Govern de Catalunya
(1713-1714)


Junta 36ª de Govern
(Junta Trentasisena)
(Junta General de Govern)
(1713-1714)
Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714 Junta Trentasisena 36ª 1713 1714
"Los presidentes de los estados el dicho día 9 a las 10 horas de la mañana licenciaron los individuos y los convocaron para el mismo día a las 5 de la tarde que, congregado, resolvieron elegir 12 personas de cada uno de los estados, formando de ellas una junta general de gobierno, subdividiendo este número en diferentes juntas, distribuyendo a cada una diferentes dependencias y que las de mayor importancia debían resolverse en la junta general de los 36 para aconsejar a los diputados en cuyo nombre debían ejecutarse la deliberaciones."
Francesc de Castellví i Obando (1682-1757)
"Narraciones Históricas desde el año 1700 al 1725"; Vol III, pàg. 583

"... la Excelentissima , y Fidelissima Iunta de 36. (que tiene el poder de la Iunta de Braços Generales )...."
9-ago-1713; Gazeta de Barcelona publicada el 11 de Agosto de 1713

Què era la Junta 36ª?

La Junta 36ª era la Junta General de Govern, permanent, per delegació de la Junta General de Braços de Catalunya. És a dir, la Junta 36ª tenien el poder absolut i ple per delegació de la Junta General de Braços de Catalunya.

Perquè s'anomenava Junta 36ª?

S'anomenà Junta 36ª perquè estava formada per 36 persones.

Quan es constituí?

Es constituí el 9/10-jul-1713, un cop fixada la nova convocatòria de la Junta General de Braços de Catalunya pel Dia de Nadal de 1713 (25-des-1713).

Com es constituí?

Cadascun dels 3 Braços deliberà conferir l'elecció de persones als presidents de cada Braç.

Quina era la seva composició?

12 persones per cadascun dels 3 Braços; en total 36 persones, que representaven equitativament la totalitat del Principat de Catalunya.

Perquè es constituí una Junta 36ª enlloc de mantenir la Junta General de Braços?

La Junta 36ª tenia per finalitat dirigir el govern del Catalunya; per fer un símil amb l'actualitat, la Junta 36ª era l'Executiu de Govern, que era escollit d'entre el "Parlament", la Junta General de Braços de Catalunya.

Per quin període de temps fou escollit aquest equip de Govern?

La Junta 36ª, l'equip de Govern, tenia un període efectiu de govern de 6 mesos, des del 10-jul-1713 fins el 25-des-1713. Un cop vençut aquest període, s'havien de tornar a convocar la totalitat del "Parlament", la Junta General de Braços de Catalunya.

Quina era la seva estructura i competències?

La Junta 36ª tenien el poder absolut i ple per delegació de la Junta General de Braços de Catalunya, que representava la totalitat del Principat de Catalunya, i estava per tant, per sobre de la Diputació del General (Generalitat de Catalunya).

Quina era la seva estructura?

La Junta 36ª va tenir reunions plenàries però també es va dividir en sub-juntes especialitzades; per fer un símil amb l'actualitat, l'equip de Govern s'organitzà en diferents conselleries/ministeris:

 • Junta de Guerra
 • Junta de Mitjans
 • Junta d'Economia
 • Junta de Segrestos
 • Junta Política

Però aleshores, la Junta 36ª no estava suplantant a la Generalitat?

La Diputació del General (Generalitat de Catalunya), era una comissió formada per 6 persones, que de la mateixa manera que Junta 36ª, era escollida per cada Braç i representava de forma permanent la Junta General de Braços de Catalunya ("Parlament").

Però en un context de guerra i setge, l'estructura limitada de la Diputació del General (Generalitat de Catalunya), que era només de 6 persones, forçaven la necessitat de nomenar un equip de govern més executiu.

És a dir, la Diputació del General (Generalitat de Catalunya) mantenia la representació simbòlica del Principat de Catalunya, però de Junta 36ª era l'equip de Govern efectiu del Principat de Catalunya.

La Junta 36ª era una innovació?

No, la Junta 36ª formava part de la Tradició Constitucional Catalana i ja s'havia constituït, de la mateixa manera i amb el mateix sistema, després de la Junta General de Braços de Catalunya del 10-set-1640, en el marc de la Guerra dels Segadors (Guerra de Separació).

El 25-des-1713, passat el període de 6 mesos, què passà amb la Junta 36ª?

Uns dies abans del 25-des-1713, delegats dels Tres Comuns (Generalitat de Catalunya, Consell de Cent de Barcelona i Braç Militar de Catalunya) conferenciaren conjuntament i aconsellaren que, com que el setge continuava i era molt complicat reunir tota la gent del "Parlament" (Junta General de Braços de Catalunya) es prorrogués la convocatòria d'una nova Junta General de Braços i es nomenés directament un nou equip de Govern.

Però perquè un nou equip de Govern? Que passava amb la Junta 36ª?

La Junta 36ª havia estat escollida per un període de govern 6 mesos i prou. Un cop passat aquest període s'havia de dissoldre i s'havia de tornar a convocar el "Parlament" (Junta General de Braços de Catalunya); però com que era impossible reunir a tots els delegats de Catalunya a Barcelona enmig del Setge per tal de fer-hi una Junta General, aquesta Junta General fou prorrogada.

Calia doncs nomenar un nou equip de govern, doncs la Junta 36ª només tenia poders per governar 6 mesos.

En no poder-se convocar el Parlament (Junta General de Braços), era competència de la Diputació del General (Generalitat de Catalunya), com a representant permanent de la Junta General de Braços, el fet d'escollir el nou equip de Govern.

Efectivament, la Junta 36ª es dissolgué el 25-des-1713, i la Diputació del General (Generalitat de Catalunya) escollí un nou equip de Govern que es constituí el 1-gen-1714: la Junta 18ª.

 


Llista de membres de la Junta 36ª

Braç Eclesiàstic

 1. Fra. Francesc de Cordelles, Abad de Gerri
 2. Josep Asprer, Ardiaca d'Andorra
 3. Pau Borràs, Hospitaler de Tortosa
 4. Andreu Foix, Ardiaca i Canonge de la Catedral de Barcelona
 5. Fra. Josep Company, Sagristà del Monestir de Gerri
 6. Pau Llinàs (Canonge de la Seu d'Urgell)
 7. Antoni Palet, Deán de Besa
 8. Andreu Arbell (Canonge de la catedral de Vic)
 9. Francesc Barata, Canonge de Barcelona
 10. Josep de Vilamala (Sagristà de Sant Esteve de Banyoles) (16-ago-1713 extret Diputat de la Diputació)
 11. Ramon Torroella
 12. Diego d'Olzina i de Vilanova (Sagristà de Sant Pau del Camp) (8-ago-1713 extret Oïdor de la Diputació)

Braç Militar (JGB1713-135) (JGB1713-191)

 1. Josep Galceran de Pinós i de Rocabertí (Noble)
 2. Carles de Fivaller i de Torres (Noble)
 3. Bonaventura Vidal i Nin (Noble)
 4. Manuel de Ferrer i de Sitges (Noble)
 5. Josep Antoni de Ribera i Claramunt (Noble)
 6. Salvador de Tamarit i de Vilanova (Noble)
 7. Josep Antoni Mata i de Copons (Noble)
 8. Sebastià de Dalmau i Oller (Noble) (nomenat Coronel, el substitueix:) Alexandre Sagarra (Noble)
 9. Joan Baptista Cortada i Junquer (Noble)
 10. Ramon de Rodolat (Noble)
 11. Antoni Desvalls i de Vergós (Noble)
 12. Josep d'Aguilar i Oluja (Noble) (per malaltia, el substitueix:) Jaume Copons i de Falcó (Noble)

Braç Reial (JGB1713-134)

[La font que usà Castellví pel Braç Reial sembla errònia i referir-se a la comissió de 27 prohoms escollida per a discutir la Proposició de la Junta de Braços el 30-jun-1713; la llista aquí presentada és la que figura a Junta General de Braços, p. 191] (JGB1713-191) (NH3-693-694) (NH3-681)

 1. Joan Llinàs [i Farell] (Cavaller i Ciutadà Honrat de Barcelona)
 2. Fèlix Teixidor i Sastre (Ciutadà Honrat de Barcelona)
 3. Josep Ferran (Ciutadà Honrat de Barcelona)
 4. Diego Casetas (Ciutadà Honrat de Barcelona; Jurista)
 5. Lluís Bertran (Ciutadà Honrat de Barcelona; Jurista)
 6. Francesc Mas i Calderó (Ciutadà Honrat de Barcelona; Jurista)
 7. Salvador Feliu de la Penya (Ciutadà Honrat de Barcelona; Mercader) (el 30-nov-1713 Conseller Segon)
 8. Francisco Sentis (Ciutadà Honrat de Barcelona; Jurista)
 9. Josep Antoni Roig (Ciutadà Honrat de Barcelona; Mercader)
 10. Josep Llaris (Ciutadà Honrat de Barcelona; Norati)
 11. Jaume Abadal (Ciutadà Honrat de Barcelona)
 12. Tomas Antich Saladrich (Ciutadà Honrat de Barcelona)

 

Sub-juntes de la Junta 36ª

Junta de Guerra (JGB1713-193) (JGB1713-192)

La Junta de Guerra s'havia nomenat l'11-jul-1713, es pot consultar a ACA, Generalitat, G.123, 11 de juliol de 1713; tot i no formar-ne part, el general comandant Antonio de Villarroel assistía a tots els consells que la junta celebrava. (SA-776)

[Els següents estàn contrastats pel memorial d'en Josep Camañes: Consejeros de Guerra del Principado de Cataluña del año 1713 para dar patentes y paga. Presidente el marqués de Poal, Dn Ramon Rodolat, Dn Juan Bautista Cortada, Dn Joseph Mata, Dn Josep Aguilar, Dn Francisco Mas y Calderó, Tomás Antig Saladrig, Dr Luis Beltran, Dr Diego Casetas y el general Villarue [Villarroel] que asistía a todos los Consejos. Y la ciudad y renio le eligió general.] (SA-776)

 • President: Antoni Desvalls i de Vergós Marquès del Poal (Braç Militar)
 • Vice-president: Josep Antoni de Mata i de Copons (Braç Militar)
 • Secretari: Marcos Antonio Bernardo de Quirós
 • Ramon de Rodolat (Braç Militar)
 • Joan Baptista Cortada i Junquer (Braç Militar)
 • Josep d'Aguilar i Oluja (per malaltia, el substitueix:) Jaume Copons i de Falcó (Braç Militar)
 • Francesc Mas i Calderó (Braç Reial)
 • Tomas Antich Saladrich (Braç Reial)
 • Lluís Bertran (de Tortosa) (Braç Reial)
 • Diego Casetas (Braç Reial)

Els següents no estàn contrastats i per tant, és possible, que formessin part d'altres juntes:

 • Joan Llinàs [i Farell] (Braç Reial)
 • Fèlix Teixidor i Sastre (Braç Reial)
 • Josep Llaris (Braç Reial)

Junta de Provisions (JGB1713-194)

 • President: Pau Llinàs (Canonge de la Seu d'Urgell) (Braç Eclesiàstic)
 • Miquel Bosch (?) (Canonge) (Braç Eclesiàstic)
 • Andreu Arbell (Canonge de la catedral de Vic) (Braç Eclesiàstic)
 • Sebastià de Dalmau i Oller (nomenat Coronel, en el seu lloc:) Alexandre Sagarra (Braç Militar)
 • Salvador de Tamarit i de Vilanova (Braç Militar)
 • Jaume Abadal (Braç Reial)
 • Salvador Feliu de la Penya (Braç Reial) (el 30-nov-1713 Conseller Segon)
 • ?

Junta de Mitjans (JGB1713-192)

 • President: Marià Duran ?
 • Josep Ferran (Braç Reial)
 • Josep [Joan] Antoni Roig Argemir (Braç Reial)
 • Josep Abadal (Braç Reial)
 • ?

Junta de Segrestos, Donatius i Préstecs (JGB1713-193)

 • President: Bonaventura Vidal i Niu (Braç Militar)
 • ?

Junta de Política

 • President: Josep Galceran de Pinós i de Rocabertí (Braç Militar)
 • ?

 

*Símbols:
             mort: † -data
             ferit: ж -data
             capturat: ↓ -data
             nota informativa: (nota) (nota) (nota) (nota) (nota) (nota)

*Fonts:
              L'Onze de Setembre, pàg. 148
              (C3C) La Conferència dels Tres Comuns (1697-1714)
              (CDC) La Classe dirigent catalana (1697-1714)

              (JGC1713-134) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 134
              (JGC1713-135) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 135
              (JGC1713-191) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 191
              (JGC1713-192) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 192
              (JGC1713-193) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 193
              (JGC1713-194) La Junta General de Braços de 1713, pàg. 194
              (NH3-583) Narraciones Históricas III, pàg. 583
              (NH3-681) Narraciones Históricas III, pàg. 681
              (NH3-693-694) Narraciones Históricas III, pàg. 693-694
              (SA-776) Una societat assetjada. Barcelona 1713-1714, pàg. 776


Govern de Catalunya
(1713-1714)