junta. I efectivament, els representats del Braços nomenaren el 3-gen-1714 nomenaren un nova junta: la Junta 18ª de Govern.


Llista de membres de la Junta 18 ª

Braç Eclesiàstic

 1. (sense dades)
 2. (sense dades)
 3. (sense dades)
 4. (sense dades)
 5. (sense dades)
 6. (sense dades)

Braç Militar

[La font és Mateu Bruguera] (JGB1713-192)

[Mateu Bruguera, probablement per error, esmentà a En Josep d'Aguilar i Oluja com a membre de la Junta 18ª, un fet altament descartable si ja abans havia resignat com a membre de la Junta 36ª]

 1. Josep Galceran de Pinós i de Rocabertí (Noble)
 2. Carles de Fivaller i de Torres (Noble)
 3. Bonaventura Vidal i Nin (Noble)
 4. Manuel de Ferrer i de Sitges (Noble)
 5. Josep Antoni de Ribera i Claramunt (Noble)
 6. Jacint d'Oliver i Botaller (Noble) (el 2-mar-1714 Inspector de l'Exèrcit substituint a En Ramon de Rodolat)

Braç Reial

[La font és Mateu Bruguera] (JGB1713-192)

 1. Joan Llinàs [i Farell] (Cavaller i Ciutadà Honrat de Barcelona)
 2. Fèlix Teixidor i Sastre (Ciutadà Honrat de Barcelona)
 3. Josep Antoni Roig (Ciutadà Honrat de Barcelona; Mercader)
 4. Marià Duran i Mora (Mercader)
 5. Oleguer Argemir (Ciutadà Honrat de Barcelona)
 6. Ignasi Boria i Gualba (Ciutadà Honrat de Barcelona; Jurista)

 

*Símbols:
             mort: † -data
             ferit: ж -data
             capturat: ↓ -data
             nota informativa: (nota) (nota) (nota) (nota) (nota) (nota)

*Fonts:
              L'Onze de Setembre, pàg. 148
              (C3C) La Conferència dels Tres Comuns (1697-1714)
              (CDC) La Classe dirigent catalana (1697-1714)

              (JGC1713-134) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 134
              (JGC1713-135) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 135
              (JGC1713-191) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 191
              (JGC1713-192) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 192
              (JGC1713-193) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 193
              (JGC1713-194) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 194
              (NH3-583) Narraciones Históricas III, pàg. 583
              (NH3-681) Narraciones Históricas III, pàg. 681
              (NH3-693-694) Narraciones Históricas III, pàg. 693-694


 

Govern de Catalunya
(1713-1714)