Vídeos de la
"Guerra per la Successió a la Monarquia Hispànica"
1706-1713. La Guerra i la Traïció Anglesa.
Descripció: La guerra i la Traïció Anglesa
Tipus: Vídeo
Programa: Fragments del programa "El Born, un vincle amb el passat", TVC.
Durada: 9min: 11seg