Els 40 militars catalans
que signaren la protesta d'En Manuel de Ferrer i Sitges
el 6 de juliol de 1713Llista dels que signaren la protesta

 1. En Manuel de Ferrer i Sitges, autor de la protesta
 2. En Josep Aguilar i d'Alòs
 3. N'Antoni de Berardo i Morera
 4. En Francesc de Castellví i Obando
 5. N'Agustí de Còdol i Roset
 6. En Joan Baptista Cortada i Junquer
 7. En Francesc de Cortada i Sellers
 8. En Sebastià de Dalmau i Oller
 9. N'Antoni Desvalls i de Vergós
 10. En Josep Ferrer i Gironella
 11. N'Antoni Gil de Federich i Son Roses
 12. N'Onofre Homdedéu i Toda
 13. En Josep de Lanuza i Gilabert
 14. En Francesc Llorens i Morgades
 15. En Vicent Magarola i Descallar
 16. N'Antoni Moixó i de Peguera
 17. En Miquel Montserrat i de Sabater
 18. En Josep Mata i de Copons
 19. En Joan Nebot i Font
 20. N'Antoni Nebot i Font
 21. En Francesc Nebot i Font
 22. En Josep Oliver de Botaller i Saragossa
 23. En Carles d'Oliver de Botaller i de Miralles
 24. En Josep Galceran de Pinós i de Rocabertí
 25. En Josep de Peguera i Cortit
 26. En Bonaventura de Peguera i d'Alegre
 27. En Josep Francesc de Peguera i d'Aimeric
 28. En Diego de Pallarès
 29. En Jeroni Roquer i Codina
 30. En Carles de Ribera i Claramunt
 31. En Ramon de Rodolat
 32. En Francesc de Sayol i de Quarteroni
 33. N'Alexandre Sagarra
 34. En Josep Sitges i Niu
 35. En Jacint Solà i Guardiola
 36. N'Ambrosi de Torell i Freixa
 37. En Josep Vilana Millas
 38. En Francesc Vedruna i Mur
 39. En Josep Vega i Meca
 40. En Bonaventura Vidal i Nin

 

*Símbols:
             mort: † -data
             ferit: ж -data
             capturat: ↓ -data
             nota informativa: (nota) (nota) (nota) (nota) (nota) (nota)

*Fonts:
              Narraciones Históricas III, pàg. 682