Les Mentides i el Deshonor dels Castellans
Capitulacions de Barcelona, 12 de setembre de 1714

 

El Document

El 12 de setembre de 1714, el Mariscal Duc de Berwick accedia a atorgar Capitulacions a la Ciutat de Barcelona. Es negà a firmar-les per por a contradir a Felip V, que li havia lliurat ordres directes de no concedir cap tipus de capitulació als homes que lluitaven a Barcelona, però el Mariscal Duc de Berwick donà la seva Paraula d'Honor que serien respectades.

Només d'aquesta manera, el 13 de setembre de 1714, pogueren les tropes borbòniques entrar a Barcelona. Allò que no pogueren aconseguir per la força de les armes, tant sols ho aconseguiren per les intrigues de l'engany.

10 dies després, amb la Ciutat de Barcelona ocupada, d'aquesta manera, i signades les Capitulacions de la Guarnició de Cardona, ni Paraula d'Honor, ni res de res.

Les tropes castellanes empresonaren els Caps Militars de l'Exèrcit de Catalunya, saquejaren propietats, expropiaren bens i assassinaren els Patriotes Catalans.

Els castellans no tenen Honor. La seva Paraula és la viperina llengua de l'Engany.

 

El Text

El text de les capitulacions fou recollit per En Francesc de Castellví a les "Narraciones Históricas". Les "Narraciones Históricas", Vol IV foren reeditades l'any 2002; per facilitar-ne la comprensió, el text fou reeditat en un castellà estandaritzat, i els noms personals en català normatiu.

1714, 12 de Setembre, Capitulacions de Barcelona amb Paraula d'Honor de Berwick

* Font: Narraciones Históricas IV, pàg-441