Vídeos de la
"Guerra per la Successió a la Monarquia Hispànica"
1713-1714. La Guerra a Ultrança. Viurem Lliures o Morirem.
Descripció: La Guerra a Utrança
Tipus: Vídeo
Programa: Fragments del programa "El Born, un vincle amb el passat", TVC.
Durada: 4min: 03seg