Consellers de Barcelona
(1249-1714)
Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova Conseller en Cap Barcelona 1714 Casanova

El Consell de Cent Jurats de Barcelona
Font: L'estratègia Municipal de Jaume I d'Aragó www.bcn.cat

Què era el Consell de Cent Jurats?

El Consell de 100 Jurats era l'assemblea consultiva d'autogovern municipal de Barcelona.

Quan aconseguí la Ciutat de Barcelona el Privilegi d'autogovernar-se?

L'any 1249, la Ciutat de Barcelona aconseguí el Privilegi de governar-se a si mateixa.

Durant quin període governaven els Consellers?

Els Conselles eren escollits per a un mandat anual, i des de 1274, la festa de la seua elecció es celebrava cada any per la Diada de Sant Andreu Apòstol (30-novembre).

Qui podia ser Conseller?

Els Consellers eren escollits d'entre una assemblea anomenada el Consell de 100 Jurats (malgrat que la xifra de Jurats de l'assemblea varià al llarg del temps, el nom de Consell de 100 quedarà fixat)

Quants Consellers eren escollits?

Hi havia 5 Consellers, ampliat a 6 en certs períodes. El Conseller escollit en primer lloc era anomenat Conseller en Cap, i per rigorós ordre d'elecció, seguien el Conseller Segon, el Conseller Tercer, el Conseller Quart, el Conseller Cinquè i, durant alguns períodes, el Conseller Sisè.

Quants candidats hi havia per a les conselleries?

Segons Francisco José Morales, les bosses insaculatòries es configuraven de la següent manera:

 • Conseller en Cap: (34 candidats: 20 Ciutadans Honrats, 10 militars, 4 nobles)
 • Conseller Segon (25 candidats: 12 Ciutadans Honrats, 9 militars, 4 nobles)
 • Conseller Terç (25 candidats: 13 Ciutadans Honrats, 8 militars, 4 nobles)

1249-1257/58: Privilegi d'autogovern concedit per Jaume I d'Aragó. 4 Pahers

 1. 1249 Consell de 4 Pahers
 2. 1250 Consell de 4 Pahers
 3. 1251 Consell de 4 Pahers
 4. 1252 Consell de 4 Pahers
 5. 1253 Consell de 4 Pahers
 6. 1254 Consell de 4 Pahers
 7. 1255 Consell de 4 Pahers
 8. 1256 Consell de 4 Pahers

Llista de Consellers en Cap de Barcelona

1257/58-1265: Nou Privilegi d'autogovern concedit per Jaume I d'Aragó

 1. 1257 Ponç d'Alest
 2. 1258 Jaume Giralt
 3. 1259 Jaume Perer
 4. 1260 Bernat Burguès
 5. 1261 Bernat Eimeric
 6. 1262 Bernat d'Adarró
 7. 1263 Bernat Saborit
 8. 1264 Arnau de Sanaüja

1265-1274: Extensió del Privilegi d'autogovern

 1. 1265 Bernat Burguès
 2. 1266 Berenguer d'Adarró
 3. 1267 Guillem Moneder
 4. 1268 Guillem de Llacera
 5. 1269 Berenguer Durfort
 6. 1270 Berenguer de Sarriera
 7. 1271 Berenguer d'Adarró
 8. 1272 Berenguer de Sarriera
 9. 1273 Guillem de Llacera
 10. 1274 Duran Perer

1274-1284: Nou Privilegi d'autogovern concedit per Jaume I d'Aragó

 1. 1275 Bernat Baraller
 2. 1276 Berenguer d'Adarró
 3. 1277 Bartomeu Ponç
 4. 1278 Bernat de Ripoll
 5. 1279 Pere de Sitges
 6. 1280 Jaume Grony
 7. 1281 Berenguer Burguès
 8. 1282 Bernat Durfort
 9. 1283 Berenguer Burguès

1284: Privilegi d'autogovern concedit per Pere III d'Aragó: Recognoverunt Proceres

 1. 1284 Galceran de Nagera
 2. 1285 Bernat Burguès
 3. 1286 Tomàs Grony
 4. 1287 Francesc Guerau
 5. 1288 Bartomeu Romeu
 6. 1289 Bernat Sarriera
 7. 1290 Berenguer Mallol
 8. 1291 Guillem Durfort
 9. 1292 Pere Burguès
 10. 1293 Pere Sitjar
 11. 1294 Galceran de Nagera
 12. 1295 Guillem de Llacera
 13. 1296 Ramon Rocard
 14. 1297 Pere Sacosta
 15. 1298 Guillem de Llacera
 16. 1299 Berenguer Mallol
 1. 1300 Ramon Ricard
 2. 1301 Tomàs Grony
 3. 1302 Miquel Marquet Mallol
 4. 1303 Pere Desvilar
 5. 1304 Bernat Sescases
 6. 1305 Guillem Pere Burguès
 7. 1306 Guillem Llull
 8. 1307 Tomàs Grony
 9. 1308 Guillem de Llacera
 10. 1309 Pere Desvilar
 11. 1310 Tomàs Grony
 12. 1311 Ferrer de Manresa
 13. 1312 Miquel Marquet Mallol
 14. 1313 Guillem Pere Burguès
 15. 1314 Ramon Ricard
 16. 1315 Tomàs Grony
 17. 1316 Ferrer de Manresa
 18. 1317 Ramon Ricard
 19. 1318 Miquel de Marquet
 20. 1319 Arnau de Sarrià
 21. 1320 Guillem Llull
 22. 1321 Ramon Ricard
 23. 1322 Tomàs Grony
 24. 1323 Arnau Bernat
 25. 1324 Ramon Ricard
 26. 1325 Bernat de Marimon
 27. 1326 Ferrer de Manresa
 28. 1327 Jaume Sabater
 29. 1328 Miquel Marquet Mallol
 30. 1329 Arnau Bernat
 31. 1330 Francesc Grony
 32. 1331 Ramon Ricard
 33. 1332 Miquel Marquet Mallol
 34. 1333 Arnau Bernat
 35. 1334 Francesc de Santcliment
 36. 1335 Jaume Sabater
 37. 1336 Bernat de Marimon
 38. 1337 Romeu de Marimon
 39. 1338 Guillem de Nagera
 40. 1339 Ferrer de Manresa
 41. 1340
 42. 1341 Guillem de Nagera
 43. 1342 Ferrer de Manresa
 44. 1343 Francesc Grony
 45. 1344 Bernat de Marimon
 46. 1345 Ferrer de Manresa
 47. 1346 Francesc Grony
 48. 1347 Arnau Dusai
 49. 1348 Romeu Llull
 50. 1349 Ferrer de Manresa
 51. 1350 Guillem Oliver
 52. 1351 Berenguer Vives
 53. 1352 Guillem Oliver
 54. 1353 Jaume Marquès
 55. 1354 Jaume Cavaller
 56. 1355 Guillem Oliver
 57. 1356 Ramon de Bosquets
 58. 1357 Jaume Cavaller
 59. 1358 Jaume Marquès
 60. 1359 Pere de Santcliment
 61. 1360 Jaume Cavaller
 62. 1361 Ramon de Bosquets
 63. 1362 Ramon Sarrovira
 64. 1363 Ramon de Bosquets
 65. 1364 Pere Desplà
 66. 1365 Ramon Sarrovira
 67. 1366 Ramon de Bosquets
 68. 1367 Joan Serra
 69. 1368 Pere Desplà
 70. 1369 Ramon Sarrovira
 71. 1370 Joan Serra
 72. 1371 Pere Desplà
 73. 1372 Ramon Sarrovira
 74. 1373 Ramon de Bosquets
 75. 1374 Ramon Sarrovira
 76. 1375 Ramon de Bosquets
 77. 1376 Ramon Sarrovira
 78. 1377 Pere Terré
 79. 1378 Joan Serra
 80. 1379 Pere Terré
 81. 1380 Ramon Sarrovira
 82. 1381 Joan Serra
 83. 1382 Ramon Sarrovira
 84. 1383 Pere Terré
 85. 1384 Joan Serra
 86. 1385 Ramon Sarrovira
 87. 1386 Pere Terré
 88. 1387 Guillem de Vallseca
 89. 1388 Joan Serra
 90. 1389 Galceran Marquet
 91. 1390 Guillem de Vallseca
 92. 1391 Joan Serra
 93. 1392 Berenguer de Sant Climent
 94. 1393 Pere Sacalm
 95. 1394 Guillem de Santcliment
 96. 1395 Joan Serra
 97. 1396 Simó de Marimon
 98. 1397 Ramon Savall
 99. 1398 Bernat Bussot
 100. 1399 Guillem de Vallsecal
 1. 1400 Ramon Savall
 2. 1401 Simó de Marimon
 3. 1402 Ferrer de Gualbes
 4. 1403 Francesc Terré
 5. 1404 Francesc Savall
 6. 1405 Guillem de Vallseca
 7. 1406 Ferrer de Gualbes
 8. 1407 Ramon Savall
 9. 1408 Bernat de Gualbes
 10. 1409 Ferrer de Gualbes
 11. 1410 Joan Desplà
 12. 1411 Francesc Marquet
 13. 1412 Ferrer de Gualbes
 14. 1413 Francesc Burguès
 15. 1414 Bernat Serra
 16. 1415 Marc Turell
 17. 1416 Lluís de Gualbes
 18. 1417 Ramon Desplà
 19. 1418 Joan Fiveller
 20. 1419 Joan Ros
 21. 1420 Francesc de Conomines
 22. 1421 Ramon Desplà
 23. 1422 Ferrer de Gualbes
 24. 1423 Felip de Ferreres
 25. 1424 Lluís de Gualbes
 26. 1425 Galceran Dusai
 27. 1426 Joan Ros
 28. 1427 Joan Fiveller
 29. 1428 Galceran Dusai
 30. 1429 Joan Ros
 31. 1430 Galceran Carbó
 32. 1431 Joan Llull
 33. 1432 Joan Bussot
 34. 1433 Guillem Romeu
 35. 1434 Francesc Desplà
 36. 1435 Joan Llull
 37. 1436 Joan Bussot
 38. 1437 Hug Fiveller
 39. 1438 Francesc Desplà
 40. 1439 Guillem de Soler
 41. 1440 Hug Fiveller
 42. 1441 Guillem Destorrent
 43. 1442 Joan Llull
 44. 1443 Joan de Marimon
 45. 1444 Francesc Desplà
 46. 1445 Joan Llull
 47. 1446 Pere Dusai
 48. 1447 Bernat Sapila
 49. 1448 Ramon Savall
 50. 1449 Jaume Ros
 51. 1450 Ferrer Nicolau de Gualbes
 52. 1451 Francesc Desplà
 53. 1452 Francesc Carbó
 54. 1453 Ferrer de Gualbes
 55. 1454 Ramón Desplà
 1. 1455, 30-novembre (Sant Andreu)
 • Conseller en Cap: Betrán Turró
 • Conseller Segon: Joan Çarrovira
 • Conseller Tercer: Francesc de Perarnau
 • Conseller Quart: Narcís Quintana
 • Conseller Cinquè: Pere Gallart
 1. 1456 Bernat Miquel
 2. 1457 Pere Serra
 3. 1458 Pere Destorrent
 4. 1459 Guillem Romeu
 5. 1460 Pere Destorrent
 6. 1461 Miquel Desplà
 7. 1462 Francesc Llobet
 8. 1463 Jaume Ros
 9. 1464 Felip de Ferrera
 10. 1465 Antoni Pujades
 11. 1466 Joan de Marimon
 12. 1467 Joan Llull
 13. 1468 Ramon Ros
 14. 1469 Francesc Llobet
 15. 1470 Jaume Ros
 16. 1471 Lluís Setantí
 17. 1472 Pere Joan de Santcliment
 18. 1473 Joan Boscà
 19. 1474 Pere Bussot
 20. 1475 Galceran Carbó
 21. 1476 Lluís Setantí
 22. 1477 Galceran Dusai
 23. 1478 Jaume Destorrent i Casa-saja
 24. 1479 Ramon Marquet
 25. 1480 Joan de Marimon
 26. 1481 Guillem Oliver
 27. 1482 Pere de Conomines
 28. 1483 Romeu Llull
 29. 1484 Jaume Destorrent i Casa-saja
 30. 1485 Bernat Sapila
 31. 1486 Francesc de Vallseca
 32. 1487 Joan Roig
 33. 1488 Joan Ros
 34. 1489 Joan Llull
 35. 1490 Jaume Destorrent i Casa-saja
 36. 1491 Guillem Oliver
 37. 1492 Pere Bussot
 38. 1493 Baltasar de Gualbes
 39. 1494 Pere Destorrent
 40. 1495 Gabriel Samsó
 41. 1496 Pere de Conomines
 42. 1497 Jaume de Gualbes
 43. 1498 Guerau de Vallseca
 44. 1499 Francesc Guerau de Vallseca
 1. 1500 Guillem Oliver
 2. 1501 Jaume Ros
 3. 1502 Gabriel Samsó
 4. 1503 Joan Sabastida
 5. 1504 Rafael Romeu
 6. 1505 Francesc Marquet
 7. 1506 Guillem de Santcliment
 8. 1507 Dionís Miquel
 9. 1508 Joan Llull
 10. 1509 Joan Berenguer d'Aguilar
 11. 1510 Guillem de Santcliment
 12. 1511 Pere Girós
 13. 1512 Vicenç de Santiga
 14. 1513 Bernat Terré
 15. 1514 Galceran Fiveller
 16. 1515 Pere Girós
 17. 1516 Joan Bisbal
 18. 1517 Pere Esquerit
 19. 1518 Galceran Sestrada
 20. 1519 Bernat de Merlès
 21. 1520 Francesc Bussot de Sitges
 22. 1521 Pere Llull
 23. 1522 Benet Miquel de Corbera
 24. 1523 Francesc de Marimon
 25. 1524 Galceran Fiveller
 26. 1525 Jaume Salvà
 27. 1526 Joan Berenguer d'Aguilar
 28. 1527 Francesc Bosc de Vilassar
 29. 1528 Benet Miquel de Corbera
 30. 1529 Lluís Gibert
 31. 1530 Francesc Terrè de Picalquers
 32. 1531 Bartomeu de Guimerà
 33. 1532 Francesc Bosc de Vilassar
 34. 1533 Galceran Llull
 35. 1534 Miquel Setantí
 36. 1535 Bertran Desvalls
 37. 1536 Francesc Terrè de Picalquers
 38. 1537 Gaspar Durall
 39. 1538 Lluís Gibert
 40. 1539 Joan de Ferrera
 41. 1540 Pere Vila
 42. 1541 Miquel de Vallseca
 43. 1542 Francesc de Bosc de Vilassar
 44. 1543 Miquel Despalau
 45. 1544 Galceran Rovira
 46. 1545 Ramon Durall
 47. 1546 Pere Sapila
 48. 1547 Galceran Carbó
 49. 1548 Miquel de Bellafila
 50. 1549 Pere Salvà
 51. 1550 Miquel de Vallseca
 52. 1551 Joan Lluís Llull
 53. 1552 Galceran Llull
 54. 1553 Lluís Dusai
 55. 1554 Jaume Joan Sapila
 56. 1555 Miquel Despalau
 57. 1556 Onofre Pau
 58. 1557 Dionís de Clariana
 59. 1558 Joan Bonaventura de Gualbes
 60. 1559 Francesc Amat
 61. 1560 Mateu de Soler
 62. 1561 Miquel de Bellafila
 63. 1562 Joan Valentí de Ferrera
 64. 1563 Jaume Joan Sapila
 65. 1564 Joan Benet Salvà
 66. 1565 Jaume de Mitjavila
 67. 1566 Lluis Gibert
 68. 1567 Andreu Sacosta
 69. 1568 Lluís Setantí
 70. 1569 Antoni Sarrovira
 71. 1570 Ramon Vicenç de Sentmenat
 72. 1571 Lluís Dusai
 73. 1572 Miquel Sarrovira
 74. 1573 Galceran Pau Llull
 75. 1574 Bernat Fiveller
 76. 1575 Galceran de Navel
 77. 1576 Miquel Oliver
 78. 1577 Miquel d'Oms
 79. 1578 Lluís Gibert
 80. 1579 Galceran Burguès
 81. 1580 Jaume Vila
 82. 1581 Francesc Ferrer i Despuig
 83. 1582 Francesc Calça
 84. 1583 Pau Ferreres
 85. 1584 Jaume Vila
 86. 1585 Tomàs Pujades
 87. 1586 Antoni Sarrovira
 88. 1587 Galceran de Navel
 89. 1588 Jeroni Caors i de Soler
 90. 1589 Miquel d'Oms
 91. 1590 Francesc Terrè de Picalquers
 92. 1591 Pere de Tamarit
 93. 1592 Joaquim de Setantí
 94. 1593 Joan Benet Codina
 95. 1594 Joan de Gualbes
 96. 1595 Miquel Joan Sabastida
 97. 1596 Pere Ferreres
 98. 1597 Miquel Joan Ponç
 99. 1598 Pere Benet Soler
 100. 1599 Miquel Montserrat Grau
 1. 1600 Francesc Gualbes de Corbera
 2. 1601 Lluís Salavardenya
 3. 1602 Pere Ailla
 4. 1603 Francesc Gamis
 5. 1604 Joaquim Setantí
 6. 1605 Esteve Montfar i Sorts
 7. 1606 Gabriel Bosser
 8. 1607 Pere Ailla
 9. 1608 Francesc Palau
 10. 1609 Jeroni Bosc i de Corbera
 11. 1610 Jeroni d'Ollers
 12. 1611 Gaspar Muntaner
 13. 1612 Pere de Bellet
 14. 1613 Julià de Navel
 15. 1614 Joan Dusai
 16. 1615 Joan Bonaventura de Gualbes
 17. 1616 Josep Sescases
 18. 1617 Joan Eroles
 19. 1618 Jeroni Cardona
 20. 1619 Francesc Fiveller
 21. 1620 Josep Illa i Carbó
 22. 1621 Pau d'Alta-riba
 23. 1622 Joan Lluís Vileta
 24. 1623 Joan Francesc Rossell
 25. 1624 Josep Sescases
 26. 1625 Julià de Navel
 27. 1626 Betran Desvalls
 28. 1627 Francesc Corbera i de Gualbes
 29. 1628 Josep de Bellafila
 30. 1629 Jeroni de Navel
 31. 1630 Jordi de Fluvià
 32. 1631 Bernat Sala
 33. 1632 Francesc Bru
 34. 1633 Guerau de Peguera
 35. 1634 Jeroni de Navel
 36. 1635 Francesc Joan Magarola
 37. 1636 Ramon d'Olmera i Sarrovira
 38. 1637 Joan Argila
 39. 1638 Joan Francesc Rossell
 40. 1639 Lluís Joan de Calders
 41. 1640 Joan Pere Fontanella
 1. 1641, 30-novembre (Sant Andreu)
 • Conseller en Cap: Galceran Nebot
 • Conseller Segon: Ramon Romeu
 • Conseller Tercer: Àlvar Antoni
 • Conseller Quart: Onofre Palau
 • Conseller Cinquè: Joan Gerònim Talavera
 • Conseller Sisè: Andreu Saurina
 1. 1642 Francesc Sala
 2. 1643 Josep Muntaner
 3. 1644 Joan Argila
 4. 1645 Felip de Sorribes i Rovira
 5. 1646 Onofre Vila
 6. 1647 Antoni Seguí i Capella
 7. 1648 Jeroni de Gàver
 8. 1649 Pere Pau Miquel
 9. 1650 Jacint Fàbregues
 10. 1651 Francesc Vila
 11. 1652 Joan Martí
 12. 1653 Josep Móra
 13. 1654 Vicenç Magarola
 14. 1655 Miquel Vilanera
 15. 1656 Antoni Seguí i Capella
 16. 1657 Josep Amat i Desboc
 17. 1658 Joan Pau Marc i Gelpí
 18. 1659 Miquel Vilanera
 19. 1660 Rafael Bonaventura de Gualbes
 20. 1661 Josep de Navel i d'Erill
 21. 1662 Joan Martí
 22. 1663 Francesc Puiggener
 23. 1664 Joan Gació
 24. 1665 Rafael Grimosacs
 25. 1666 Francesc Asprer
 26. 1667 Josep Bru
 27. 1668 Segimon Bofill
 28. 1669 Francesc Bonaventura de Gualbes
 29. 1670 Joan Maresc
 30. 1671 Francesc Reverter
 31. 1672 Carles de Calders i Vilafranca
 32. 1673 Miquel Boneu
 33. 1674 Francesc Vidal i Ros
 34. 1675 Francesc Santjust i Pagès
 35. 1676 Josep de Navel i d'Erill
 36. 1677 Cristòfor Lledó
 37. 1678 Josep de Merlès
 38. 1679 Pal·ladi Joncar
 39. 1680 Francesc Vidal i Ros
 40. 1681 Erasme de Lana i Fontanet
 41. 1682 Cristòfor Lledó
 42. 1683 Joan Jofreu
 43. 1684 Francesc Santjust i Pagès
 44. 1685 Josep Melic
 45. 1686 Cristòfor Lledó
 46. 1687 Jeroni Novell i Bartrolà
 47. 1688 Jaume Falguera
 48. 1689 Miquel Grimosacs
 49. 1690 Josep de Merlès i Casademunt
 50. 1691 Antoni Morell
 51. 1692 Francesc Falguera
 52. 1693 Felip Ignasi d'Alegre
 53. 1694 Jacint Andreu
 54. 1695 Esteve Serra i Vileta
 55. 1696 Francesc Taverner i Montornès
 1. 1697, 30-novembre (Sant Andreu)
 • Conseller en Cap: Fèlix Boneu (Ciutadà Honrat de Barcelona; Jurista)
 • Conseller Segon: Francesc Nicolau de Sant Joan
 • Conseller Tercer: Magí Mercader i Moragues
 • Conseller Quart: Onofre Sidós (Mercader)
 • Conseller Cinquè: Jaume Salvador (Apotecari)
 • Conseller Sisè: Simó Ribot (Manyà)
 1. 1698, 30-novembre (Sant Andreu)
 • Conseller en Cap: Joan Magí Barrera (Ciutadà Honrat de Barcelona)
 • Conseller Segon: Francesc Ramon Orriols i Grimosachs (Dr. Medicina)
 • Conseller Tercer: Josep de Magarola † mort
  • Conseller Tercer: Rafael de Narbona
 • Conseller Quart: Josep Aparici (Mercader)
 • Conseller Cinquè: Bartomeu Roig (Notari)
 • Conseller Sisè: Francesc Ferran (Cotoner)
 1. 1699, 30-novembre (Sant Andreu)
 • Conseller en Cap: Alexandre de Boixadors
 • Conseller Segon: Francesc Llauder (Ciutadà)
 • Conseller Tercer: Jeroni Salvador (Ciutadà Honrat de Barcelona; Jurista)
 • Conseller Quart: Francesc Bassols (Mercader)
 • Conseller Cinquè: Pere Torner (Barber)
 • Conseller Sisè: Bernat Miró (Cotoner)
 1. 1700, 7-desembre
 1. 1701, 30-novembre (Sant Andreu)
 1. 1702, 30-novembre (Sant Andreu)
 • Conseller en Cap: Antoni de Valencià
 • Conseller Segon: Josep Areny i Garriga
 • Conseller Tercer: Francesc Fornaguera i Alòs
 • Conseller Quart: Jaume Texidor (Mercader)
 • Conseller Cinquè: Marià Rondó (Notari)
 • Conseller Sisè: Joan Vieta (Barreter)
 1. 1703, 30-novembre (Sant Andreu)
 1. 1704, 30-novembre (Sant Andreu)
 • Conseller en Cap: Josep Company (Dr. Medicina)
 • Conseller Segon: Cristòfor Lledó i Carreras (Ciutadà)
 • Conseller Tercer: Antoni Sunyer i Belloch
 • Conseller Quart: Francesc Font (Mercader)
 • Conseller Cinquè: Josep Saurina (Apotecari)
 • Conseller Sisè: Bartomeu Oliver (Sastre)
 1. 1705, 30-novembre (Sant Andreu) / dijous 3-des-1705?
 • Conseller en Cap: Francesc Nicolau de Santjoan Setge borbònic, † 22-maig-1706, per accident
  • Conseller en Cap: Joan de Claresvall i Llucià (extret el 22-mai-1706) (RCC-49)
 • Conseller Segon: Francesc Gallart i Pastor (Ciutadà)
 • Conseller Tercer: Jacint Lloredà (Ciutadà) † 18-gen-1706, per enfermetat
 • Conseller Quart: Francesc Antoni Vidal (Mercader)
 • Conseller Cinquè: Isidre Famades [pare d'Isider Famades i Morell] (Notari Públic)
 • Conseller Sisè: Pau Girau (Hortolà)
 1. 1706, 2-desembre
  [el 30-nov-1706 no estaven confegides les llistes amb els individus a insacular]
 • Conseller en Cap: Francesc Ramon Orriols i Grimosachs (Dr. Medicina)
 • Conseller Segon: Francesc de Bastero
 • Conseller Tercer: Francesc Mas i Calderó (Jurista)
 • Conseller Quart: Francesc Golorons (Mercader)
 • Conseller Cinquè: Joan Vilardaga (Apotecari)
 • Conseller Sisè: Jeroni Batlle (Paraire)
 1. 1707, 30-novembre (Sant Andreu)
 • Conseller en Cap: Josep Areny i Garriga † 13-abr-1708
 • Conseller Segon: Francesc Fontllonga (Dr. Medicina)
 • Conseller Tercer: Antoni de Berenguer i Gabriel
 • Conseller Quart: Miquel Colomer (Mercader)
 • Conseller Cinquè: Pau Pi (Notari)
 • Conseller Sisè: Joan d'Arbó (Ferrer)
 1. 1708, 30-novembre (Sant Andreu)
 • Conseller en Cap: Ramon Codina i Ferreres
 • Conseller Segon: Antoni Moxiga i Ginabreda (Donzell)
 • Conseller Tercer: Baltasar Barrera i Bofarull (Ciutadà Honrat de Barcelona)
 • Conseller Quart: Jeroni Alabau (Mercader)
 • Conseller Cinquè: Rafael Albià (Notari)
 • Conseller Sisè: Francesc Doset (Fuster)
 1. 1709, 30-novembre (Sant Andreu)
 • Conseller en Cap: Antoni de Valencià
 • Conseller Segon: Francesc Monfar i Sors (Ciutadà)
 • Conseller Tercer: Oleguer Argemir i Crexell (Ciutadà)
 • Conseller Quart: Joan Puigxuriguer [Puigeriguer] (Mercader)
 • Conseller Cinquè: Francesc Rosinés [Rossines] (Notari)
 • Conseller Sisè: Llucià Quadradas [Quadrades]
 1. 1710, 30-novembre (Sant Andreu)
 • Conseller en Cap: Josep Coromines i Bruniquer (Jurista)
 • Conseller Segon: Diego Casetas (Jurista)
 • Conseller Tercer: Miquel Fuster
 • Conseller Quart: Gabriel Font (Mercader)
 • Conseller Cinquè: Manuel Rossell (Notari)
 • Conseller Sisè: Miquel Rigal (Argenter)
 1. 1711, 30-novembre (Sant Andreu)
 1. 1712, 30-novembre (Sant Andreu)
 1. 1713, 30-novembre (Sant Andreu)

  "Dia 30. [novembre; dijous] ... Este dia. com es de costumbre, y en virtud de Privilegio de esta Excelentissima Ciudad, se hizo solemne Extraccion de los Excelentissimos Señores Consellers, para el govierno de el año presente, y sortearon los Señores D.Rafael Casanova, Salvador Feliu de la Peña, D.Raymundo Sans, Francisco Antonio Vidal, Ioseph Llaurador, y Geronymo Ferrer hallandose todos seguiendo la justa Causa del Rey nuestro Señor, y la gloriosa Resolucion de este Principado, asseguran en su acertada conducta el mas feliz exito, y cabal desempeño de esta Excelentissima Ciudad. ..."
  Rafael Figueró i Jolis (1669-1751)
  "Gazeta de Barcelona - Diario del Sitio de Barcelona" 30-nov-1713

1714, 15-setembre: El francès Duc de Berwick suprimeix el Consell de 100 Jurats de Barcelona, i nomenat una Junta d'Administradors

 

*Símbols:
             mort: † -data
             ferit: ж -data
             capturat: ↓ -data
             nota informativa: (nota) (nota) (nota) (nota) (nota) (nota)

*Fonts:
              El Consell de Cent de Barcelona
              wikipèdia, Llista de Consellers en Cap: [Consulta web, 3-oct-2009]
               La Classe dirigent catalana (1697-1714)
              (RCC-41) Rafael Casanova i Comes, Conseller en Cap, pàg 41
              (RCC-49) Rafael Casanova i Comes, Conseller en Cap, pàg 49