Vídeos de la
"Guerra per la Successió a la Monarquia Hispànica"
1706. La Victòria Austriacista i el Govern de Carles III l'Arxiduc.
Descripció: La Victòria Austriacista i el govern de l'Arxiduc
Tipus: Vídeo
Programa: Fragments del programa "El Born, un vincle amb el passat", TVC.
Durada: 5min: 08seg