«Sugetos que mas se demostraron en las turbaciones de Cataluña»
Sugetos que mas se demostraron en las turbaciones de Cataluña 1714 1715 Patiño Sugetos que mas se demostraron en las turbaciones de Cataluña 1714 1715 Sugetos que mas se demostraron en las turbaciones de Cataluña 1714 1715 Ptiño Sugetos que mas se demostraron en las turbaciones de Cataluña 1714 1715 Patiño Sugetos que mas se demostraron en las turbaciones de Cataluña 1714 1715 Sugetos que mas se demostraron en las turbaciones de Cataluña 1714 1715 Ptiño Sugetos que mas se demostraron en las turbaciones de Cataluña 1714 1715 Patiño Sugetos que mas se demostraron en las turbaciones de Cataluña 1714 1715 Sugetos que mas se demostraron en las turbaciones

Què era aquesta llista?

És un document elaborat per la Reial Junta Superior de Justicia i Govern a instàncies de l'Intendent borbònic José Patiño per tal d'identificar els principals caps polítics i militars de Catalunya el 1713-1714; també s'hi troben els que signaren el dissentiment general a les Corts de 1701, els que organitzaren l'aixecament militar de 1705, aixó com els que firmaren la protesta d'En Manuel de Ferrer durant la Junta de Braços de 1713 i ocuparen càrrecs en les Juntes de Govern (Junta 36ª, Junta 18ª i Junta 24ª) durant la Guerra de 1713-1714, també els jutges del Reial Senat [Audiència] i els oficials militars de l'exèrcit; la llista determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.


Preámbulo para la confiscación y secuestro de las haciendas

«Sugetos[sic] que mas se demostraron en las conmociones de Cataluña á favor del Sr. Archiduque, unos tumultuando de principio el Pais, y otros que fueron los principales, para que Barcelona en el año 1713, se resistiese en dar la obediencia; Y lo que importa el producto liquido de los que tienen la hacienda confiscada, deducidos los cargos de justicia, que se han manifestado hasta el dia que se dieron las relaciones y segun lo colectado:»


   
Libras
Sueldos
Pedro de Torrellas y Sanmanat................................
Governador de Catalunya
Dissentiment de Torrelles
   
Francisco de Sayol y Quarteroni..............................
Lloctinent del Governador
Protesta de Ferrer
   
El Conde de Placencia
Protector del Barç Militar
   
Jaime Puig de Perafita y D. Antonio su hijo...............
Vigatà / Coronel
   
Amador Dalmau
   
Juan de Llinás........................................................
Junta de Govern 36 / 18 /24
   
Antonio de Berenguer y Novell, y D. Antonio su hijo...
Diputat 1713
Coronela 3ª comp. VI Bt
   
Francisco Amat......................................................
Dissentiment de Torrelles
   
José de Mata.........................................................
Junta de Govern 36
Dissentiment de Torrelles
Protesta de Ferrer
Coronela 5ª comp. VI Bt
   
Feliciano de Cordelles.............................................
Junta de Govern 24
Dissentiment de Torrelles
   
Jaime de Cordelles.................................................
Coronel
   
Juan Buenaventura de Gualbes...............................
Dissentiment de Torrelles
   
Francisco Toda y Gil...............................................
Regent del Reial Senat
   
José de Suñer........................................................
Jutge del Reial Senat
   
Gerónimo Salvador.................................................
Jutge del Reial Senat
Coronela 7ª comp. V Bt
   
Antonio Mora y Xammar..........................................
Sergent Major
   
José Minguella.......................................................
Oïdor del Reial Senat
   
Rafael Llampillas [Prous].........................................
Escrivà del Registre del Reial Senat
   
Emmanuel Flix.......................................................
Conseller de Barcelona 1712-1713
Junta de Govern 24
   
Rafael Casanova....................................................
Conseller de Barcelona 1713-1714
Junta de Govern 24
   
Salvador Feliu........................................................
Conseller de Barcelona 1713-1714
Junta de Govern 36 / 24
   
Pablo Corbera
Conseller de Barcelona 1712-1713
   
Rafael Esteve
Conseller de Barcelona 1712-1713
   
Juan Pablo Llorens.................................................
Conseller de Barcelona 1712-1713
Junta de Govern 24
   
José Gali
Conseller de Barcelona 1712-1713
   
Jacinto Clariana
Conseller de Barcelona 1712-1713
   
Raymundo Sanz.....................................................
Conseller de Barcelona 1713-1714
Junta de Govern 24
   
Francisco Antonio Vidal..........................................
Conseller de Barcelona 1713-1714
   
José Llaurador........................................................
Conseller de Barcelona 1713-1714
   
Jerónimo Ferrer......................................................
Conseller de Barcelona 1713-1714
   
José Ribera...........................................................
Junta de Govern 36 / 18 / 24
   
Manuel Ferrer.........................................................
Junta de Govern 36 / 18 / 24
Protesta de Ferrer
   
José Galcerán de Pinós..........................................
Junta de Govern 36 / 18
Dissentiment de Torrelles
Protesta de Ferrer
   
Cárlos de Fivaller....................................................
Junta de Govern 36 / 18 / 24
   
José Aguilar [i Oluja]...............................................
Junta de Govern 36
   
Felix Teixidor..........................................................
Junta de Govern 36 / 18 / 24
Coronela 6ª comp. V Bt
   
Buenaventura Vidal.................................................
Junta de Govern 36 / 18
Dissentiment de Torrelles
Protesta de Ferrer
   
J. Antonio Roig.......................................................
Junta de Govern 36 / 18 / 24
   
Jacinto Oliver de Botaller.........................................
Junta de Govern 18
   
Mariano Durán........................................................
Junta de Govern 18 / 24
   
Olaguer Argemir.....................................................
Junta de Govern 18
   
Salvador de Tamarit
Junta de Govern 36 / 24
   
Ignacio Boria [Gualba].............................................
Junta de Govern 18
   
Antonio Desvalls.....................................................
Junta de Govern 36
Coronel

Protesta de Ferrer
   
Juan Bautista Cortada.............................................
Junta de Govern 36
Protesta de Ferrer
   
Ramon Rodolat.......................................................
Junta de Govern 36
Inspector de l'Exèrcit

Protesta de Ferrer
   
Francisco Mas........................................................
Junta de Govern 36
   
Tomas Antich Saladrich..........................................
Junta de Govern 36
   
Luis Bertran...........................................................
Junta de Govern 36
   
Diego Casetas........................................................
Junta de Govern 36
   
Francisco Sentis....................................................
Junta de Govern 36
   
José Ferran............................................................
Junta de Govern 36
   
Sebastian Dalmau..................................................
Junta de Govern 36
Coronel
Protesta de Ferrer
   
Jaime Abadal.........................................................
Junta de Govern 36
   
José Llarís.............................................................
Junta de Govern 36
   
Juan Ponsich.........................................................
Coronela 4ª comp. IV Bt
   
Luis Garriga
   
Emanuel Mas.........................................................
   
Mariano Rufasta.....................................................
   
Severo March.........................................................
Conseller de Barcelona 1700-1701
   
Diego Golorons.......................................................
   
Félix Vidal    
José Albaret
   
José Forciá............................................................
   
Tomás Simon
   
Salvador Pi [notari]
   
Emanuel Desvalls y de Vergós
Governador
   
Antonio Mora
   
Juan de Copons de la Manresana.............................
Junta de Govern 24
   
José Codina
Coronela 8ª comp. VI Bt
   
Luis de Claresvalls
Coronela 6ª comp. III Bt
   
José de Ramona
Coronela
   
Vicente de Magarola...............................................
Coronela 3ª comp. IV Bt
Protesta de Ferrer
   
Francisco Llinás
Coronela 6ª comp. II Bt
   
Francisco Minguella
   
Francisco Busquets y Mitjans de Tarrasa
Coronel
   
Jaime Sagala
   
José Puig
   
Francisco de Solá...................................................
Diputat 1710
   
Antonio Grases
Diputat 1713
   
Francisco Perpiná
Oïdor 1713
   
Tomás Antich Saladich menor
Oïdor 1713
   
Fortunato de Parrella
Jutge del Reial Senat
   
José Puig..............................................................
Jutge del Reial Senat
   
Plácido de Copons..................................................
Jutge del Reial Senat
   
José Costa
Jutge del Reial Senat
   
Jaime Balart
Advocat
   
José Pascual
Jutge del Reial Senat
   
Ignacio Sans..........................................................
Jutge del Reial Senat
   
Rafael Llampillas....................................................
Jutge del Reial Senat
   
José de Carcer
Advocat
   
Leon Peiri
Jutge del Reial Senat
   
José Aguirre
Jutge del Reial Senat
   
José Antonio Martí..................................................
Jutge del Reial Senat
   
José Moret
Jutge del Reial Senat
   
Fausto Moret
Assessor del Governador
   
J. Bautista Reverter
Jutge de la Reial Batllia
   
José Montserrat
Jutge de la Reial Batllia
   
Jaime Puig
   
Antonio Puig
   
Francisco Amat
   
Grao de Paguera
Dissentiment de Torrelles
   
Pedro de Brichfeus.................................................
Coronel
   
Juan Francisco de Verneda
Comissionat de Carles III
   
Ramon de Codina
Secretari
   
Felipe Ferrán
Ambaixador
   
Pablo Ignacio de Dalmases
Ambaixador
   
Juan Ramoneda
   
Miguel Rigal
   
Antonio Mateo
   
Jaime Sayol
   
Buenaventura Capdevila
   
José Gras
   
Raymundo Muns
   
José Durán
Junta de Govern 24
   
José Istrell
   
Ignacio Costa y Viñola
   
Francisco Monnar...................................................
Junta de Govern 24
   
Félix Vadell
   
Francisco Gelabert
   
Cristóbal Lledó.......................................................
Junta de Govern 24
   
Francisco Comellas
Junta de Govern 24
   
Francisco Mascaró
Junta de Govern 24
   
Carlos de Ribera
Protesta de Ferrer
Coronela 4ª comp. II Bt
   
Miguel de Montserrat
Capità
Protesta de Ferrer
   
José de Paguera
Coronela 1ª comp. IV Bt
Protesta de Ferrer
   
Francisco Nebot
Protesta de Ferrer
   
José de Asprer
Coronela 7ª comp. VI Bt
   
José de Ferrer
Coronela 7ª comp. I Bt
   
Francisco de Suñer.................................................
Coronela 5ª comp. IV Bt
   
José Sitges
Protesta de Ferrer
   
José de Salamó
Capità
   
Francisco de Castellví
Protesta de Ferrer
Coronela 7ª comp. II Bt
   
Miguel de Calderó
Coronela 4ª comp. III Bt
   
Domingo de Cortada
Capità
   
Francisco de Cortada
Protesta de Ferrer
   
Baltasar Montaner...................................................
   
Ignacio de Maranyosa.............................................
Jutge del Reial Senat
   
Gerónimo de Roquer...............................................
Protesta de Ferrer
   
Francisco de Basols
Coronela 5ª comp. III Bt
   
Antonio de Berardo y Morera....................................
Protesta de Ferrer
Coronela 4ª comp. V Bt
   
Gaspar de Berart....................................................
Coronela 2ª comp. IV Bt
   
Gabriel Francisco de Boria......................................
Conseller de Barcelona 1703-1704
   
Onofre Homdedeu...................................................
Protesta de Ferrer
Coronela 6ª comp. IV Bt
   
José de Toda.........................................................
Coronela 5ª comp. II Bt
   
José de Aguilar [Alòs].............................................
Protesta de Ferrer
   
José Oliver.............................................................
Protesta de Ferrer
Coronela 1ª comp. II Bt
   
Jaime de Copons....................................................
Junta de Govern 36 / 24
Dissentiment de Torrelles
   
Francisco Sans
General de Batalla
   
Miguel de Ramona
General de Batalla
   
Francisco Vila y Lleó
Sergent Major
   
Armengol Amill
Coronel
   
Francisco Vila y Ferrer
Coronel
   
Segismundo Torres
Coronel
   
Jaime Molins
Coronel
   
José de Moragas
General de Batalla
   
Eudaldo Mas y Duran
Tinent Coronel
   
Manuel Boscá
Alferes
   
Pablo de Tohar
Coronel
   
Juan de Madrenas
Coronel
   
José Bellver
General de Batalla
   
Francisco Catllar....................................................
Capità
   
José Paysá
Tinent Coronel
   
Manuel Moliner y Rau
Coronel
   
Juan Bautista Lleyda
Sergent Major
   
Buenaventura de Sagarra
   
Pedro Vinyals
Coronel
   
Manuel Roca Juliá
Coronela 5ª comp. V Bt
   
Juan Esteva y Pera.................................................
Tinent Coronel
   
Francisco Rodolí.....................................................
Tinent Coronel
   
Ignacio Niubó
Tinent Coronel
   
José Badía
Capità
   
Ramon Bordas
Capità
   
Marturia Masegur
Coronel
   
Adjutorio Sagarra
Capità
   
Ramon de Rialp
Tinent Coronel
   
Juan Nebot
Coronel
Protesta de Ferrer
   
Rafael Nebot
General de Batalla
   
Emanuel de Solá....................................................
Coronel
   
Agustin de Teixidor
   
Pablo Fabregat
   
Antonio Paperoles
Coronel
   
Antonio Pastor
   
José Barrera
   
Manuel Grau