Coroneles
de les Ciutats Catalanes

Coronela de la Ciutat de Barcelona

Coronela de la Ciutat de Lleida

Coronela de la Ciutat de Tarragona

Coronela de la Ciuta de Girona

Coronela de la Ciutat de Tortosa