Aixecament Militar Austriacista
Tractat de Gènova, 20 de Juny de 1705

El Document

Tractat firmat a Gènova entre el delegat de la reina Ana d'Anglaterra i els delegats dels dirigents vigatans per tal de preparar l'Aixecament Militar Austriacista i el Desembarcament de Barcelona.

El Text

El text del Tractat fou recollit per En Francesc de Castellví a les "Narraciones Históricas". Les "Narraciones Históricas", Vol I foren reeditades l'any 1997; per facilitar-ne la comprensió, el text fou reeditat en un castellà estandaritzat, i els cognoms personals en català normatiu. En la nostra edició n'hem editat el format de la primera plana i seguit la ortografia d'una altra versió; per a la resta del text hem emprat la versió de les Narraciones Históricas, resaltant en negreta les parts que hem considerat importants i n'hem reagrupat els paràgrafs per tal de facilitar-ne la comprensió lectora.

1705, 20 de juny, Tractat d'Aliança entre Anglaterra i Catalunya (Tractat de Gènova)

*Font: Narraciones Históricas I, pàg-631-632